turkmensahra.org
  Türkmençe

Tuesday, 25 June 2024

-
سه شنبه ۰۵ تير ۱۴۰۳

  تورکمنچه

        
 
 
 
شاعر و روزنامه ‌نگار فقيد نازمحمد پقه :
1338-1381
مطالب مربوط به شاعر و روزنامه نگار فقيد ترکمن

آنه محمد ساده شاعر و هنرمند
ترکمنصحرا  1337-1382

 
سايت سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمنصحرا
 
 
 
  tr>
تورنتو - دکتر خانگلدی اونق:
سیر تحوّلات در تاریخ و ادبیّات تورک با رویکرد تورکمنی:
سیر تحوّلات در تاریخ و ادبیّات تورک زبانان
مقدمه: چنانچه در پیش مشاهده خواهیم کرد سیر تحوّلات در تاریخ و ادبیّات، در بین تورکزبانان اگر در مقاطعی از تاریخ مشترک بوده باشد، ولیکن در سده های اخیر این ادبیّات بر بستر اخلاقیّات ملّی و جغرافیائی هر واحد از ممالک تورک، زبان و ادبیّات آنها نیز صاحب خصوصیّات ویژه خود می شوند.

سایت خبر ی و فرهنگی ترکمنصحرا:
درگذشت یکی از علمای برجسته اهل‌سنت ترکمن‌صحرا
.
یارمحمد آخوند نظری”، یکی از علمای برجسته اهل‌سنت ترکمن‌صحرا و مدیر و مؤسس حوزه علمیه قره بولاغ پس از سال‌ها خدمت در عرصه علوم دینی، امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۱۳۹۴ در سن ۹۷ سالگی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

استاد یارمحمد آخوند نظری در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی در روستای “قره بلاغ” در خانواده‌ای متدين ديده به‌جهان گشود. دوره ابتدايی را در مدرسه‌ای در شهرستان “آق قلا” فراگرفت و پس از سپری كردن دوره مقدماتی علوم دينی، با استاد علامه عبدالقادر آخوند داغستانی آشنا شد و افتخار تلمذ نزد ايشان را نيز كسب نمود و با اجازۀ استاد داغستانی به درجۀ تدریس و استادی نائل گشت.
استاد نظری در سال ۱۳۳۰ هجری شمسی حوزه علميه “عرفانيه” قره بلاغ را در روستای قره بلاغ بنا نهاد و تا آخرین روزهای حیات خویش در مسند مدیر و مدرس این حوزه به تربیت فرزندان مسلمان مشغول بود..

سایت خبری و فرهنگی ترکمنصحرا با نهایت تأسف درگذشت این عالم ربانی و برجسته را در درجه اول به خانواده و بستگان ایشان، و سپس به علما و طلاب منطقه ترکمن‌صحرا و عموم جامعه اهل‌سنت ترکمن تسلیت عرض می‌کند،
 

Araz Perwiş
Ylym dünýäsine syýahat
Älemiň sowuk syry
 
Älemiň giň gerimli strukturasy öwrenilende galaktikalaryň giňişlikdäki özara ýerleşişleri barlag üsti bilen kesgitlenilýär ýa-da kosmiki mikrotolkun Ýerlik (cosmic microwave background) arkaly galaktikalar döremezden öňki döwürlere gözegçilik edilýär.

نويسنده: سرگی دِميدوف. مردم شنا
ترجمه از: رحيم کاکايی

درختان مقدس
درختان، همانند پاره ای ديگر موضوعات بی جان طبيعت، جهان نباتات وحيوانات ترکمنستان، جای مهمی را درافسانه ها و باورهای ترکمنها که از دوران پيش از اسلام حفظ شدند، اشغال ميکنند.بخشی ازآنها – بازتاب بازنمود ها وتصورات باستانی کشاورزان ده نشين ايرانی زبان آسيای مرکزی دوره پيش از ترکان است، که نزد آنها کيش گياهان جای ويژه ای را داشت (کافی است سيمای حامی فرهنگ کشاورزی بابا دايخان (1) را بخاطر بياوريم).
بسياری عناصر زندگی وفرهنگ که مقدم برقشروسازند قومی واتنيکی هستند بصورتی نو توسط مردمان ترک زبان درک شدند و بخشی ازاين عناصر را خود اين گروه قومی درخود گنجانده شد.

Turkmen Kultur Ojagny
Bildiriş!
Hormatly ildeşler, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň şanyna bagyşlanyp, Köln şaherinde geçiriljek baýramçylyga, Türkmen Kultur Ojagynyň çakylygynyň esasynda Türkmensahraň ukyply sazanda gyzy Jeýran Şirmuhammetli, şeýle-de türkmen dil-edebiýatynyň we taryhynyň çeper ussatlary bolan hormatly Gurbansähet Badahşan we hormatly Annadurdy Onsori hem goşulyp, çykyş etjeklerini Size begenç bilen habar berýäris.
Hormat bilen Türkmen Kultur Ojagy-e.V. Köln, 10.05.2015

Turkmen Kultur Ojagny
„Magtymguly köňle gaýgy getirme,
Bu bir iş wagtydyr, özüň ýitirme!“
Gadyrly ildeşler, gadyrdan dostlar,türkmen halkynyň milli guwanjy we dil-edebiýatynyň parlak ýyldyzy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan güni Köln şäherinde şadyýan saz-söhbetli we ylmy konferens bilen bellenip geçirilýär.
Sizi maşgalaňyz bilen bu dabara çagyrýarys!
Eger-de bu baýrama mynasyp belli bir tema bilen çykyş ederin diýseňiz, gijikdirmän bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
Duşuşyk ýeri: Trägerverein Bürger- und Vereinszentrum e.V., Rösrather Straße 603
51107 Köln (Rath/Heumar)
Zamany: 16.05.2015- şenbe güni,
Sagat 15:00-17:00 Ylmy-edebi çykyşlar
Sagat 18:00-23:00 Saz-söhbetli dabara
Hormat bilen Türkmen Kultur Ojagy, Müdiriýet topary, Köln, 20.04.2015

پایگاه اطاع رسانی گروه موسیقی دولت محمد آزادی راه اندازی شد
www.azadytopary.com
 اخبار مربوط به فعالیتهای گروه موسیقی دولت محمد آزادی را از طریق این وبسایت می توانید پیگیری نمایید:
برگزاری کنسرت "گروه موسیقی دولت محمد آزادی" به رهبری دکتر مجیدتکه در مونیخ آلمان
 به دعوت موزه پنج قاره مونیخ آلمان از "گروه موسیقی دولت محمد آزادی" برای برگزاری کنسرت موسیقی و شرکت در بخش فرهنگ ، هنر و زیورآلات و موسیقی ترکمن در موزه پنج قاره مونیخ آلمان،این گروه روز سه شنبه 21 آپریل 2015  تهران را به مقصد مونیخ آلمان ترک می کنند

 آدرس ، شماره های تماس و وبسایت موزه پنج قاره مونیخ آلمان :

http://www.museum-fuenf-kontinente.de
Museum Fünf Kontinente -The Five Continents Museum in Munich
Staatliche Museen in Bayern
Maximilianstraße 42
80538 München
Telefon +49 (0)89 210 136 100
Telefax +49 (0)89 210 136 247

سال ۹۳ بر اقلیت​های دینی و مذهبی ایران چگونه گذشت؟
 
به گواه رویدادهای سال گذشته وضعیت اقلیت​های دینی و مذهبی ایران در سال بدتر شده و نارضایتی آنان را بیشتر کرده است. نهادهای بین​المللی حقوق بشر از جمله احمد شهید، گزارش​گر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز این موضوع را تائید کردند.

مترجم: رحيم کاکايی
نویسنده: پروفسور س. گ. آّغاجانف
نظام اجتماعی ومبارزه طبقاتی درترکمنستان درسده های يازده ودوازده
نظام اجتماعی خراسان، گورگان(گرگان)،خوارزم دردوره مورد مطالعه برپايه اقتصادی روابط توليدی فئودالی استواربود.ساختارطبقاتی جامعه با شکل مالکيت حاکم وبا مؤسسات عمده فئودالی تعيين شده بود. فئودالها وتوده های مردم نيروهای عمده اجتماعی آشتی ناپذير بودند.اسناد سلجوقی اشراف حاکم را از رعايا– طبقه ماليات ده توده ها متمايز ميسازند.اصطلاح رعيت اصولا برای دهقانان وپيشه وران - توليد کننده مستقيم نعمات مادی، بکاربرده ميشد

اقوام ایران در سال ۹۳؛ دستاوردها و ناکامی‌ها
 محور اصلی درخواست اقوام در سال ۹۳ تدریس زبان مادری و تاکید روی اجرایی شدن وعده​های روحانی به اقوام بود. کارشناسان امور اقوام معتقدند قفل مشکلات اقوام در سال ۹۳ همچنان ناگشوده باقی ماند و ادامه این وضعیت نه تنها نارضایتی به دولت را میان اقوام بیشتر کرده است بلکه انسجام ملی را هم به خطر می​اندازد.

دویچه وله
تخریب زبان‌های غیر فارسی" در ایران توسط صدا و سیما

 

برنامه‌های محلی صدا و سیما در مناطق قومی سبب اعتراض و گلایه مردم شده است. آنها می‌گویند صداوسیمای محلی زبان مادری آنها را نابود می‌کند. استاندار اردبیل از این رسانه ملی خواست از زبان مادری استفاده کند.


خبرگزاری ایرنا:
دوردی طریک "شجریان ترکمن در بستر بیماری
 
کمتر کسی را می توان یافت که نامی از استاد دردی طریک نشنیده باشد، استادی که نامش گره محکمی با دوتار خورده است. صدا و نوای استاد او را ماندگار کرده و بسیاری وی را شجریان قوم ترکمن می دانند. البته این تعریف نابجا نیست، وی از معدود هنرمندان ترکمن صحراست که برای اجرای برنامه بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای میانه را در نوردیده است.

سایت اولکامیز
بازنشر / به یاد زنده یاد عثمان اکرامی مدیر سابق سایت اولکامیز
 
 
عثمان اکرامی در آخرین پنج شنبه سال ۱۳۹۰ چشمان پرفروغش را بر فروبست و آخرین برگ عمرش ورق خورد . هجرتی بی بازگشت از این عالم به عالمی که ما را یارای درک آن نیست ولی بر این باوریم که زندگی به نوعی دیگر ادامه دارد و با مرگ پرونده عمر انسان بسته نمی شود و همچنان گشوده است .

جلوگیری ازبرگزاری نمازجمعه اهل سنت در تهران درهفته وحدت
 
هفته وحدت با برخی حاشیه‌های جنجالی همراه بود. جلوگیری ماموران ازحضوراهل سنت درنمازجمعه هفته وحدت در تهران و انتشار تصاویر برگزاری نمازهای جداگانه شیعه و سنی در همایش هفته وحدت در مشهد مهم‌ترین آنها بودند.

ترجمه از: رحيم کاکايی

ترکمن های آسيای مرکزی دردوره حمله مغولان
 
منابع روايت های سده های ميانه حاوی اطلاعات بسيار ناقص درباره (از) قبايل ترکمن درآستانه حمله مغولان آسيای مرکزی است.قبايل ترکمن دراين زمان درمنطقه بين فاراب ودريای آرال زندگی ميکردند. گروه جداگانه ای از ترکمنها ساکن اطراف يانگی کنت  وآرال قرا قوم شدند.

جای خالی اهل سنت ایران در هفته وحدت شیعه و سنی

درترکمن‌صحرا روحانیون سنی چندان استقلالی از خود ندارند و به کسانی که می‌خواهند آزادانه عقاید خود را بیان کنند انگ وهابیت و سلفیت زده می‌شود. جامعه مذهبی ترکمن چندان باوری به صداقت جمهوری اسلامی در زمینه برگزاری هفته وحدت ندارد.


حضور دستیار حسن روحانی در کلیسای مسیحیان ایران
 روحانی و وعده‌های او به اقلیت‌ها
در نامه​ای که پیش از سفر حسن روحانی و علی یونسی به منطقه ترکمن​نشین ایران از سوی"مجمع حامیان دکتر روحانی در ترکمن‌صحرا" منتشر شده، آنان خواستار اجرای وعده​های رئیس جمهور به اقلیت​ها هستند. "انتصاب نیروهای بومی و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه​ای به آنان اعم از معاونت ریاست جمهوری، وزرا، سفرا، استانداران ، فرمانداران و بخشداران و ریاست دانشگاه​ها و سایر نهادهایی که از خزانه دولت اداره می‌شوند"، از جمله درخواست​هایی هستند که در این نامه مطرح شده است. در بخشی از این نامه اشاره می​شود که شهر ترکمن نشین گنبدکاووس  سال پس از انقلاب "حتی یک بار فرماندار بومی ترکمن نداشته" است.

سایت اولکامیز
وضعیت پرونده امید کوکبی ( دانشمند ترکمن) از زبان سخنگوی قوه قضاییه


محسنی‌اژه‌ای ( سخنگوی قوه قضاییه) در مصاحبه مطبوعاتی گفت: اگر حکمی نقض شود و دادگاه بعدی آن را تایید کند و مورد اعتراض مجدد قرار گیرد در صورتی که دیوان این حکم را نپذیرد رای اصراری صادر می‌شود به این شکل که پرونده به هیات عمومی دیوان می‌رود و هر رای که اکثریت گفت اعلام و پرونده تمام می‌شود

سایت دانشجویان و دانس آموختگان ترکمن ایران
تأسیس شبکه ماهواره ای خصوصی ترکمن ها
به منظور استفاده از نقش موثر تلویزیون در عصر ارتباطات دنیای معاصر برای معرفی فرهنگ , هنر و ادبیات ترکمنهای ایران... و براساس اهداف فرهنگی مشروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توسعه فرهنگ و مسائل مرتبط با تامین اجتماعی برای عموم مردم و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم در جمهوری اسلامی ایران شبکه ماهواره ای خصوصی ترکمنها با عنوان شبکه جهانی « تورکمن تی وی » (Turkmen.TV (T.TV در حال تاسیس است .

سایت اولکامیز
نام اترک از سر در ایستگاه راه اهن به زیر کشیده شد / عکس جدی
 
با فشار و تهدید برخی از مسئولین استانی و خاصه شهر گر گان و در راس انها نماینده مردم گرگان در مجلس نام اترک از سر در ایستگاه راه اهن به زیر انداخته شد و بجای نام شمال شرق قرار گرفت

وبگاه خوجه نفس نیوز
نویسنده برجسته تورکمنیستان، قاووسف آنا قاووسویچ
«پانزده روز در ایران» – «اون بأش گوًنلأپ ایران دا»
تورکمنیستان س. س. ر. و غاراشسئزلئغئنگ «خلق فهرمانی» یازئجی سی
«قاووس اوغلی آنا قاووسی» – نینگ یان یازغی یادلاماسی
www.hojanepes.wordpress.com
مقدمه د. خانگلدی اونق - («تورکمن-کریل» الیپبییینده دواملی مقاله): امسال (نوامبر 2014) دقیقا هشت سال از درگذشت شاعر و نویسنده ملی، قهرمان خلق قاووسف، آنا قاووسویچ می گذرد. در این فرصت طی این مقاله، ضمن مقدمه کوتاهی در مورد آنا قاووسف به زبان روسی، یکی از مقالات وی را به زبان ترکمنی با الفبای کریلیک، که در رابطه با مسافرت و دیدار با اقوام و خویشان وی، بعداز بازگشایی مرزهای ایران و ترکمنستان در سالهای اوایل استقلال، (سال 1992) است می پردازیم. این یادداشت که در روزنامه روزانه «ترکمنستان» در شماره 16/م. دسامبر سال 1992، بچاپ رسیده است، در اینجا درج می گردد. متن آن از روی عکس فایل پی دی اف دوباره تایپ گردید.

دویچه وله
امید به احیای دریاچه ارومیه پس از بارش شدید و تصویب بودجه دولتی

 

نجات دریاچه ارومیه جزو شعارهای انتخاباتی روحانی بود. برخی از منتقدان، اقدام دولت را "نوشداروی بعد از مرگ سهراب" توصیف می‌کنند و دلیل می‌آورند که نود درصد دریاچه ارومیه اکنون خشک شده است.

 


Turkmen Kultur Ojagnyň Sahypasy
Kölnüň Gurban baýramy
Bu ýyl türkmenleriň Gurban baýramy Köln şäherinde 12.10.2014, ýekşenbe güni Allerwelthaus jaýynda geçirildi. Oňa hormatly ildeşlerimiz hem-de dost-ýarlarymyz Köln, Düren, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin we Münster ýaly şäherlerden gelip gatnaşdylar. Gelenleriň aýdyşyna görä bu duşuşyk örän şadyýan hem-de mazmuna baýdy. Ylaýta-da ýaş-ýetginjeklerimiziň bu dabara köp sanly gatnaşmaklary oňa aýratyn gözellik berýärdi.

 منزلت ترکمنها تحقق می یابد؟
 
 
صادقلو استاندار گلستان از زبان رئیس جمهور نقل کردند: " آقای روحانی به من توصیه فرمودند که ترکمنها ملتی باشخصیت و محترم هستند ، منزلت آنها را حفظ کنید ". البته آقای استاندار این را نیز اضافه کردند که آنچه تا الان در باره ملت ترکمن انجام دادیم از باب وظیفه بود ولی به این حد راضی نیستیم و باید بیشتر خدمت کنیم .

آغاز سال تحصیلی و فراموشی وعده روحانی برای اقوام
سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می‌شود که وعده رئیس جمهور "برای گشودن قفل مشکل تحصیل در مدارس برای اقلیت‌ها" عملی نشده است. دویچه وله نظر برخی از صاحب‌نظران را در این باره پرسیده است.

iPhone-6 satuwa çykaryldy
Tehnologiýa bilen meşgullanýan “Apple“ kompanýasy iPhone kysymly akylly telefonlaryň nobatdaky modelinden iPhone-6 smartfonlaryny 19-njy sentýabrda satuwa çykardy. Dunýäniň käbir ýurtlarynda, şol sanda Germaniýada iPhone müşderileri 3 gije-gündizläp “Iiphonstore“ söwda merkezleriniň öňünde nobata durdular

سایت اولکامیز
گزارش لحظه به لحظه همایش نکوداشت
روزنامه نگار و شاعر معاصر ترکمن ناز محمد پقه (گزارش تصویری)
 
همایش نکوداشت روزنامه نگار چیره دست و شاعر معاصر ترکمن ناز محمد پقه در آق قلا تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد بنا داریم به پاس و یاد استاد بزرگ خبرنگاری ترکمن صحرا این مراسم را به صورت آنلاین لحظه به لحظه مخابره کنیم .

مطالب مربوط به شاعر و روزنامه نگار فقيد ترکمن
 

سیل در روستاهای ترکمنصحرا (مراوه مراوه تپه)

گزارش کوتاه از سایت اولکامیز : «برابر گزارشهای دریافتی از مردم شهرستان مراوه تپه ، پنج شنبه ۲۳ مرداد بر اثر بارندگی سیل آ سا ، که از صبح تا عصر بطول انجامید؛ جاده روستاهای چناران ، سوویجاق ، قطع شد ، منبع اب روستای ساوجاق نیز کاملآ اسیب دیده راه ارتباطی این روستاها مسدود شد و خساراتی را برای کشاورزان و مردم در پی داشت . خوشبختانه این سیل تلفات جانی نداشته است.
مردم این روستاها از مسئولین تقاضای فوری دارند.»
 

وبسایت خوجه نفس
صفحاتی از کتاب «دیوان جهانشاه حقیقی» با پوشش منتشر شده
 
دکتر خانگلدی اونق: در زیر تصاویری از کتاب جدید با عنوان «دیوان جهانشاه حقیقی»٬ با الفبای کلاسیک ترکمنی (عربی-فارسی) از جانب انتشارات «بهجت» به چاپ رسیده است٬ درج می گردد:
مأخذ - اونق٬ دکتر خانگلدی٬ «دیوان حقیقی٬ جهانشاه»٬ انتشارات «بهجت»٬ چاپ گلشن٬ تهران - سال ۱۳۹۲ ٬ صص. ۲۴۸
 

درباره تاريخ اوغوزهای آسيای مرکزی وقزاقستان
سرگی گريگورويچ آغاجانف
پروفسور و دکترعلوم تاريخ - عضو آکادمی علوم ترکمنستان شوروی( سابق)
نشريه آکادمی علوم ترکمنستان شوروی. سال 1977 . شماره چهار.
ترجمه از: رحيم کاکايی


قبایل اوغوز، در کنار دیگر کوچ نشینان اورآسیا، نقش مهمی در تاریخ قرون وسطی آسيای غربی واروپای شرقی بازی کردند. ورود اوغوزها به عرصه تاريخ جهانی دردوره ای پراز رويدادهای متلاطم وشديد رخ داد. اين امرمصادف بود با دوران نابودی دولت سامانيان وآل بويه، ازهم پاشيدگی وفروريزی دولت عزنوی وافول امپراتوری بيزانس.
 

مقاله ای از دفتر ترجمه اسناد ومدارک رسمی شهرمسکو
ترجمه از: رحيم کاکايی
ترکمن دیلی
زبان ترکمنی دررده بندی زبان های ترکی به گروه جنوب – غربی يا اوغوز تعلق دارد که شامل همچنين زبان های آذربايجانی، گاگائوزی  ، ترکی ترکيه وزبان های نانوشته اوغوزی ايران است. پيشينيان ترکمن جزو اتحاديه قبيله ای باستانی کوچنده گان ترک بودند. نوع انسان شناسی آنها امکان بحث در مورد تماس های اولیه و ادغام احتمالی آنها ازنژادهای اقوام قفقازی را ميدهد. جمع قوميت [ اِتنوس،ملت،مردم،مليت.مترجم ] ترکمن يک فرايند طولانی مدت ازتعامل وهمکاری مشترک قبايل کوچ نشين ويکجا نشين است، وبديهی است که به لحاظ اتنيکی ترکيبی ناهمگون داشت.

سایت خبری و فرهنگی ترکمنصحرا:
گزارشی کوتاه از برگزاری مراسم مختوقلی در شهر کلن
در روز شنبه ۷ ژوئن ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان مراسم یادبود مختومقلی فراغی به صورت باشکوهی از سوی کنسولگری جدید ترکمنستان در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد.
مراسم کلن با صحبت‌های سبحان قلیچ تقانی مسئول انجمن فرهنگی شهر کلن آغاز شد. وی در ابتدای صحبت‌های خود ضمن خوش آمدگویی به مهمانان به زبان‌های ترکمنی و آلمانی توضیح داد که نخستین بار پس از تاسیس انجمن فرهنگی ترکمن چنین مراسم پورشوری با شرکت هنرمندان و محققین ترکمنستانی در آلمان برگزار می‌شود

نويسنده : چ. اِسِنف

ترجمه از: رحيم کاکايی

بنيان های‌ اساطيری رقص ترکمنی
 
یکی از جالب ترین وچالش برانگیزترين مسئله درپژوهش ومطا‌لعه میراث رقص یادگاری ترکمن، تلاش برای روشن کردن پایه های اساطیری رقص ترکمنی به منظورنگاهی بيشتر به گذشته جهت بازسازی معنايی انجام حرکات رقص است.
 

Turkmensahra saýty
Ýatlama Hajy Hallymuhammediniň
soňky geçiren interwiýularnyň biri
یکی از آخرین مصاحبه‌های حاجی حالی‌ محمدی
Diňle

Hajy Hallymuhammediniň Köln şäherind 53 ýaşynda aradan çykandan 2 ýyl geçdi. Merhum ömürniň soňky demine çenli Türkmenleriň agzybirligi şeýle-de kimligni gorap saklamagy üçin göreşdi. Ylaýtada Ýewropada ýaşaýan türkmenler hajiniň aladalarny unutmazlar. Ýatan ýeri ýagty bolsun.


سایت ترکمن نشر
اولین پایگاه اطلاع رسانی کتاب و نشریات ترکمنی
درس ها و عبرت های مراسم مختومقلی
قسمت‌های دیگر را هم می توانید در سایت "ترکمن نشر" بخوانید
 
مراسم سنتی هفته آخر آرامگاه مختومقلی توگویی تابعی از تصمیم ترکمنستان شده بود. بدین وصف که امسال مراسم آرامگاه، بجای جمعه آخر که از شب قبل گروه های هنری و فرهنگی چادر زده شب شعر و موسیقی تشکیل می دادند؛ جمعه قبل از آخر اردیبهشت اعلام گردید.

سرگی دميدف
ترجمه از : رحيم کاکايی

نقش اژدها در اساطیر ترکمنی
اسطوره شناسی هر ملتی - منبع بی پایان بررسی بسیاری ازسطوح و جنبه های زندگی واقعی آن : مسیر تاریخی ، محیط جغرافیایی، گیاهان و جانوران پيرامون، مراحل باورها و تصورات مذهبی ، مراسم ، آداب و رسوم وعناصر زندگی روزمره است.همه اينها به منطقه ترکمنستان جاييکه باوجود تسلط هزارساله ايدئولوژی اسلامی انعکاس واثرات بسياری تصورات باستانی پيش ازاسلام حفظ شده است، صدق می کند.

خوجه نفس نیوز
Taryh ylymlarynyň Akademigi Prof. Myrat Annanepesow Dünýäden gitdi
تاریخ علئملارئنئنگ آکادمیگی پروفسور مئرات آنا نفس اف آرادان چئقدی
Ara uzak, dünýä boýunça habarlaryň tizara gelip gowuşmagyna garamazdan, Türkmenistanda ýaşaýan ylym atamyz, professor Myrat Annanepesowyň 2013-nji ýylyň 19-njy Sentýabrynda aradan çykmagy, bizi matamda oturtdy welin, näme üçin taryhy dogruçyl ýazan, äleme şeýle meşhur alymyň habary esli wagt üstünden geçenden soň, dünýä ýayraýar?

یاغی ترکمن‌صحرا
کدام خط و فرهنگ بیگانه؟!
 حکیم قارقی: نوزدهم فروردین ماه اولکامیز به نقل از سایت کرند گزارشی از روند تدریس زبان ترکمنی در آموزشگاه نشر زبان منتشر کرد. با استناد به همین گزارش اولکامیز، سایت «گلستان ما» در بیست و سوم فروردین ماه از «ترویج خط و فرهنگ بیگانه به بهانه تدریس زبان مادری در گنبد» به‌شدت انتقاد کرد.

جوما بورش
ياد ياران
سال ١٣٥٣بود كه با گرگان بهلكه در تهران آشنا شدم. دانشجوى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران بود و در كوى اميرآباد دانشگاه اقامت داشت. جوانى بود ٢٣-٢٤ ساله، با قدى متوسط، اندامى متمايل به چاقى، سيمايى صميمى و خوش تركيب، چشم هاى قهوه اى و موهاى سياه صاف و كوتاه. در مجموع جوان خوش تيپ و سمپاتيكى بود. من تازه وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شده بودم. بعلت ناآرامى ها و اعتصاباتى كه هر از چندگاهى در محيط دانشجوئى رخ ميداد، دوستان و آشنايان به من توصيه كرده بودند كه حداقل سال اول تحصيل را در كوى دانشگاه اقامت نكنم.

خبرگزاری ایرنا
معارفه اولین فرماندار زن در بندر ترکمن (تصاویر)
 مراسم معارفه مرجان نازقلیچی سرپرست جدید فرمانداری شهرستان بندر ترکمن و تودیع عبدالحمید قربانزاده گوکلانی فرماندار سابق روز دوشنبه برگزار شد.

تی آر تی - تورکمنچه
ایران‌دا ایلکینجی گِزه‌ک بیر تۆرکمن زنانا اتراپ حأکیمی بوُلدی

گۆلیستان ولایاتی‌نینگ حأکیمی (گوبرناتوری) مرجان نازقیلیچی‌نینگ بندر تۆرکمن شأهِری‌نینگ حأکیمی حؤکمۆنده ایشله‌جِکدیگینی بیلدیردی.


Turkmen Kultur Ojagnyň Sahypasy
BAHAR bilen duşuşyk

Türkmen Kultur Ojagy 22.03.2014, Şenbe güni ýaşaýyşa täze jan goşup gelen bereketli bahary şowhunly dabara bilen garşy aldy.

Bu duşuşyga Köln we töwereginde ýaşaýan türkmen doganlarymyz höwes bilen gatnaşdylar.

Onda goşgy okalyp, aýdym aýdyldy.

Dabaraň 4-sagatlyk dowamynda jaýyň her bir künjünden ýürekdeş we ysnyşykly gürleşmeleriň we tüýs ýürekden.


رویدادهای مهم سال ۹۲ در ترکمن صحرا به روایت اولکامیز
 
سال 92 با تمام رویدادهای و اتفاقات تلخ و شیرین به خط پایان می رسد. در این مجال به رویدادهای فرهنگی مذهبی سیاسی هنری ترکمن صحرا بصورت گذرا و اجمالی اشاره می کنیم : در این سال تقویم ترکمنی ارکین منتشر نشد. تقویمی که مخاطبان زیادی در ترکمن صحرا داشت اما تقویم فراغی به حیات خود ادامه داد.

د. خ. اونق
کلامی چند همراه با تصاویر در باره گؤک مسجد (مسجد کبود) تبریز
یادگار تاریخی جهانشاه حقیقی
سلطان جهانشاه بعد از پیروزی های عمده ای که در بسط و گسترش قلمرو حکمروائی خود که مناطقی همچون شرق آنادولی٬ کل ارمنستان و آذربایجان٬ قسمت های جنوب٬ مرکز و شمال ایران٬ قپجاق (ترکمنستان کنونی) و بخش عمده عراق کنونی را شامل می شد٬ نائل گشته بود٬ وی در پی برآورد کردن آرزوهای دخترش «صالحه بیگم»٬ به کمک فرماندهان قشون اش دستور بنای باعظمتی را در پایتخت اش تبریز پی ریزی می کند که بعلت مرغوبیت و زیبائی کاشی های آبی آن که در نمای دیواره هایش بکار رفته است و از دور به رنگ فیروزه ای کبود٬ زیبائی منحصر به فردی را منظرانداز بود٬ آن را با عنوان «گؤک (گؤی) مسجد» یا «مظفریه سلطان جهانشاه» نامگذاری کرده اند.

سرگی دميد‌ف  ترجمه از: رحيم کاکايی
درادامه نوشته های سرگی دميد‌ف درباره اتنوگرافی ترکمن‌ها:
غاراغيرنا‌ق « برده سیاه – زن »
بنابراطلاع وگزارش قديمی ها غاراغيرناق درنزديکی های منطقه جنوبی تراترک، اکنون درخاک ايران دررود گورگن ديده شده است. با اين حال در توصيف وتشريح اين شخصيت وپرسوناژ، برخلاف سايرين، کاملا افسانه ای – مانند اجنه، ارواح، اِيه ( اِ‌يه - دراسطوره ترکان باستان روحی است که درهرمکانی اقامت ومسکن دارد- مترجم) وغيره، عناصری وجود داشتند که حکايت از« برده سياه» داشت،که گويی موجودی واقعی است. بنحويکه ديگرروح ها، طبق تصورات خرافاتی و موهوم پرستانه ، قيافه وظاهرمعينی ندارند ودرصورت لزوم چهره اين يا آن حيوان وانسان را بخود می گيرند.

سال ۹۲ سال امید و انتظارات برآورده نشده اقوام در ایران
مهم‌‌ترین رویدادها در سرنوشت اقوام در سال گذشته چه بود و چشم‌انداز سال آینده چیست؟ در این رابطه پنج تن از کارشناسان امور اقوام در ایران و خارج از کشور به پرسش‌های دویچه وله پاسخ داده‌اند.

 
روز جهانی زبان مادری و داغ شدن بحث زبان‌های مادری در ایران
آنه‌محمد بیات فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ترکمن مقیم گلستان هم بر این باور است که پس از روی کارآمدن روحانی بحث مربوط به زبان مادری در سطح جامعه شدت گرفته است. به نظر بیات اصل ۱۵ قانون اساسی ظرف ۳۵ سال گذشته اجرا نشده و هر دولتی هم که روی کار آمده فقط شعار اجرای آن را داده است.
وی تاکید می‌کند که وزیر آموزش و پروش تصمیم جدی دارد آن را اجرا کند، اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی مانع کار آن می‌شود.

معاون رئیس پارلمان آلمان:
برای نجات دریاچه ارومیه باید به ایران کمک کرد
کلاودیا روت اکنون معاون رئیس "بوندس‌تاگ"، پارلمان آلمان، است. وی در گفت‌وگوی اختصاصی با بخش فارسی دویچه وله می‌گوید: «ما با خطر یکی از بزرگترین فاجعه‌های زیست محیطی مواجه شدیم. با خشک‌شدن کامل دریاچه ارومیه میلون‌ها انسان مجبور خواهند شد محل زندگی خود را ترک کنند. آنچه باقی می‌ماند بیابان نمک خواهد بود. سیاست غلط دولت ایران در ظرف ۲۰ سال گذشته مسئول این فاجعه زیست محیطی است. زیرا ابتدائی‌ترین قوانین طبیعی را زیر پا گذاشت، به هشدار متخصصین توجهی نکرد و سدهای بی‌شماری ساخت، صدها چاه زدند و مقدار زیادی از آب دریاچه ارومیه را برای کشاورزی برداشت کردند.»

تارنمای اولکامیز
پاسخی بر اتهامات گلستان ما و سایتهای همسو به فعالان ترکمن

 

 

اولکامیز- نوشته صریح و شفاف زیر به قلم یکی از کاربران نقاد اولکامیز در پاسخ به اتهامات بی پایه و اساس سایت گلستان ما و برخی سایتهای همسو با آن به فعالان ترکمن است. سایت هایی که واقعیات را بر نمی تابند. رویه کیهانی پیش گرفته ، فضا را آلوده کرده و پرده دری ها می کنند. بقول خواجه شیراز:
گر این است مسلمانی که حافظ دارد / وای از پس امروز بود فردایی .
 


سرگی دميدوف
درادامه نوشته هايی درباره اتنوگرافی ترکمن
ترجمه از: رحيم کاکايی

«ايشان»‌ های ترکمن

«ايشان» ها شايد جالب ترين گروه ودسته بندی برای پژوهش گران مذهبی ازروحانيت مسلمان باشد.اين گروه ودسته بندی وخود اصطلاح «ايشان» تنها در آسيای مرکزی وهمچنين دربرخی مناطق ديگری( تارتارستان، با‌‌شقير)،که درزمان خود حاوی فعاليت های تبليغی روحانيت آسيای مرکزی بود مشاهده ميشوند. اصطلاح « ايشان» نه درموطن اسلام، درعربستان سعودی، نه درديگرکشورهای عربی، نه همسا‌يگان آسيای مرکزی - ايران وافغانستان- ( بجزآن مناطقی که بطورفشرده مهاجرين منطقه آسيای مرکزی زندگی می کنند ) شناخته شده نيست. خود اصطلاح «ايشان» فارسی است. درفارسی، تاجيکی، بلوچی وبرخی ديگر گروه های ايرانی زبان اين واژه صرفا معنی ضمير شخصی « آنها» را دارد.


سرگی دميدوف
ترجمه از: رحيم کاکايی
درادامه نوشته هايی درباره اتنوگرافی ترکمن:
داستان شگفت انگيز رقص ترکمنی
مسافرانی ازگذشته بدون تعمق وغوردرزندگی ترکمنها، اغلب می نوشتند که اين خلق دارای هنر
رقص نيست. با دستاويز به اينگونه نوشته ها، چنين توصيف وتعريفی برای ترکمن ها تثبيت شد و اين
مسئله تا به امروز درتصور وشناخت برخی افراد وجود دارد.اما اين امر کاملا چنين نيست. دراينجا
البته هنررقص حرفه ای ترکمنی، که در حکومت شوروی، بر پ ايه بسياری از عن اصر فرهنگ رقص
برخی خلق های ديگر ساخته شد درنظر نيست.

دویچه وله
«رسانه‌ها در سطح ملی جرأت طرح مشکلات اهل سنت را ندارند»
 
 
نشست خبری مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در محل دفتر وی با حضور خبرنگاران برگزار شد ولی در رسانه‌های ایران بازتابی نداشت. یک نماینده پیشین مجلس علت این امر را بیم رسانه‌ها از مواخذه می‌داند.

سرگی د ميدوف
کوتاه شده وترجمه از: رحيم کاکايی

مطالب تاريخی واتنوگرافی درمورد ترکمن ها وايران
ادامه نوشته های سرگی دميدوف درباره آثار کارپوف

قابل ذکر است که ترکمن ها نه تنها خارج ازترکمنستان بلکه خارج ازاتحاد شوروی نيززندگی می کنند.
مطالب تاريخی « کارپوف توفيق يافت مقالات بسيار اندکی را – درعمل تنها برخی داده ه ا درمقاله
نشريه های فرهنگستان علوم اتحاد جماهير « منتشره در » واتنوگرافيکی درمورد ترکمن ها وايران
درسال  ۱۹۴۵ چاپ کند.


روحانی: عدم نجات دریاچه ارومیه میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان می‌کند
حسن روحانی اعلام کرد نجات دریاچه ارومیه در اولویت کار دولت قرار دارد. بزودی نیزهمایشی برای نجات دریاچه ارومیه در ایران برگزار می‌شود. ناصر آق دبیرعلمی این نشست درباره وضعیت کنونی دریاچه ارومیه توضیح می‌دهد.

وبلاگ ایلدش:
رئیس جمهور خطاب به استانداران:
اقلیت‌های قومی باید مورد توجه وی‍ژه قرار بگیرند
بین فارس و ترکمن و ... در کشور ما تفاوتی وجود ندارد
 
اقلیت‌های قومی  باید مورد توجه وی‍ژه ما قرار بگیرند، هیچ فرقی در ایرانیت بین این قوم و آن قوم وجود ندارد، بین فارس و ترک و ترکمن و بلوچ لر و عرب و دیگر اقوام در کشور ما تفاوتی وجود ندارد همه ایرانی هستند و همه در پناه چمهوری اسلامی هستند و همه زیر پرچم قانون اساسی هستند، حقوق همه باید محفوظ باشد همه ایرانی‌ها باید به ایرانی بودنشان افتخار کنند و بخشی از این کار بر دوش شما استانداران محترم است.

پاسخ به کدام سهم، کدام حق ...؟
با عرض سلام و تحیات به برادران سایت گلستان ما. در سایت شما یاد داشتی به قلم برادر جابر تمسکنی منتشر شده است که در این یاد داشت اتهامات سنگینی به اصلاح طلبان و فعالان سیاسی ترکمن وارد شده است. خواهشمند است جوابیه ی ما را در پاسخ به این یاد داشت منتشر نمایید.

جوما بورش
شهروندان غيرخودى
در يك  جامعه قانونمند و دموكرات قانون اساسى حقوق شهروندان را تدوين و تضمين ميكند. اين قانون تضمين ميكند كه همه شهروندان جدا از مذهب، رنگ پوست و طرز تفكر در برابر قانون يكسانند. فعاليت دولت منتخب مردم نيز در چارچوب قانون اساسى و براى اجراى مفاد آن صورت ميگيرد. مجلس بعنوان قوه مقننه فعاليت دولت را تحت نظر داشته و كنترل ميكند؛ قوه قضائيه نيز تخطى از قانون را تحت تعقيب قرار داده و خاطى را مجازات ميكند.

اولکامیز، سایت خبری و تحلیلی ترکمنصحرا
سپاس از عملکرد نیروی انتظامی و امنیتی در حادثه عطاباد
دستگیری قاتل و انتقال او بصورت مخفیانه بسیار عاقلانه و همراه با درک موقعیت بود. زمانی که جوانان روستا در حالت احساساتی قصد حمله به نیروهای انتظامی را داشتند نیروهای امنیتی بدون کوچکترین عکس العمل و درگیری بدون اینکه خونی از دماغ کسی جاری شود حادثه را مدیریت تمودند .

کاهش سطح آب هم به مشکلات خزر افزوده شد
 
کارشناسان امور خزر هشدار می‌دهند که با پس‌روی آب دریا، اسکله‌ها نیز کارایی خود را از دست خواهند داد و کشتی‌هایی که کنار این اسکله‌ها پهلو می‌گیرند به گل خواهند نشست که در این صورت یا باید مناطق ساحلی را برای افزایش عمق دریا لایروبی کرد، یا طول اسکله‌ها را افزایش داد که انجام هر دو مورد بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.

 وبلاگ عبدالستار دوشوکی
خلف وعده روحانی و «طمع عــُمـری‌ها» یکی داستان است پر آب چشم
 
بر خلاف وعده و عهد و پیمان انتخاباتی دکتر حسن روحانی حتی آن بخش از مدیران ولایتمدار اقوام سـُـنی مذهب نیز که وفاداری خود به نظام جمهوری اسلامی را در طی ۳۵ سال اخیر ثابت نموده‌اند همانند گذشته از کاروان انتصابات و انتخابات دولتی محروم ماندند.

دویچه وله
اصول‌گرایان در پی فتح سنگر فرمانداری‌ها

نارضایتی اقلیت‌های قومی از عملی نشدن وعده‌های روحانی
علی یونسی مشاور ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی گفت دولت تا این لحظه موفق نشده است مسئولیت وزارتخانه یا استانداری را به اقلیت‌های قومی و مذهبی بدهد. به گفته آگاهان به امور قومیت‌ها فشار "تندروهای مذهبی و ناسیونالیست‌ها" از کابینه دولت به شهرستان‌ها و مناطق قومی کشور نیز سرایت کرده است. در مناطق قومی و نواحی کشور در بسیاری از پست‌های اداری مانند فرمانداری‌ها، یاران محمود احمدی‌نژاد ابقا شدند و یا دوباره به قدرت باز گشته‌اند. به گفته آنان نگاه امنیتی به مشکلات اقوام باعث شده که دولت مقاومتی در مقابل ادامه فعالیت و یا ابقای تیم سابق احمدی‌نژاد در این مناطق نداشته باشد.

Transparency for Iran 
Minderheiten verlangen nach Gleichberechtigung
Trotz des veränderten politischen Kurses von Präsident Hassan Rouhani verschlechtert sich die Lage der ethnischen und religiösen Minderheiten im Iran. Der neue Präsident hatte ihnen mehr Rechte versprochen. Doch von der Umsetzung dieses Wahlversprechens ist bislang nichts zu sehen.

درانتصاب استاندارهای مناطق قومی وعده ‌روحانی عملی نشد
 
در ۳ استان کشور که اقلیت‌‌ها ساکنند استانداران غیربومی منصوب شدند. انتصاب آنان بر خلاف وعده‌روحانی به مردم این نواحی بود. گفته می‌شود این اقدام دولت سبب بی‌اعتمادی اقوام و اهل سنت به دولت خواهد شد.
 
(استانداران کردستان، گلستان و سیستان و بلوچستان که هر ۳ از میان اقلیت‌ها انتخاب نشدند)

سرگی دميدوف (ترجمه از: رحيم کاکايی)
درباره نام‌های ترکمنی
علم پژوهش نامها (آنتروپونيميک) وعلم معنا شناسی (آنتروپونيم)
 
 
درميان کثرت علوم، آنتروپونيميک، علم مطالعه نام ها )ازآنتروپوس يونان باستان
شايد يکی از جالب ترين ها است. زيرا آنتروپونيمی، علم پژوهش نام ها، يعنی مجموعه نام ،)» نام «
های فردی مردانه وزنانه اين يا آن خلق است - اين امر بازتاب روشن بسياری جوانب تاريخ وزندگی
آن، ويژگی های روان ملی وتماس با محيط زبان خارجی، پديده های طبيعی گياهان وجانوران بومی
است.

پیامدهای انتخاب گیلکی به عنوان زبان رسمی از سوی شورای رشت

 
اپوزیسیون تاجیکستان "انتخابات نمایشی" این کشور را تحریم کرد
 
ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان چهارشنبه (۱۵آبان/ ۶ نوامبر) برگزار می‌شود. اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرده‌ و می‌گوید از شرکت در آن خودداری می‌کند. این انتخابات با دوره‌های پیشین چه تفاوت‌هایی دارد؟

سایت ایران گلوبال
بیانیه ۴۱۱ فعال سیاسی مدافع حقوق بشردر محکومیت توامان کشتار
 ما امضاء کنندگان زیر با   اعتقاد به نفی خشونت  ،کشتار تروریستی ۱۴ نفر از مرزداران کشورمان را توسط گروه جیش العدل در سراوان و اعدام  انتقام جویانه و به سبک قرون وسطایی  ١٦ زندانی بلوچ در زندان زاهدان را شدیدا محکوم می کنیم.

سایت اخبار روز
کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن
اعدام زندانیان بلوچ و کرد را محکوم می کند!
از دید کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن مجازات اعدام امری غیرانسانی است، واین روش مجازات درعصر کنونی لازم است را برای همیشه کنار گذاشته شود.

سایت دانشجویان و دانس آموختگان ترکمن ایران
ترکمن دیلی ویازو قادالاری کلاسی آچیلدی
 
گچن گیجه گنبدینگ «نشر زبان »آدلی یوریته داشاری یورت دیللری اؤوره دیش قوراماسی ترکمن دیلی ویازو قادالاری بارادا ایلکینجی گزگ اوچین کلاس قویدی.

معرفی فرهنگ اقلیت‌ها؛ اولین تجربه انجمنی ایرانی در برلین
انجمن فرهنگی دهخدا در برلین نشستی را به مناسبت ۲۸۰مین سالگرد تولد مختومقلی فراغی، بنیان‌گذار زبان ادبی معاصر ترکمن، برگزار کرد. دویچه وله با سخنرانان این نشست گفت‌وگویی را انجام داد.


انجمن دهخدا در برلین برگزار می‌کند:
آشنائی با فرهنگ و ادبیات کلاسیک ترکمن (دعوت به جلسه در برلین)

ترجمه از: رحيم کاکايی
نوشته سرگی دميدوف درباره گئورگی ايوانويچ کا‌رپوف، تاريخ نگار، مردم شناس وشخصيت اجتماعی - سياسی ترکمنستان دردوران شوروی
فولکلور، ادبيا‌ت و زبان ترکمنی
 
اتنوگرافی واقعی نميتواند د‌‌‌ررابطه تنگ با فولکلورنباشد. سنتز اين دو دانش حتی موجب زبان شناسی فرهنگی ( اتنيکی – قومی ) شد. گ.ای.کارپوف نتوانست ازغنای خردمندی ملی ترکمن برکنار بماند. وی ضمن بودن درگوشه وکنارهای مختلف جمهوری ترکمنستان، به نمونه های فولکلور ترکمنی گوش فراميداد، آنها را ياد‌ داشت وجمع آوری ميکرد، که اين مجموعه بويژه درسال ۱۹۳۴ زمانيکه گئورگی ايوانويچ کمدی فولکلوری – ادبی خود بنام « کِل »    [ طاس ] را بوجود آورد، مفيد واقع شد.

سایت خبری و فرهنگی ترکنصحرا
آرش سقر زندانی سیاسی ترکمن آزاد شد
 
آرش سقر  از بند ۳۵۰ اوین آزاد شد. در برخی از سایت های ایرانی خبر از مرخصی آمدن وی بود ولی در سایت‌های ترکمن‌ها آزادی آرش را خبر دادند. به هر حال هر دو خبر برای مادر پیرش، همسرش که دیار خود را ترک کرده و در تهران ساکن شده و فرزند خردسالش مسرت بخش بود. 
 
آزادی او را برای خانواده‌اش و مردم ترکمن تبریک می‌گوئیم و امیدواریم یار محبوس او امید کوکبی هم بزودی آزاد شود.

نامه دو زندانی سیاسی ترکمن از زندان اوین به روحانی
از استعدادهای ترکمن ها در دولت استفاده کنید

در استان گلستان که بیش از ۵۰ درصد جمعیت آن را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند، حتی یک مدیر کل ترکمن نیز وجود ندارد. این در حالی است که چنانچه دولت تدبیر و امید به ترکمن‌ها اعتماد کند، این اعتماد باعث همگرایی و به تبع آن، تأمین امنیت و توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان خواهد بود. نسل سوم ترکمن، نسل تحصیلکرده‌های به روز، صاحب صلاحیت و آماده و مستعد مشارکت در جهت شکوفایی هرچه بیشتر ایران عزیز است. ترکمن‌ها پیوسته خود را ایرانی دانسته‌اند و نسبت به ایرانی بودن خود نیز افتخار می‌کنند و برای سرافرازی هر چه بیشتر سرزمین‌مان، از هیچ کوشش و تلاشی دریغ ندارند. حضرتعالی به مدیریت مبتنی بر عدم تمرکز در فعالیت‌های انتخاباتی اشاره داشتید و تأکید کرده اید، که باعث امید مردم شد.


وزیر آموزش و پرورش:
زبان ‌های مادری اولویت من است

وزیر اموزش و پرورش ایران در مصاحبه با جماران گفت: «ما باید اصل ۱۵ را اجرا کنیم. یک سری برنامه ریزی ها در زمان آقای خاتمی شده که در نهایت متوقف شده اند. باید اکنون با بررسی هایی دوباره این برنامه ها، به جریان بیافتد. تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس اولویت من است.»


سرگی دميدوف
ترجمه از: رحيم کاکايی

ورود اسلام به منطقه خزر
دوران اوليه تاريخ اسلام که درزادگاه خود- شبه جزيره عربستان- بوجود آمد، با استيلاگری ونفوذ زيا‌د آن، گسترش سریع در تعدادی از مناطق همجوار و دوردست مشخص شد. تنها در دودهه پس از مرگ پيامبر محمد بنیانگذار دین جدید، اعراب ضمن تعقيب يزدگرد آخرين پادشاه خاندان ساسانی، درسال 651 درنزديکی مرو قديم منطقه وسرزمينی که آن زمان جزو امپراطوری ساسانی بود، ظاهرشدند.

 
اول مهر و وعده روحانی برای تدریس زبان‌های مادری اقوام
 
حسن روحانی در یک بیانیه ۱۰ ماده‌ای تضمین کرد اگر رئیس جمهور شود، می‌گذارد اقلیت‌های قومی در ایران به زبان‌های مادری خود تحصیل کنند. سال تحصیلی جدید فرا رسیده اما آیا وعده رئیس جمهور جدید عملی می‌شود؟
 

 
مصاحبه با استاد دانشگاه در تهران:
اول مهر؛ وعده روحانی برای تدریس زبان‌های مادری اقوام
 
 

سایت گل
پاسخ تند خليل آزمون به فتح اله زاده: آرزويت عكس گرفتن با مديران
سایت گل- يكي دو روز پيش و در يكي از روزنامه هاي ورزشي، علي فتح اله زاده درباره سردار آزمون حرفهايي زد كه اين صحبتها به مذاق خليل آزمون، پدر سردار كه خود 8 سال بازيكن تيم ملي واليبال ايران بوده خوش نيامده.

Deutsche Welle
Rohanis erste offizielle Auslandsreise
 
Irans neuer Präsident Rohani gibt sich kompromissbereiter als sein Vorgänger Ahmadinedschad, etwa beim Atomkonflikt. Jetzt ist er zum ersten Mail im Ausland aufgetreten, bei der Shanghaier Kooperationsorganisation (SCO).

چین به نفت و گاز آسیای میانه و خزر چشم دوخته است
رئیس جمهور چین سفر ۱۰ روزه خود را به ۴ کشور آسیای مرکزی و روسیه آغاز کرد. ترکمنستان بیش از ۵۱ درصد نیاز گازی چین را تامین می‌کند. ایران به‌رغم مرز طولانی با ترکمنستان نقشی در بازار گازی منطقه ندارد

صدها روستای استان سیستان و بلوچستان در محاصره شن قرار گرفته‌اند. برخی شهرستان‌های این استان تعطیل شده‌اند و به زیربنای آنها خسارت وارده آمده است. همچنین عده زیادی از اهالی استان دچار مشکل تنفسی شده‌اند.
رسانه‌های محلی استان سیستان و بلوچستان از "مدفون شدن صدها روستا" خبر می‌دهند. هوشنگ ناظری، فرماندار شهرستان زابل، گفته است که وزش طوفان شن در شهرستان زابل خسارات فراوانی به بخش‌های زیربنایی این شهرستان وارد آورده است

سرگی دمیدوف
ترجمه و کوتاه شده از: رحیم کاکایی
فرآیندهای مذهبی در ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی

آیا مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران وزیر ورزش می‌شود؟
 
بحث بر سر معرفی بیژن ذوالفقارنسب، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران برای تصدی وزارت ورزش بالا گرفته است. وی کرد و زاده سنندج است. چنین پستی می‌تواند تابوی حضور سنی‌ها و قومیت‌ها در کابینه‌ را در هم بشکند.

غینانچ خاطی (تسلیت ناما)
آوغانیستان تورکمنلرنه اولی ییتگی
افغانستان ترکمنلری نینگ تانیمال فرهنگی وسیاسی شخصیتی استاد عبدالکریم بهمن 4- نجی اسد 1392 / 26- نجی جولای 2013 گونی سگسن اوچ یاشیندا مزارشریف شهرینده  مرحوم بولیپ دیر. مرحوم ، تجدد ومدرن دورینده اوغانستان ترکمنلرنینگ ایچینده عمله گلن فرهنگی نسلینگ ایلکینجی لریندن دیر. استاد عبدالکریم بهمن ینگ مرحوم بولماغی افغانستان ترکمنلرینه اولی بیر یتگی دیر.

چگونه می‌توان دریاچه ارومیه را نجات داد؟
مقام‌های دولتی خشک شدن دریاچه ارومیه را "فاجعه ملی" توصیف می‌کنند و کارشناسان می‌گویند بیش از دو سوم دریاچه خشک شده است. دولت برای نجات دریاچه ۲۴ مصوبه تصویب کرده که اجرا نشده‌اند. آیا امیدی به نجات دریاچه هست؟

ادامه اعتراض به تخریب بناهای تاریخی خوزستان
 
رسانه‌های کشور از تخریب بنای تاریخی "سرای عجم" در اهواز گزارش دادند. فعالان دفاع از میراث فرهنگی خوزستان نگرانند که این بنای تاریخی نیز به سرنوشت کاخ شیخ عبدالحمید دچار شود. جای کاخ مزبور را پارکینگ گرفته است.

مصاحبه با یوسف عزیزی بنی‌طرف درباره تخریب بنای تاریخی سرای عجم:
تخریب سرای عجم با هدف خاصی انجام می‌گیرد


واگذاری مسئولیت ‌به نمایندگان اقلیت‌های قومی،
آزمونی برای اجرای وعده‌های روحانی
 
در مناطق قومی حامیان روحانی در انتخابات شوراها اکثریت آرا را آوردند. انتظار می‌رود پست‌های کلیدی استانداری به نمایندگان آنها واگذار شود. سپردن این پست‌ها آزمونی برای اجرای وعده‌های روحانی قلمداد می‌شود.
 

 
مصاحبه با سهراب عبداللهی نماینده کرد در دور ششم مجلس
پیگیری مطالبات قومی در نشست با نماینده حسن روحانی

قلیچ انوری استاد پیشکسوت موسیقی ترکمن درگذشت
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش اموختگان ترکمن ایران ،قلیچ انوری دوتارنواز برجسته موسیقی ترکمن‌صحرا صبح روز شنبه پانزدهم تیرماه در بیمارستان رسول اکرم(ص) تهران دار فانی را وداع گفت.

با تشکر از …
ما اعضای خانوادۀ مرحوم دکتر بردی آهنگری ـ حلیمه بغدادی همسر مرحوم و سولماز، تایماز، سارسماز و سونا، فرزندان مرحوم، جمیله آهنگری و رشید آهنگری خواهر و برادر مرحوم، جمشید بغدادی برادرخانم مرحوم، بنوبۀ خود از همدردی و حضور تسلی بخش شما دوستان و یاران در این مراسم سپاس و تشکر بکنیم.

امیدواری‌ها به انتخاب ۲ وزیر از اهل‌سنت و قومیت‌ها در کابینه جدید
 
بر اساس آمار وزارت کشور بیش از ۷۰ درصد مردم در مناطق قومی و سنی‌نشین از جمله بلوچستان، کردستان و ترکمن‌صحرا به حسن روحانی رای دادند. امید به حضور ۲ وزیر از میان آنان در کابینه رئیس‌جمهور آینده بیشتر شده است.

وبلاگ گفتمان ترکمن
گزارشی کوتاه از مراسم یادبود مرحوم دکتر بردی آهنگری
روز یکشنبه بتاریخ 30.06.2013 طی مراسم باشکوهی که بمناسبت بزرگداشت یاد و خاطرۀ دکتر بردی آهنگری در شهر کلن ـ آلمان برگزار گردید مهمانان بسیاری از اقصا نقاط جهان حضور بهم رساندند.
این مراسم ابتدا با سخنان کوتاه مجری برنامه، از جایگاه و مقام والای مرحوم دکتر بردی آهنگری که سمبل مبارزه و عدالت خواهی از یکطرف، و از طرفی؛ مداراگری، مرام و منش مرحوم دکتر بود، آغاز برنامه های این مراسم به سمع مهمانان گرامی رسانده شد.

گزارشی کوتاه از سایت خبری و فرهنگی ترکمنصحرا
روز وداع با دکتر بردی آهنگری
 
مجلس یادبود پرشکوه مرحوم دکتر بردی آهنگری روز یکشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳، برابر با ۹ تیرماه ۱۳۹۲ در شهر کلن با حضور خانواده، خویشان و دوستان برگزار شد. فقدان دکتر آهنگری ضربه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه ترکمن‌های ایران است. از او به عنوان شخصیتی فداکار  که در راه شکوفائی فرهنگ و خودآگاهی ترکمن‌ها جانفشانی کرد، یاد شد.
 

قینانچ حاطی (تسلیت ناما)
دؤویرلـر دولانار گردشلـر دؤنر،       نیچه لـر گؤچرلـر، نیچه لـر قونار،
                  نیچأنینگ مشعلی تأزه دن یانار،        نیچأنینگ چیره سی اؤچیپ بارادیـر.  ماغتیمقولی

ایران  تورکمن‌لری نینگ تانیمال شخصیتی ، تورکمن مدنیتی، ادبیاتی و صونغاتی ساحاسینده کؤپ فعالیت لر ادن دکتر بردی آهنگری یتمیش( 70 )  یاشیندا 25- نجی ژوئن 2013 گونی مرحوم بولدی. مرحوم دکتر آهنگری ترکمنصحرادا وایران دا آزادلیق، عدالت ودموکراسی یولیندا بیر عمر یاداوسیز تلاش اتدی. تورکمنصحرادا ملی ومترقی تئاتر و رادیو اُیونلاریندا، هم-ده کؤپچیلیگه پیدالی بولان اجتماعی، اقتصادی، مدنی وهنری ایشلرده اؤنگده باریجی فعال لارداندی... امضا اتمه گه قوشولجاق لار لطفا خبر برسینلر    tms_da@yahoo.com


دکتر بردی آهنگری دار فانی را وداع گفت!
 
ملت تركمن يكی از جسورترين، دلسوزترين و فداكارترين فرزند خود را از دست داد. دکتر آهنگری روز سه شنبه چهارم تير ١٣٩٢ برابر با ۲۵ ژوئن ٢٠١٣ در کلینیک دانشگاه شهر كلن در ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه درگذشت. اين اتفاق غم انگيز را به خانواده‌ی مرحوم و بازماندگان ایشان تسليت می‌گوئیم.
یادش گرامی باد!  مرحومینگ یاتان یری یاغتی بولسون!

Gynanç Haty

Dr. Berd Ahangari aramyzdan gitdi

Gynanç bilen sişenbe güni (25.06.20113), sagat 13 töweregi Dr. Berdi Ahangari Köln şäherind 70 ýaşynda dünýäden ötdi. Biz onyň  maşgalasyna, ogul gizlarna hemde ähli dostlaryna we dogan- garyndaşlaryna sabyr kuwat, we uzak ömür dileýäris we bu agyr derdi deñ paýlaşýarlars. 
yzy ýarasyn!   

سایت دانشجویان و دانس آموختگان ترکمن ایران
 لطیف ایزدی، مدیر سایت اولکامیز در بستر بیماری
«قليچ انوري» استاد موسيقي تركمن در بيمارستان بستري شد

ویدئو کلیب واکنش به اعلام نتایج انتخابات شوراها در بندرترکمن


 برنامه یک ساعته صدای آمریکا
روحانی: حقوق اقوام
http://ir.voanews.com/media/video/1685038.html?z=0&zp=1
«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با محمدعلی توفیقی، محمد حسین بر و یاسین قوبیشی.

اسرائیل در نزدیکی مرز ایران سفارت تاسیس می‌کند
اسرائیل پس از سال‌ها تلاش موفق شد سفیری را به ترکمنستان، همسایه شمالی ایران اعزام کند. ترکمنستان با ایران بیش از هزار کیلومتر مرز زمینی و آبی دارد. افتتاح سفارتخانه اسرائیل چه پیامدهائی خواهد داشت؟

امید قومیت‌ها به تحقق وعده‌های حسن روحانی
حسن روحانی در تبریز وعده‌ تاسیس فرهنگستان زبان آذری، اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را داد. او درسنندج مشارکت قومیت‌ها در مدیریت کشور را وعده داد. از کارشناسان می‌پرسیم روحانی تا چه حد به این وعده‌ها پایبند خواهد ماند؟
 
      در مناطق قومی گرایش به کدامیک از نامزدها بیشتر بود؟

ترجمه از: رحيم کاکايی
سرگی ميخاييلويچ دميد‌فقديسين ترکمن
تصوف جريانی است عرفانی دراسلام که مفاهيم وجهات بسياری دارد.تصوف که درقرن هشتم درجريان چندين سده بعدی درخاک بسياری کشورهایی که اسلام پذيرفته بودند، بويژه درايران، آسيای مرکزی، داغستان وبرخی ديگرمناطق گسترش يافت، بوجود آمد.تصوف به ترکمنستان، جاييکه گسترش آن برخی خطوط مشخصه خود را داشت، راه يافت

 
صحبت دشلیک/ اینترویو
 اوًچ سانی تورکمن صحرالی  انسان حق لارینی قورایجی بیله اینترویو  
اینترویو یاریم ساعت لیق " گؤز یه تیم" پراگمماسی نینگ 13. نجی مینوت یندان باشلایار  

مصاحبه با سه تن از اعضای سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
اینترویو/ مصاحبه از دقیقه ی 13دهم شروع میشود    

اولکامیز : در اين دوره از انتخابات علاوه بر ايجاد حماسه در كشور عزيزمان ايران، در تركمن صحرا نيز حماسه اي ديگر به وقوع پيوست كه بيانگر جايگاه وپژه حركت هاي جمعي و اجتماعي و اتحاد و همدلي در جامعه بود.
برابر اعلام منابع رسمی كانديداهاي ائتلاف 11 گروه آغزي بيرليك در انتخابات چهارمين دوره شورای شهر گنبد حائز بیشترین آرا شده اند. ائتلاف 11 متشكل از مهندس قرنجيك - تاتار - اميني - غراوي - عطالر - نافعي - آق آتاباي - آقپور- شيرمحمدلي - پورمندي مي باشند.

سایت دانشجویان و دانس آموختگان ترکمن ایران
پیروزی ترکمن‌ها در انتخابات شورهای شهر و روستا
نتایج انتخابات شورای شهر کلاله اعلام شد
نتایج قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر گنبدکاوس
نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر گمیشان اعلام شد

 
سخنرانی آشور توماج در ۲۳ مین اجلاس شورای حقوق بشر UN در ژنو
http://www.youtube.com/watch?v=alBnFQufFxA&feature=youtu.be

سخنرانی حاجی محمد کـُر در ۲۳ مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل
https://www.youtube.com/watch?v=61T7YMQQE9E

برای قومیت‌های ایران انتخابات شوراها مهمتر است
 
همزمانی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری و قرار گرفتن "دو صندوق در یک حوزه‌ی انتخاباتی" عملا تنور انتخابات ریاست جمهوری را داغ کرده است. اما آنها پیش‌بینی می‌کنند که مشارکت و حضور فعال مردم در مناطق قومی بیشتر به دلیل انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد بود تا گزینش رئیس جمهور.
 
 

وعده‌های تکراری کاندیداها برای جذب اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران
 
با نزدیکی انتخابات، برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری ایران به اقلیت‌های قومی و دینی وعده دادند که در صورت پیروزی خواست‌های آن‌ها را عملی خواهند کرد. آیا تضمینی برای اجرای وعده‌های آنان وجود دارد؟

 
تابوشکنی در طراحی لباس عروس ایرانی الهام گرفته از لباس ترکمن‌ها

دوران احمدی‌نژاد و فرصت‌های از دست‌رفته ایران درآسیای میانه
در ۲ دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران در آسیای میانه به پائین‌ترین سطح رسید. ایران موفق به عضویت در سازمان همکاری شانگهای نشد و رژیم حقوقی دریای خزر لاینحل ماند.

دویچه وله

بدترین دوران مناسبات ایران و آذربایجان" در زمان احمدی‌نژاد

دعوا بر سر "دستان عشایری" رضائی در تبلیغات انتخاباتی

افزایش انتقاد ترکیه به دخالت حزب‌الله و ایران در سوریه

رد صلاحیت رفسنجانی و شوک محافل روسیه


Turkmen Kultur Ojagy
Dostumyzyň ýylynda
Kararym ýok oturmaga, turmaga,   Agzyn açyp durmuş ýer bizim sary. (Pyragy)

Hajy Hallymuhammediniň
soňky geçiren interwiýularnyň biri
یکی از آخرین مصاحبه‌های حاجی حالی‌ محمدی
Diňle

رد صلاحیت رفسنجانی و شوک محافل روسیه
انتخابات ریاست جمهوری ایران یکی از مهم‌ترین خبرهای رسانه‌های روسیه است. روزنامه‌ها و تحلیل‌گران روس در باره‌ی‌ نامزد‌هایی که سیاستی نزدیک‌تر به سیاست بین‌الملل روسیه اتخاذ خواهند داشت، اظهار نظر کرده‌اند.

Deutsche Welle
Präsident wird immer ein Schiit
Der Iran ist ein Vielvölkerstaat, ein Flickenteppich aus ethnischen und religiösen Minderheiten. Neben den Persern leben hier Azeris, Loren, Bachtiaren, Kurden, Araber, Balutschen und Turkmenen. Die ethnischen Minderheiten werden im Iran unterdrückt. Sie dürfen ihre Kultur und Religion nicht ausleben. Ihre Stimmen spielen in der Präsidentenwahl trotzdem eine wichtige Rolle.

دویچه وله
اهل سنت به نامزدی رأی‌ می‌دهند که مدافع حقوق آن‌ها باشد
اهل سنت آراء قابل توجهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران دارند. آیا نامزدهای ریاست جمهوری مطالبات آن‌ها را در برنامه‌های انتخاباتی خود قید خواهند کرد؟ آن‌ها به چه کسی و یا به کدام جناح رای خواهد داد؟
 
گفت‌و‌گو با حاکم شرع مردمی کردستان درباره انتخابات

سایت دانشجویان و دانس آموختگان ترکمن ایران
 برگزاری کنسرت محمد گلدی نژاد (اوغلان بخشی) در اروپا
 
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران، در روز جمعه ساعت  ۹ صبح بیست و هفتم اردیبهشت ماه از فرودگاه امام خمینی به طرف پاریس برای شرکت در جشنواره موسیقی جوانان جهان در پاریس پرواز کرد.

نقش بسیج عشایری در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران
در آستانه‌ی انتخابات، فعالیت بسیج عشایری در نواحی و مناطق قومی بیشتر شده است. این ارگان مسلح که رسما تحت نظر سازمان امور عشایر ایران عمل می‌کند، چه نقشی در انتخابات ریاست جمهوری کشور ایفاء خواهد کرد؟ "سازمان بسیج جامعه عشایری" ارگانی مسلح است که در مناطق و نواحی قومی ایران "برای مقابله با تهدیدات امنیتی" تاسیس شده است. مهدی جمشیدی، رئیس بسیج جامعه عشایر کشور می‌گوید، در مکان‌‌هایی که نیروهای امنیتی حاضر نیستند، عشایر تأمین‌کننده امنیت خواهند بود.

گفتگو با نماینده سازمان ملل درباره پناهندگان افغان در ایران
 
برنارد دویل، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران، در مصاحبه با دویچه وله ‌از وضعیت اقتصادی پناهندگان افغان در ایران و نیز درباره ممنوعیت حضور آنان در برخی شهرهای این کشور سخن می‌گوید.

نويسنده : ت.م. نووُکرِشِنوا
ترجمه از: رحيم کاکا‌يی

وضع حقوقی « قبيله های مقدس » بين ترکمن ها

مسئله پيدايش ووضعيت « قبيله های مقدس » بين مردمان آسيای مرکزی، کازاخستان، آذربايجان وبرخی ديگرمناطق گسترش اسلام تا زمان کنونی تقريبا موضوع پژوهش خاص قرارنگرفته اند ، هرچند اشاره مکرر به آنها دربسياری آثاردرزمينه تاريخ مردم اين کشورها وجود دارد.

Deutsche Welle
Streit ums Kaspische Meer

 

Der größte See der Erde, das Kaspische Meer, ist seit langem Gegenstand territorialer Streitigkeiten zwischen den Anrainern. Eine Einigung ist nicht in Sicht, unterdessen verstärken die Länder ihre Marineeinheiten. 


 سایت ترکمنستان ایران ارگان مرکزی کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن آغاز بکار کرد
www.turkmenistaniran.com

پیامدهای منع ورود مهاجران افغان به برخی از شهرهای ایران
اعتراض بلوچ‌ها به تبعیض در واگذاری مسئولیت‌های استانی
مسائل قومیت‌ها در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

وبلاگ گفتمان ترکمنها
ان. پ. لوپاچوا
ترجمه از: رحیم کاکایی
تاريخچه آيين لباس آسيای مرکزی –  پوشش سر وشنل رودوشی زنانه 
پوشش خلعت مانند که جزو پوشش سر زنان خلق های مختلف آسيای مرکزی است تاريخ طولانی وپيچيده ای دارد.اين پوشاک طی تمامی دوران موجوديت خود پوشاک مراسم وآيين ها بود.اين‌اهميتِ بالا پوش ها و شنل ها تا اندازه ای تا امروز نيز ازميان نرفته است

بدهی تاجیکستان و تاخیر سفر احمدی نژاد به این کشور
دیدار نوروزی احمدی نژاد به تاجیکستان به ماه آوریل انتقال یافت. سفر یک هیات ایرانی به تاجیکستان نیز اکنون به تاخیر افتاده است. به گمان کارشناسان عدم پرداخت بدهی تاجیکستان به ایران سبب این تاخیر بوده است

بیلدیریش - اطلاعیه
http://hojanepes.wordpress.com/2013/04/08/
خوجه نفس: به اطلاع کلیه دوستان، آشنایان و خویشان میرسانیم که ایمیل اینجانب با نشانی آی دی hangeldi56@yahoo.ca  بدلیل نامعلومی از دسترس خارج شده و بنظر میرسد که مورد هک گروههای متعارض سایبری اینترنت فرار گرفته است. هفته اخیر با این مشکل روبرو شدیم و اولین اقدامی که کردیم وبنشر شخصی ام «خوجه نفس نیوز» را موقتاً از دسترس خارج نمودیم.

فیلم تظاهرات مدافعان حقوق بشر ملیت‌های ایران
فیلم تظاهرات مدافعان حقوق بشر ملیتهای ایران برای آزادی زندانیان سیاسی در»میدان ملل» مقابل مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل درشهر ژنو سوئیس ( مدافع حقوق بشر ترکمنصحرا عکسهای دو زندانی بی گناه ترکمن: امید کوکبی وآرش سقـر ، را به دست دارد)  

Degişme
Jan düýde (Täze wersiýasy)

 

Jan Düýde atly şorta bölüminiň täze wersiýasy. Jemşit agçaly bu bölümde ajaýyp şekilde aýdymyny aýdýar.(Daşarda bir özara oturylyşykda ýerine ýetirilen)


Azathabar
Jelil Mahroh: Biz öz sungatymyzy tanatmakçy
Soňky ýyllarda Eýranda ýaşaýan türkmen aýdymçylary öz aýdym-saz toparlaryny döretdiler. Olar toýlarda we resmi dabaralarda çykyş edýärler. Türkmensähraly bagşylar, merhum Nazarly Mehjubyny, Gazak Pangy, Durdy Törrigi, Arazmyrat Bahoşyny we Arazmyrat Aryhyny Türkmenistandaky we Owganystandaky türkmenler kän bir tanamaýarlar. Türkmensährada köp diňlenýän estrada-pop aýdymçylary Kaka Atabaý, Kerim Farjad, Tahyr Akatabaý ýaly aýdymçylar entek, umuman, dünýä türkmenleriniň arasynda-da gowy tanalanok. Emma Jelil Mahrohyň “Biwepa ýarym”, “Aýyrdylar”, “Merjenim” we “Toýdur“ ýaly aýdymlaryny Türkmensährada dürli ýaşlardaky adamlar söýýärler..

جشن جهانی نوروز هنوز جهانی نشده است
جشن جهانی نوروز از سال ۱۳۸۹هر سال برگزار می‌شود. سران کشورهای منطقه تا بحال دو مرتبه در تهران و یک بار در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز گرد هم آمده‌اند. اما آیا نوروز با این جشن‌ها توانسته جایگاه جهانی پیدا کند؟
سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در ۸ مهر ۱۳۸۸ نوروز را به عنوان میراث جهانی ثبت کرد. به پیشنهاد جمهوری آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست ۴ اسفند همان سال ۲۱ مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و در تقویم خود جای داد.

سخنرانی یوسف کـُر
دراجلاس جانبی 22 مین نشست شورایعالی حقوق بشر سازمان ملل
 
در این سخنرانی که به تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۱۳ در مقر سازمان ملل متحد در ژنو انجام گرفت، آقای یوسف کر درباره وضعیت ترکمن‌های ایران صحبت می‌کند و به "کوچاندن زابلی‌ها" به ترکمن‌صحرا و غصب زمین‌ها و مراتع حاصل‌خیر ترکمن‌صحرا از جانب بنیاد علوی توضیح می‌دهد.

Şahyr we general Abdulmejit Işçi
 
wganystanda, Eýranda hem-de Türkmenistanda tanalýan görnükli owganystanly türkmen şahyry Abdulmejit Işçiniň aradan çykanyna 10 ýyl boldy. Abdulmejit Işçi bu günki gün Owganystanda ýatlanýarmy? Abdulmejit Işçi 1948-nji ýylda Owganystanyň Gunduz Welaýatynyň Akdepe obasynda eneden dogdy.

خبرگزاری مهر
ترکمن ها، سپاه فتح الفتوح ایران هستند
آق‌قلا - به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمدباقر خرازی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع علمای اهل سنت آق قلا افزود: با جور و جفای تزارهای روسی، مناطقی از کشورمان را براساس برخی قراردادها که زمان آن نیز به اتمام رسیده، از دست دادیم و امروز باید سعی و تلاش کنیم تا دوباره آن سرزمین ها را پس بگیریم.
وی یادآور شد: شاید این حرف ها مطلوب برای مسئولین نباشد، اما بدور از جنگ و خونریزی و با کار فرهنگی و سیاسی این مهم صورت خواهد گرفت. به گفته خرازی، زمانی می توانیم بر دنیا غلبه کنیم تا پارس بزرگ و فرهنگ خاص آن از بین نرود.

رویدادی که ترکمن‌ها فراموش نکردند!
شورای نگهبان بجای نماینده ترکمن ها یک زابلی را منصوب کرد!

هشدار مولوی عبدالحمید به حذف نام بلوچستان در صورت تقسیم استان
مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ اهل سنت در زاهدان درباره‌ احتمال تقسیم استان سیستان و بلوچستان و حذف نام بلوچستان هشدار داد. وی گفت، در صورت تقسیم استان باید نظرسنجی از مردم و نمایندگان آنان انجام بگیرد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ اهل سنت زاهدان گفت که با توجه به افزایش تعداد شهرستان‏ها در استان، بحث  تقسیم استان بیش از گذشته مطرح شده است. وی تاکید کرد که در صورت چنین تقسیمی، نام "بلوچستان" نباید حذف شود.

تصمیم‌گیری نهایی برای اجرای خط لوله نابوکو
 
بحث بر سر اجرایی شدن خط لوله‌ی نابوکو به پایان رسید. از طریق این خط ‌لوله قرار است گاز حوزه‌ی خزر به اروپا منتقل شود. کارشناسان به از بین رفتن فرصت ایران برای ترانزیت و فروش گاز به اروپا اشاره می‌کنند.

سایت اخبار روز
پیرامون وقایع دوره ی"کانون و ستاد" در ترکمن صحرا
مصاحبه با آقای یوسف کـُر بمناسبت سالگرد ربوده شدن و بقتل رسیدن چهار تن از رهبران خلق ترکمن صحرا
وهاب انصاری: شما درسالهای ١٣٥٧-١٣٥٨ درترکمنصحرا از نزدیک شاهد رویدادهای این منطقه ازایران بودید. شما زمینه های برآمد وعلت دوام و قوام حرکت مردم ترکمنصحرا درآن سال ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ حرکت مردم تا چه حدی از "مسأله ی ارضی" متاثر بود و تا چه حدی به مسأله ملی ـ قومی برمی گشت؟

گسترش بحث و تبادل نظر برای حفظ زبان‌های مادری در ایران
به مناسبت روز جهانی زبان مادری و برای "دست‌یابی به یافته‌های جدید علمی در رابطه با مجال‌ها و چالش‌های زبان‌های مادری" همایش‌هایی در ایران برگزار می‌شود. اما این اقدامات برای تعدیل مشکلات کافی هست؟
کارشناسان از "چالش زبان مادری"، "شوک اول مهر" و "افت تحصیلی در مناطق دوزبانه‌ی در ایران" صحبت می‌کنند. اما نهادهای دولتی از جمله آموزش و پروش برای حل چنین مشکلاتی چگونه چاره‌اندیشی کرده‌اند؟

گالری عکس  از خبرگزاری مهر
 سرگذشت فرش ترکمن

جمعیت فرهنگی، هنری مختومقلی کلاله
جشنواره بزرگداشت دهمین سالگرد فعالیت
جمعیت مختومقلی کلاله برگزار شد

موسیقی ترکمن در ایران؛ از رتبه اول تا آرزوهای تحقق‌نیافته
مدتی است که موسیقی ترکمن در ایران در جشنواره‌های داخلی‌ای چون نوروز، دهه‌ی فجر و جشنواره‌ی اقوام اجرا می‌شود. تا چه حد ایرانیان با موسیقی ترکمن آشنا هستند و در حال حاضر وضعیت این موسیقی در ایران چگونه است؟
دوتار و کمانچه که ترکمن‌ها به آن قیجاق می‌گویند، آلات اصیل موسیقی ترکمن هستند. موسیقی ترکمن به شکل سنتی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. آوازه‌خوان ترکمن راوی منظومه‌های قدیمی و عاشقانه‌ای است چون "زهره و طاهر"، "شاه‌صنم غریب" و اسطوره‌های تاریخی‌ای چون "گوراوغلی". 

Degişme
Gürgen radiosy:Jan düýdäm
 
Bu şorta bölümi Jemşit Agçaly bilen
Ramin Gereý bilelikde ýerine ýetirýärler.

مرکز مطالعات تورکمن شناسی
بیزینگ کتاپ تکچأمیزدن
ایلکینجی گزک روس دیلیندن تورکمنچأ ترجیمه ادیلیپ حوردولنیأر.
تـۆرکمن حالقی نینگ یاقین تاریخیندا- نجی ییلداقی جمهوریت غورماق اوغروندا بولان گؤرشلر حاقیندا ماغلوماتیمیز دیسنگ چأکلی. دینگه شوروی آرخیوینده ساقلانیان و یۆزه چیقاریلان سانلیجا دکومنتلر دییایماسانگ، ایرانداقی چشمه لرده بو اولی گؤرش حاقیندا یا دیمیلیار یا- دا اول قالپلاشدیریلیپ گؤرکزیلیأر.

دویچه وله
خطراعدام‌های جدید شهروندان بلوچ‌ در ایران

ایران و ترکیه چگونه تحریم‌ها را دور خواهند زد؟

ترکیه؛ انتقاد از اسرائیل به معنای نزدیکی به ایران؟

رستم قاسمی: کشف میدان عظیم گازی در مرز ترکمنستان
 
مشترک بودن میدان‌ گازی جدید ایران با ترکمنستان مشخص نشده است. مقام‌های ایرانی احتمال می‌دهند با بهره‌برداری از آن دیگر نیازی به خرید گاز ترکمنستان نباشد. اما تردیدهایی نیز دربار‌ه‌ی مالکیت آن وجود دارد.

اهمیت پیمان امنیتی تازه میان ایران و روسیه

افزایش نقش جمهوری آذربایجان در تامین گاز اروپا

ایران به ازای گاز به ترکمنستان اتوبوس می‌دهد

Video
Gürgen radiosy
Oglanjygyň gorkudan ýaňa ýüregi ýarylyp barýar
Bu türkmen oglanjygyň gorkudan ýaňa ýüregi ýarylyp barýar.

دعوای دولت و کارشناسان بر سر انتقال آب خزر
 
وزارت نیرو از اتمام طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران خبر داد. قرار است این طرح در آغاز سال ۱۳۹۲ به اجرا درآید. متخصصان و پژوهشگران زمین‌شناسی و آب اما این طرح را کارشناسی نمی‌دانند و به آن اعتراض دارند.

رشد اسلام‌گرایی در پرتو ۴ هزار مسجد تازه در تاجیکستان
تاجیکستان در میان ۵ کشور آسیای‌ میانه صاحب بیشترین مسجد است.
در قزاقستان با جمعیت ۱۷ میلیونی فقط ۲۲۲۸ مسجد، در ازبکستان با جمعیت ۲۶ میلیونی حدود ۲ هزار و ۵۰ مسجد، در قرقیزستان با جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر، ۲۲۰۰ مسجد و در ترکمنستان نیز با جمعیت ۵ میلیونی فقط ۴۰۰ مسجد تا کنون به ثبت رسمی رسیده است.

مرکز مطالعات تورکمن شناسی
گؤکدپه غئرغئنچئلئغئ نئنگ ۱۳۲ یئللئغئنا باغئشلانیار!
"غـانـوُجـاق"
درباره قتل عام وحشیانۀ رژیم تزاری علیه تورکمنها و بخصوص دو قتل عام خیوه و گوکدپه تاکنون مقالات متعددی توسط مورخان و نویسندگان تورکمن نوشته شده و سعی شده تا عمق این فجایع روشن گردد. مخصوصا هجوم ژنرال اسکوبلف بر سر اهالی آحال و گؤکدپه بطور سیستماتیک و براساس اسناد و مدارک باقیمانده و تحقیقیات علمی نوشته میشود

 
اعدام، زندان و تشدید فشارها؛ وضعیت اهل سنت در ایران
 
شش تن از پیروان اهل سنت در زندان قزلحصار اعدام شده‌اند. خیرشاهی، روحانی سنی پس از ۴ سال زندان خلع لباس و ممنوع‌التدریس شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان از وضعیت موجود اهل سنت انتقاد می‌کند.

مرکز مطالعات تورکمن شناسی
خواننده گرامی! در این جلد از کتاب "تورکمنها در مجالس ایران" مطالب بسیار جالبی درباره حوادث بعداز جنگ تحمیلی دوم رژیم به تورکمنها، مسئله زمین، خاویار، تصویب استان گلستان و کشمکش های نمیایندگان بر سر مسائل مختلف منطقه تورکمن نشین را مطالعه خواهید کرد.

مذاکرات دولت ترکیه با اوجالان و بازتاب آن در رسانه‌ها
 
مذاکرات دولت ترکیه با اوجالان به داغ‌ترین موضوع رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور تبدیل شده است. روزنامه‌های ترکیه ضمن انعکاس این موضوع می‌نویسند، دامنه‌ی این بحث‌ها به فراتر از مرز‌های ترکیه کشیده خواهد شد.

مقاله‌ای از جوما بورش در تارنمای ایران گلوبال
هموطن بيگانه
بى اعتنايى به زبان ، بى اعتنايى به انسان هايى است كه به اين زبان صحبت ميكنند. حق زبان حق طبيعى يك انسان است. اين حق ، بخش هاى آموزش، فرهنگ، تربيت ، در واقع تمامى سطوح زندگى يك فرد را در بر مي‌گيرد. محروميت و محدوديت استفاده از زبان مادرى محدوديت و محروميت هاى اجتماعى و فرهنگى ميليونها هموطن را در پى دارد ، كه تأثيرات منفى عميقى روى ترقى و پيشرفت جامعه گذاشته و شكاف موجود در ميان هم ميهنان را عميق تر مي‌كند.

یاغی ترکمن صحرا
رزمایش گردانهای واکنش سریع «بیتالمقدس» در گنبدکاووس
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان گنبدکاووس از برگزاری رزمایش 48 ساعته گردان‎های «بیت‎المقدس» در سطح این شهر خبر داد. به گزارش خبرنگار ایرنا، سرهنگ پاسدار «رمضانعلی بادلی»  در جلسه هماهنگی برگزاری این رزمایش افزود: این رزمایش در راستای حفظ آمادگی رزمی بسیجیان و بنا به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‎شود. وی افزود: رزمایش مزبور در روزهای ۶ و ۷ دی ماه برگزار می‎شود و در طول اجرای آن لازم است دستگاه‎های مختلف نسبت به صدور مجوز برای حضور نیروهای بسیجی اقدام کنند.

نويسنده : رحيم کا‌کايی

استه تيک وتخيل هنری درادبيات کلاسيک ترکمن جناح دمکراتيک

هنردرزندگی واقعی ودر تپش دردناک هستی خود بگونه ای رازناک قهرمانانِ بسياری را برروی همين زمين سخت پرورش داد.قهرمانانی که هرکدام از آنها در مراحل تاريخی معين ودردورانی که چرخش تاريخ چرخشی دلگير وکدرناک بود، برتکامل وبالندگی اخلاق انسانی ونبرد عليه ضرورت را نشان دادند و آرمان های مترقی خود را همپای با توفش واقعيت زندگی بيرون هماهنگ کردند.


مواضع ایران و روسیه در تقسیم خزر، دور یا نزدیک؟

 فروش روزی چهل میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان به ایران

Turkmensahra Sahypasy Gynanç Haty
مادر شیرمحمد درخشنده توماچ دار فانی را وداع گفت

Tumajyň Ejesi aramyzdan gitdi
Gynanç bilen duşenmbe güni (26.11.20112), Gurbantäç Eje 86 ýaşynda dünýäden ötdi. Biz merhumyň ogul gizlarna şeýle-de dogan- garyndaşlaryna sabyr kuwat, we uzak ömür dileýäris we bu agyr derdi deñ paýlaşýarlars. Jaýy jennetden bolsun!  
Turkmensahra sahypasy

سایت مرکز مطالعات تورکمن شناسی
www.turkmenstudy.blogspot.de
مادر شیرمحمد درخشنده توماج دارفانی را وداع گفت
اخبار مربوط به وداع با مادر قهرمان!
سایت مرکز مظالعات تورکمن شناسی: طی خبر های حاصله ، فضای روستای یلمه سالیان بسیار امنیتی است و در عین حال خیل عظیم جمعیت و مردم ترکمن در راه روستای یلمه سالیان برای وداع با آرمان ها و ارزشهای شهید توماج هستند . تا جایی که حتی در راههای منتهی به روستا گشت ها و ایست بازرسی هایی گذاشته اند تا از ورود افراد ممانعت شود . بسیاری از دوستان و هم رزمان قدیمی توماج خواهان شرکت در مراسم خاکسپاری مادر قهرمان هستند. قرار است مادر، در کنار فرزند برومندش شهید توماج بخاک سپرده شود.

موشک‌های پاتریوت و پیام ترکیه به ایران و روسیه
تصمیم ترکیه مبنی بر استقرار موشک‌های پاتریوت نارضایتی ایران و روسیه را برانگیخته است. ترکیه اعلام کرده استقرار این موشک‌ها دفاعی و موقتی است. کارشناسان از پیامد استقرار آن برای ایران و روسیه سخن می‌گویند.

گزارشگر سازمان ملل به وضعیت ترکمن‌های ایران اشاره کرد  
بیانیه احمد شهید در اسلو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای نخستین بار در گزارش خود درباره ایران به وضعیت ترکمن‌ها اشاره کرده است. وی اظهار داشت: «من نسبت به نوع رفتار با اقلیت‌های گوناگون در این کشور، که آماج اصلی سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت ایران هستند، ابراز نگرانی می‌کنم. من همچنین به‌شدت نگران اقلیت‌های قومی، ازجمله بلوچ‌ها، کردها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها و مردم آذربایجانی هستم که محرومیت‌آنها، در کنار سرکوب‌های سیاسی، با فشارهای زبانی و فرهنگی نیز توأم است.»

دومین دیدار غیررسمی اردوغان با احمدی نژاد در ۲۴ روز
دیدار احمدی‌نژاد با اردوغان در اندونزی کوتاه بود. روزنامه‌های ترکیه نوشتد، احمدی‌نژاد با نظر اردوغان درباره‌‌ی سوریه موافق است. به‌رغم اختلافات سیاسی بر سر سوریه، تبادلات تجاری دو کشور رشد می‌کند.
روز پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۱ احمدی‌نژاد و اردوغان در پنجمین اجلاس دمکراسی در بالی اندونزی دیدار غیر رسمی داشتند. حدود ۳ هفته پیش در ۲۵ مهر نیز "در آخرین دقایق" شانزدهمین اجلاس سازمان اقتصادی اکو در باکو، در قالبی غیر رسمی اردوغان و احمدی‌نژاد دیدار کردند.

 بررسی مسئله لکه‌های نفتی دریای خزر در مجلس ایران


کاهش شمار گردشگران ایرانی در ترکیه به دلیل مشکلات ارزی

آیا شرکت انگلیسی بی پی دریای خزر را آلوده می‌کند؟
 
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان، غنی‌ترین منابع نفت و گاز دنیا را دارد. اما خزر یکی از آلوده‌ترین دریاهای جهان نیز به حساب می‌آید. بیشترین تولیدات نفتی توسط شرکت بی پی در جمهوری آذربایجان انجام می‌گیرد.

بازگشت خشونت و عملیات انتحاری به سیستان و بلوچستان
 
 
 
پس از عملیات انتحاری چابهار، ۳ تن از اعضای گروه جندالله در زاهدان به دار آویخته شدند. اکنون بیم آن می‌رود که خشونت در استان سیستان و بلوچستان تشدید شود. چه عواملی سبب بازگشت این خشونت‌ شده است؟

فشار آمریکا و اروپا به ترکیه برای قطع خرید گاز از ایران

ایران و آذربایجان؛ کاهش تنش‌ها پیش از سفراحمدی‌نژاد به باکو

انتقال آب خزر به کویر، نمایش تبلیغاتی یا واقعیت؟
 
وزارت نیرو اعلام کرد موانع قانونی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی برطرف شده و سازمان حفاظت محیط زیست ایران با این طرح موافقت کرده است. کارشناسان ولی این طرح را "غیرقابل اجرا" و "نمایشی" می‌دانند.

چرا سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه لغو شد؟
 
به‌دنبال فرود اجباری یک هواپیمای سوری در خاک ترکیه، که از مسکو عازم دمشق بود، سفر رئیس‌جمهور روسیه به ترکیه لغو شد. ولی کارشناسان معتقدند این امر تأثیری بر روابط بسیار گسترده اقتصادی میان دو کشور نخواهد گذارد

 
جنگ غیررسمی ایران و ترکیه در خاک سوریه
 
ایران برای نجات جان۴۸  تن از شهروندان خود در سوریه از ترکیه کمک خواست. روزنامه‌های ترکیه از تشدید تنش ‌بین ایران و ترکیه بر سر سوریه خبر می‌دهند. کارشناسان نیز از تیرگی بیشتر مناسبات دو کشور می‌گویند.

قرارداد ۳۰ ساله نظامی تاجیکستان با روسیه و سکوت ایران
 
پوتین به دوشنبه رفت تا حضور سربازان روس در تاجیکستان را سی سال دیگر تمدید کند. تاجیکستان متحد ایران در آسیای میانه است اما جمهوری اسلامی در مورد تمدید مهلت حضور سربازان روس در این کشور سکوت کرده است.
 

پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران
پاسخ به یک سئوال دینی تکان دهنده در رادیو ترکمنی
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران، رادیو ترکمنی ایران, هرهفته پنجشنبه شبها , در برنامه "دین اوغری, کمال اوغری" دقایقی را برای پاسخ به سئوالات دینی شنوندگان اختصاص می دهد.

 ترکیه و ایران: بازار سرد سیاست، بازار گرم اقتصاد
 
اردوغان، نسخت وزیر ترکیه از ایران، چین و روسیه خواست به حمایت از رژیم سوریه پایان دهند. بحران سوریه اختلافات سیاسی ایران و ترکیه را به اوج رسانده، اما مناسبات اقتصادی دو کشور همچنان گرم مانده است.

Iran Turkmen radio
Türkmen radiosynyň üstünligi
Golaýda, Tähranda yslam teleradiolarynyň konferensiýasy geçirildi munuň bilen birlikde ysl;am teleradio kanallarynyň tarapyndan taýýarlanan gepleşikler bäsdeşlige goýuldy. Türkmen radiosynyň bu bäsdeşlige iberen gepleşigi , radio gepleşikleriniň arasynda iň oňat gepleşik hökmünde saýlandy we baýragy özüne haslamagy başardy.

ساخت مسجد برای اهل سنت ایران فقط بامجوز

 
سنی‌ها برای تاسیس مساجد باید از مرکز بزرگ اسلامی مجوز بگیرند. در استان کردستان نیز ۱۷ معلم سنی ممنوع‌التدریس شدند. نخبگان اهل سنت در اعتراض به وضعیت خود نامه‌ی سرگشاده‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته‌اند.
 

واکنش روس‌ها در برابر رزمایش‌های ایران و ترکمنستان در خزر
 
پس از مانورهای نظامی در دریای خزر، کنفرانس بین‌المللی برای بررسی موقعیت این دریا و وضعیت نظامی آن، در قزاقستان برگزار شد. رسانه‌های روسیه از ترکمنستان و آذربایجان انتقاد کردند. دولت ترکمنستان اعتراض کرد.

ممنوعیت ورود کامیون‌های سنگین ایرانی به ترکمنستان
پس از فسخ قرارداد هفتصد میلیون دلاری ترکمنستان با ایران، اکنون ورود کامیون‌های بالای بیست تن به این کشور ممنوع شده است. ترکمنستان گذرگاه ورود ایران به بازار کشورهای آسیای میانه است. دلایل این ممنوعیت‌چیست؟

 
دعوای ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان بر سر لغو ویزا
 
شهروندان جمهوری آذربایجان می‌توانند بدون ویزا به ایران و ترکیه سفر کنند. ایرانیان و ترک‌ها بدون ویزا حق ورود به آذربایجان را ندارند. سفراردوغان به باکو این مشکل را حل نکرد. روزنامه‌های ترکیه ایران را مقصر می‌دانند.

ترکمنستان قراردادی ۷۰۰ میلیون دلاری با ایران را لغو کرد
ترکمنستان قرارداد  هفتصد میلیون دلاری با شرکت پارس انرژی را به دلیل "عدم تحویل پروژه در موعد تعیین شده" لغو کرده است. آیا لغو این قرارداد به معنای شکست پروژه‌ی فرامنطقه‌ای خط ریلی ایران - ترکمنستان و قزاقستان است؟

نخستین مانور نظامی ترکمنستان، رقابت‌ تسلیحاتی در حوزه خزر
ترکمستان برای نخستین بار در دریای خزر مانور نظامی برگزار کرد. تاکنون مرزهای آبی این کشور با ایران و جمهوری آذربایجان در بخش جنوبی دریای خزر مشخص نشده است. ترکمنستان توان‌ نظامی خود را افزایش داده است.

 دویچه وله
 
رئیس‌جمهور ارمنستان اعلام کرد کشورش آماده‌ی جنگ با آذربایجان است. آیا هر دو کشور همسایه در قفقاز پس از ۱۸ سال، اکنون درآستانه‌ی جنگی دیگر قرار گرفته‌اند. کارشناسان این بحران را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

Turkmen Kultur Ojagy
Edebi duşuşygymyza garap
 Ýekşenbe güni, 12- nji Awgustda , Kölnde bolan Allerweltshaus jaýynda geçirilen edebi duşuşyk has täzelikli hem-de örän mazmunlydy.
Bu oturyşlyga türkmen söz hem saz meýdanynyň edermenleri Ibrahym Badahşan, Maşat Gylyçtagany, Elýas Seýdi, Teýmur Kor hem-de Hajymuhammet Kor gatnaşdylar.

 
اقتصاد شکوفای ترکیه، الگویی برای کشورهای منطقه
 
نرخ بیکاری در ترکیه کاهش یافته و بدهی این کشور به صندوق جهانی پول پرداخت شده است. به گفته کارشناسان، توسعه دمکراسی در ترکیه به رونق اقتصادی دامن زده و این می‌تواند الگویی برای کشورهای اسلامی باشد.

پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران
گزارش کامل مراسم تشییع جنازه روحانی وعالم جلیل القدر ترکمنصحرا

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران، روز پنجشنبه دوم شهریور ماه      ۱۳۹۱ مردم ترکمنصحرا در ماتم بزرگی فرو رفت.
روحانی وعالم بزرگ ترکمن حاج آخوند طلایی در سن هشتاد و نه سالگی با شصت و سه سال سابقه امام جمعه وخطیب مشهور به دیار ابدی پیوست. راس ساعت پانزده ظهر امروز در محل مصلی بزرگ اهل سنت گنبدکاووس با شرکت دهها هزار نفر از مردم ترکمنصحرا وهمچنین با حضور پربار مسئولین شهرستان گنبد واستان، نماز جنازه این مرحوم عالم بزرگ به امامت حاج آقاماد آخوند خوجه برپا شد.


بحث محافل ترکیه درباره منطقه "پرواز ممنوع" در سوریه
 
بحران سوریه مقامات ترکیه را به چالش کشانده است. برخی کارشناسان ترکیه می‌گویند این کشور به کمک آمریکا منطقه "پرواز ممنوع" ایجاد خواهد کرد. ایران به‌شدت با این طرح مخالف است و مناسباتش با ترکیه روز به روز تیره‌تر می‌شود.

انتقادها از بی‌توجهی مسئولان به زلزله آذربایجان
 
در حالی که نجات حادثه‌دیدگان زلزله آذربایجان خاتمه یافته، انتقاد به کم‌توجهی حکومت و رسانه‌های رسمی به این حادثه افزایش می‌یابد. منتقدان می‌گویند رسانه‌های خارجی اخبار زلزله را بهتر پوشش داده‌اند.

سایت تورکمن صحرا مدیا
معرفی کتاب
« سیری در تاریخ ادبیات ترکمن»
( ازدوران اسلام تا قرن ١٣ هجری قمری)
اخیرا آخرین اثر آقای آمان قلیچ شاد مهر،ادیب و محقق نامی ترکمنصحرا تحت نام « سیری در تاریخ ادبیات ترکمن » از سوی انتشارات ایل آرمان و در پانصد نسخه منتشر گردید. آقای شادمهر در این کتاب خود، تاریخ ادبیات ترک و ترکمن را در پنج مرحله قبل و بعد از اسلام مورد کاوش قرار داده و در هر مرحله ضمن اشاره به وقایع تاریخی آنزمان، ظهور ادبای ترکمن را به همراه آوردن اشعاری از آنان مورد بررسی قرار داده است.

انتقال گاز دریای خزر به ترکیه و اروپا نهایی شد
 
قراداد احداث خط لوله‌ی"ترانس آناتولی" بین ترکیه و آذربایجان امضاء شد. از طریق این خط لوله قراراست گاز منطقه شاه دنیز در جمهوری آذربایجان به تركیه و سپس توسط خط لوله نابوکوی غربی به اروپا انتقال یابد.

روزنامه قبرسی: صالحی در قبرس بازداشت شد
به رغم بازگشت سفیر ایران به باکو و تمایل دو کشور برای عادی سازی مناسبات، تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان فروکش نکرده است. وزارت امور خارجه آذربایجان اکنون به محاکمه دو تبعه‌ی خود در ایران اعتراض می‌کند.

بمناسبت دویست وهفتادونهمین روز تولد فراغی
رحيم کا‌کايی
مختومقلی فراغی حريرِ سخن و پدرمعنوی
ادبيا‌ت ترکمن شاعری که عشق پار‌ه‌ای از جانش بود

اشعار مختومقلی به پروسه‌ی شکل‌گيری نگرش اجتماعی ترکمن‌ها و ديگر خلق‌های منطقه‌‌ی آن دوران ياری کرد. او در آن دوران در واقع شاعر همه‌ی آسیای مرکزی تا پیش از انقلاب اکتبر شد.در آن دوران، ذهن شاعر گرفتار تناقضات آشتی‌ناپذير زندگی جامعه است. او از شقاوت و ناملايمات زندگی خسته و رنجور است. با اراده‌ای سخت، پوينده و جانی شيفته که از روحيه و شعور طبقاتی او سرچشمه می‌گرفت در شکلی دگرواره ، و در واکنشی متقابل، تيپيک و آگاهانه در پی ریشه‌یابی اين تضادها، که جزيی از جهان زنده‌‌ی زندگی است، بمثابه يک هنرمند، اما با واژگانی خلاق و با گام‌های سرنوشت ساز به بازنمايی و بيان آفرينشگرانه آنها در زندگی روی می‌آورد.

ایرانی‌ها صیغه را در تاجیکستان رواج داده‌اند
قوانین تاجیکستان ازدواج موقت را به رسمیت نمی‌شناسند. با این‌همه در ده سال گذشته تعداد زیادی از زنان تاجیک با شهروندان ایرانی عقد صیغه‌ی موقت بسته‌اند. روحانیان تاجیک در این‌باره هشدار داده‌اند.
به‌گفته روزنامه‌نگاران مقیم دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) به‌تازگی گروهی از زنان تاجیک در جست‌وجوی همسران ایرانی خود به سفارت ایران در شهر دوشنبه مراجعه کرده‌اند.
 

گویا نیوز
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در رشد تجزيه‌طلبی در بين اقوام ايرانی
ما اگر واقعا به يگانگی و تماميت ارضی ايران علاقه داريم، بايد با عوامل بروز جدائی و متارکه قومی مقابله کنيم. علاوه بر محکوم کردن توطئه خارجی، اگر وجود دارد، بايد در مقابل جمع وسيعی از مسئولين و صاحبان قدرت و رسانه‌ها (به‌خصوص آن‌هايی که در خارج هستند) که بی‌محابا بر عليه اقوام ايرانی تبعيض قائل می‌شوند و بی‌پروا آن را حاشا می‌کنند، نيز واکنش نشان داد.

Deutsche Welle
Atomgespräche - Fehlschlag auf ganzer Linie?
 
Zu Optimismus haben auch die jüngsten Atomgespräche mit dem Iran keinen Anlass gegeben. Manche Experten sehen immerhin "Bewegung“, eine "Lösung in Etappen" sei möglich, auf russischer Seite ist gar von Erfolg die Rede.

بالا گرفتن اختلاف مرزی میان آذربایجان و ترکمنستان در خزر
 
شناورهای جنگی جمهوری آذربایجان کشتی تحقیقاتی ترکمنستان در خزر را مجبور به عقب‌نشینی کردند. وزارت امور خارجه ترکمنستان به این اقدام اعتراض کرد و مقام‌های آذری نیز سفیر ترکمنستان را به وزارت امور خارجه احضار کردند.

کردهای ایران و آزادی تحصیل به زبان کردی در ترکیه
 
تحصیل زبان کردی در مدارس و دانشگاه‌های ترکیه را نخست وزیر ترکیه "گامی تاریخی" توصیف کرد. کارشناسان مسائل کرد در گفتگو با دویچه وله درباره‌ تاثیر این واقعه بر روی کردهای ایران نظر دادند.
 

سایت تورکمن صحرا مدیا
احمد مرادی
معضل دریای خزر و صیادان
اقتصاد ماهیگیری در کنار اقتصاد کشاورزی و دامداری، همواره یکی از اشتغالهای کاری اصلی و منبع درآمد و گذران زندگی ترکمنها بشمار آمده و می آید. اقتصاد ماهیگیری در زندگی ترکمنها تاریخا با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده و بویژه دخالتها و حضور بعدی روسها در دریای خزر و تنشهای آن با دولت قاجاریه بر سر کسب قیمومیت کامل دریای خزر، زندگی آرام ترکمنها را دچار مناقشات جدی و مخاطره آمیزی نمود که روند عادی زندگی و زیست ترکمنها را درمسیری دیگر رهنمون گردید.

نزدیکی مواضع روسیه و ایران در مسائل دریای خزر
یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه احداث خط لوله ترانس خزر را «غیرقانونی و غیرقابل قبول» دانسته است. این خط لوله قرار است به کمک اتحادیه اروپا از سواحل ترکمنستان تا باکو کشیده شود. موضع ایران در این مورد چیست؟

Tensions rise between Iran and Azerbaijan
Azerbaijan feels badgered by its Islamic-led neighbor. Iran's latest attempts to interfere in Azerbaijan were evident during last week's Eurovision Song Contest. But the conflict goes much deeper.

مخالفت سازمان همکاری‌های شانگهای با حمله نظامی علیه ایران
 
اجلاس سازمان شانگهای در چین اینبار بیش از پیش در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. پذیرفته شدن افغانستان به عنوان ناظر در این سازمان و مخالفت با "دخالت‌های نظامی علیه ایران و سوریه" مهمترین رویدادهای این نشست بودند.

 
Turkmensahra Sahypasy:
Hajy Hallymuhammedi barada
Berdi Akbendi bilen söhbetdeşlik

اختلاف‌نظر اروپایی‌ها درباره موفقیت یا ناکامی نابوکو
رسانه‌های آلمان گزارش‌هایی مبنی بر کناره‌گیری مجارستان و احتمال خروج شرکت ار و ا آلمان از پروژه‌ی خط لوله‌ی نابوکو منتشر کردند. اما نماینده کنسرسیوم نابوکو در مصاحبه با بخش فارسی دویچه وله آن را رد کرد.

Spannungen zwischen Teheran und Baku
 
Aserbaidschan fühlt sich vom islamisch geführten Nachbarn Iran bedrängt. Der jüngste Einmischungsversuch entzündete sich am europäischen Schlagerwettbewerb ESC. Aber der Konflikt geht tiefer.

سخنان تند مقام جمهوری آذربایجان علیه روحانیان ایران
سخنان رئیس بخش اجتماعی - سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان در رسانه‌های این کشور بازتاب وسیعی یافت. ترند نیوز، خبرگزاری جمهوری آذربایجان، به نقل از حسن‌اف نوشت: «ما به روحانیت ایران می‌گوییم خجالت بکش، پیشانی بر مهر می‌گذاری، هر روز دست دعا به سوی پروردگار دراز می‌کنی و همین که از در مسجد آمدی بیرون، دروغ می‌گویی، هم دین‌ات و هم خودت کاذب هستید. ما چنین روحانیتی را لازم نداریم. مردم آذربایجان تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند با چنین روحانیونی همکاری و مشارکت داشته باشند.»

ترکیه و ایران؛ اختلافات سیاسی، رشد مبادلات اقتصادی
 
وزیر رشد و توسعه ترکیه اعلام کرد حجم تبادلات تجاری ترکیه با ایران به شانوده میلیارد دلار رسید. وی این رقم را نازل می‌داند و می‌گوید که میزان آن تا دو سال دیگر به سی و پنج میلیارد دلار خواهد رسید. دلیل چنین رشدی چیست؟

سایت تورکمن صحرا مدیا
آتیلا عمادی
گزارشی مختصر از «احساس حیات یک ملت»
 
مراسم دویست و هفتاد و نهمین سالگرد تولد مختومقلی اندیشمند فرزانه ترکمن در ترکمن صحرا به شکل با شکوهی برگزار گردید. جشن های امسال با جشن های سال گذشته تفاوت های قابل توجه ای داشتند. سال گذشته حکومت با همه امکانات منطقه ای خود تلاش نمود که این جشن را به یک جشن رسمی و دولتی تبدیل کند.

www.turkmenkultur-ev.de
Türkmen Kultur Ojagy: Biz, gynançly günlerde

Turkmensahra Sahypasy
Gynanç Haty
Hajy aramyzdan gitdi
حاجی حالی محمدی دار فانی را وداع گفت
Gynanç bilen ýekşenbe güni (20.05.20112), sagat 11 töweregi Hajy Hallymuhammedi Köln şäherind 53 ýaşynda dünýäden ötdi. Biz onyň  maşgalasy Güljana ogullary Didara hemde Hemrajana hemde ähli dostlaryna we dogan- garyndaşlaryna sabyr kuwat, we uzak ömür dileýäris we bu agyr derdi deñ paýlaşýarlars.  Jaýy jennetden bolsun!   
Turkmensahra sahypasy

پایان جشنواره یک هفته‌ای مختومقلی فراغی در ایران
جشنواره‌ فرهنگی مختومقلی فراغی هر سال با شرکت دهها هزار نفر به مدت یک هفته در ایران برگزار می‌شود. مختومقلی فراغی، شاعر و عارف ترکمن، حدود ۳ قرن پیش در حاجی‌قوشان، واقع در شمال ایران به دنیا آمد.

انعکاس مراسم مختومقلی فراغی در رسانه‌های ایران

مبارزه با ظلم و بی عدالتی، رازماندگاری مختومقلی فراغی است
تاثیرگذاری در بین مردم ویژگی برتر مختومقلی فراغی بود
مختومقلی "جام جم" ایران/ پیشنهاد ساخت مجتمع فرهنگی در ترکمنستان
برگزاری ایام ملی مختومقلی فراغی در ترکمنستان
مختومقلی مشهورترین شاعر ترکمن بود

اعتراضات جهانی برای آزادی امید کوکبی ادامه دارد

کوکبی، فيزيکدان ايرانی به «۱۰ سال زندان» محکوم شد
محاکمه اميد کوکبی به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم»
درخواست جمعی از دانشمندان و برندگان نوبل برای آزادی امید کوکبی
امید کوکبی خواستار فراهم شدن امکان محاکمه عادلانه خود شد
«اميد کوکبی، فيزيکدان ايرانی در اوين زندانی است»
دانشجوی نخبه فوق دکترای فیزیک اتمی در بند ۳۵۰ اوین زندانی است
فراخوان به آزادی امید کوکبی و علی‌اکبر محمدزاده
افسوس' امید کوکبی دانشجوی زندانی از 'اقرارهای اجباری
نامه یک دانشجوی زندانی به رئیس قوه قضائیه ایران
درخواست جمعی از استادان خارجی برای آزادی امید کوکبی

ناآرامی در بلوچستان پس از دستگیری روحانیان اهل سنت
 
به دنبال دستگیری مولوی عبدالغفار نقشبندی مردم منطقه در مقابل نهادهای دولتی راسک، مرکز شهرستان سرباز، تجمع کردند. گزارش‌های رسیده حاکی است یک نفر در تیراندازی نیروهای انتظامی کشته و  دو نفر نیز زخمی شدند.

 Turkmen Kultur Ojagy: Pyragyny gutlap
www.turkmenkultur-ev.de

Magtymguly Pyragyň 279 ýaşynyň baýramçylygy Köln şäherinde şenbe güni (05.05.2012) örän mazmunly hem şadyýan geçirildi. Europaň dürli ýurtlarynda ýaşaýan ildeşler, ýakyna-uzaga seretmezden, bu dabara höwesjeňlik bilen gatnaşyp, şowhunly bir agşamy bilelikde geçirdiler.
Bu baýramçylyga Türkmenistan jumhuriýetiniň Belžikde bolan ilçihanasynyň birinji sekretary hormatly Öwez Erlekow hem gatnaşyp, myhmanlara dürli hem gözel sowgatlar paýlap, göwünleri göge göterdi.

تردید درباره‌ کشف نفت و گاز ایران در دریای خزر
وزیر نفت ایران از روشن شدن نخستین مشعل نفت سکوی امیرکبیر در دریای خزر خبر داد. چاه نفت و گاز کشف شده، در  ۲۵۰ کیلومتری بهشهر قرار دارد. کارشناسان کشورهای ساحلی نسبت به این "کشفیات ایران" تردید نشان می‌دهند.

 احداث راه آهن انگیزه‌ای برای اعتراض به تخریب آثار تاریخی
 
خط ریلی "گرگان- اینچه‌برون"، از روی دیوار تاریخی سرخ گرگان یا قزیل آلان عبور خواهد کرد. انتقادها به این طرح فرامنطقه‌ای، موضوع نابودی میراث فرهنگی و تاریخی و تخریب‌ محیط زیست را در کانون توجه قرار داده است.

Älem haçan we näme üçin döräpdir?
Birleşen Ştatlaryň Aeronawtika we kosmiki giňişligi derňemek boýunça milli gullugy NASA-nyň 2013-nji ýyl üçin göz öňünde tutulan býujeti ýaňy-ýakynda 0,3 prosent (59 million dollar) kemeldilende, onuň alyp barýan astrofiziki işleriniň aglabasy ýatyrylar diýip howatyr edilipdi.

سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران
جشن بزرگداشت هفته مختومقلي فراغي از بندر تركمن آغاز شد
برگزاري مراسم بزرگداشت مختومقلي فراغي در بجنورد و جرگلان

آرنه گلی
تاریخ عئلئملارئنگ کاندیداتی، تورکمنی اؤورنیش مرکزینگ مدیری
ماغـتئمغولئ تاریخئنگ ساحئپالارئندا
شاهئرئنگ یاشئ حاقدا
توتوش گچن عاصرئنگ دوامئندا ملی شاهئرئمئزنگ دورموش یولونئ هم ادبی دؤرِدیجیلیگینی اؤورنمکده عالئملارئمئز زأحمت بارئنئ چکدیلر هم چکیپ گلیأرلر. ماغتئمغولئ نئنگ غولیازمالارئنئ آغتارئپ سؤکولمدیک یر غالمادئ دیین یالئ. یؤنه بو آلادالارا غارامازدان شاهئرئنگ دورموشئ حاقدا هنیزه چنلی آنئقلانمان گلیأن کأبیر مسئله لر بار. فاکتلارئنگ آزلئق ادیأن یرینده بولسا میفلردیر، رووایالاتلار اورتا چئقیار، شئیدیبم شاهئرئمئزنگ آدئنا بیرگیدن بولوغسئز گوررونگلر آیدیلیپ، یاغدایئ اؤنگکوسیندنم بتر بولاشدئرانلار آز بولمادئ.
 

سود و زیان بازگشت پوتین به قدرت برای ایران
دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ مراسم تحلیف، پوتین برگزار شد. او اکنون رسما رئیس جمهور روسیه است. آیا سیاست ‌پوتین در قبال ایران تغییر خواهد کرد و بازگشت پوتین به قدرت، چه پیامد‌هائی برای ایران خواهد داشت؟

ترکیه رادیوسی- تورکمنچه
ماغتیم‌قولی پیراغی اۇوغانیستانلی طالیپلار تاراپیندان قونیه‌ده یاتلاندی
 
اۇوغانیستانلی تۆرکمن و اؤزبک طالیپلار تۆرکیأنینگ قۇشغی و سؤیگی شأهِری، مؤولانا بیلن تانالان شأهری قونیأ‌نینگ نجم‌الدین أربکان بیلیم‌یوردوندا تۆرکمنلرینگ میللی شاهیری ماغتیم‌قولی پیراغی‌نی حاطیرالادی.  پنجشنبه گۆنۆندأکی یاتلامادا سلجوق بیلیم‌یوردوندان دکتر علی تمیز‌اِل، نجم‌الدین أربکان بیلیم‌یوردوندان رضوان اؤزتۆرک، اۇوغانیستانلی اؤزبک شاهیر همایون خیری و نجم‌الدین أربکان بیلیم‌یوردونینگ الهیات بؤلۆمیندن اۇوغانیستانلی طالیپ محمدقاسم عبادی چیقیش اتدیلر.

خبرگزاری ایرنا
آیین بزرگداشت مختومقلی فراغی بیست و نهم اردیبهشت برگزارمی شود
به گزارش خبرنگار ایرنا 'علی اصغر كرمانی ' روز شنبه در چهارمین جلسه استانی ستاد بزرگداشت مختومقلی فراغی كه در محل آرامگاه وی در آق توقای مراوه تپه برگزار شد، تاكید كرد: همه تلاش مدیران، مسئولان ادارات، نهادها و دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانهای منطقه به خصوص شخص استاندار این ایین در شان و جایگاه مختومقلی فراغی برگزار شود.
 

تارنمای جیحون- سایت ترکمن‌های افغانستان
www.jayhon.com
مخدومقلی فراغی و ویژه گیهای شعر او
 
بشریت در رشد تاریخی خویش، شعرا و نویسندگان ، دانشمندان ، متفکرین و هنرمندان پرنبوغی را پرورده که آنها با آثار جاودانی خویش سهم عظیمی را در انکشاف دانش و هنر وغنامندی گنجینه فرهنگ و علوم ادا نموده اند. آتشی که با نبوغ آنان شعله ور گردیده، سالها و قرنها است که به مثابه مشعل تابناک دانش و فرزانگی و آزادگی را هرچه فروزانتر نگه داشته شده اند. آنها انسان های ارجناک همه دورانها، همه مردم و بشریت هستند، آنها یادگاران فرهنگ و تاریخ هستند.

مخالفت روحانیان ایرانی با برگزاری یوروویژن در باکو
 
برخی از امامان جمعه و رسانه‌های گروهی ایران تبلیغات وسیعی را علیه برگزاری یوروویژن سال دو هزار و دوازده در باکو به راه انداخته‌اند. کارشناسان از چالش دیگری در مناسبات نه چندان خوب ایران با جمهوری آذربایجان صحبت می‌کنند.

مدرسه‌ای با سرشت ضدیت با نژادپرستی
مدرسه‌ی ما در آلمان، به نام آلبرتوس ماگنوس نامیده شده و به ضدیت با نژادپرستی شهرت دارد. دانش‌آموزان مدرسه ما از ملت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون هستند.

 
نگرانی ایران از پهپادهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان
 
بیش از سی و دو کشور جهان از جمله روسیه، ترکیه و پاکستان در همسایگی ایران در حال ساخت و توسعه دویست و پنجاه مدل پهپادهای اکتشافی هستند. پهپاد (پرنده‌ی هدایت‌پذیر از دور) یا هواپیمای بدون سرنشین است. جمهوری آذربایجان همسایه دیگر ایران هم قصد دارد ارتش خود را به پهبادهای اسرائیلی مجهز‌کند.

دعواهای داخلی و منطقه‌ای بر سر انتقال آب خزر
 
به رغم نظرهای متفاوتی که درباره‌ی بهره‌برداری از منابع آب خزر وجود دارد، کارشناسان این نظررا پذیرفته‌اند که اکنون پس از بیست سال فروپاشی شوروی زمان آن فرا رسیده است که نظام حقوقی همه جانبه خزر با مشارکت پنج کشور ساحلی تعیین و ساختاری برای کنترل طرح‌های کلان در خزر ایجاد گردد.

 

ترکیه در سوریه به دنبال چیست؟
 
سوریه ۴ قرن در زیر سیطره امپراطوری عثمانی قرار داشت و هم اینک دارای ۹۰۰ کیلومتر مرز زمینی با ترکیه است. در شرایطی که سوریه درگیر بحرانی سرنوشت‌ساز شده است، ترکیه چه سیاستی را در برابر آن به‌کار می‌گیرد؟

سایت گفتمان ترکمنها
مصاحبه با یوسف کـُر در بارۀ کنفرانس
حقوق اقلیت های اتنیکی و دینی در مقر UN در ژنو
در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور با تکیه بر ارگان های سرکوب چه برخورد خصمانه و بی رحمانه ای با معترضین و فعالین راه آزادی، دموکراسی، بویژه نسبت به ملیتهای محروم دارد. ولی وقتی که کار به پاسخگوئی بر آنها در سازمان ملل متحد کشیده می شود. در مقابل جهانیان قرار می گیرد و حکام موظف می شوند هیأت نمایندگی اعزام داشته در صدد پاسخگوئی برآیند

نمایندگان تورکمن در مجلس شورایملی
نطق های پیش از دستور و رویدادهای مهم تورکمن صحرا از زبان نمایندگان تورکمن
از آغاز تأسیس مجلس شورایملی تا سقوط رژیم محمد رضاشاه پهلوی
 
این کتابچه حاصل مطالعات و تحقیقات چندین ماهه محقق تاریخ معاصر تورکمن آقای آرنه گلی در آرشیو کتابخانه مجلس شورای ملی می باشد. جمع آوری رویدادهای مهم وقایع مربوط به تورکمنها و سرزمین آنها از میان نطق های پیش از دستور نمایندگان تورکمن و گاها غیرتورکمن و روشن ساختن برخی نکات موجود در متن نطق های پیش از دستور هدف اساسی این تحقیق بود. این تحقیق برای روشن ساختن زوایای ناشناخته تاریخ معاصرمان بصورت کتابچه ای تقدیم می گردد.

خوجه نفس نیوز
فعّالیّت مجدد وبلاگ طنز تایاق را تبریک میگوئیم!
مسـدود سازی وبلاگ پربار طنز «تایاق» را از جانب سایبریهای مسلّط بر وبسایت «بلاکفا»، که هر صدای منتقدی را تا جائیکه قادر هستند، بصورتهای مختلف خفه میکنند، ضمن محکوم کردن، فعّالیّت مجدد آنرا در ساب سایت وردپرس استقبال و تبریک عرض می کنیم. لازم به ذکر است که وبلاگ قبلی «خوجه نفس نیوز» نیز که حاوی مطالب فرهنگی، ادبی، تاریخی مربوط به ملتمان خلق ترکمن در آن درج میگردید از حاتب سایبریهای پرشین بلاگ در سال گذشته مسدود شده بود.

ماموریت دشوار اردوغان در تهران
دیداراردوغان از تهران برای رفع اختلافاتی که اخیرا میان دو کشور پیرامون مسئله‌ی عراق و سوریه بوجود آمده نیز مهم است. اما تلاش نخست وزیر ترکیه بویژه در میانجی‌گری بین ایران و غرب و نشست نمایندگان ایران با کشورهای پنج بعلاوه یک دراستانبول، آن هم در شرایطی که جنگ جدیدی منطقه را تهدید می‌کند مانند تلاشی است برای بازنگاه‌داشتن پنجره‌ی ‌گفتگوها.

Deutsche Welle
Türkei will im Atomstreit mit Iran vermitteln
Die Türkei will sich im Atomstreit mit dem Iran für einen erneuten diplomatischen Anlauf zur Lösung der Krise einsetzen. Dazu reist Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen nach Teheran.

نگاهی به وضعیت قومیت‌ها در ایران در سالی که گذشت
در سالی که گذشت، مردم استان‌های آذری نشین ایران نسبت مسائل زیست محیطی چون خشک شدن دریاچه ارومیه توجه زیادی نشان دادند. از میان ترکمن‌ها در انتخابات نهم مجلس برخلاف دوره‌های پیشین پیش فقط یک نفر نماینده به مجلس نهم راه یافت. وضعیت در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و در منطقه‌ی عرب نشین کشور در سالی که گذشت بیشتر دستخوش تحولات بود.

سایت خبری و فرهنگی ترکمنصحرا
فیلتر شدن وبلاگ تایاق را محکوم می‌کند
وبلاگ ترکمنی "تایاق" هم به جرگه سایت‌ها و وبلاگ‌های "مجرم" پیوست. این وبلاگ که مطالبی به صورت طنز منتشر می‌کرد مثل بسياري از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ايراني، همچنین سايت هاي ترکمني از جمله سايت خبري و فرهنگي ترکمنصحرا مورد خشم و غضب سانسورچيهاي اينترنتي قرار گرفته است.  سایت خبری و فرهنگی ترکمنصحرا این اقدام را مغایر با آزادی بیان می‌داند و آماده است مطالب تایاق را در سایت خود انعکاس دهد.     

از وبسایت گفتمان ترکمنها
www.turkmentalk.wordpress.com
وبلاگ تایاق به دلیل (محتوی مجرمانه ) فیلتر شد
حالا نیم نگاهی به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای بیاندازیم ، فقط کافی است بگویید من یک ترکمن هستم، شاید نصف این مصادیق شامل حالتان شود.
ماتقلیچ دده گفت : ترکمنی را پیدا کنید که میخواهد تایاق را بر عمامه زده مجرم هم نباشد. تایاق چند روز دیگر پنج ساله شده تازه راه رفتن را یاد می گرفت، ولی جمهوری اسلامی ایران، تحمل کودکی که حرف میزند را ندارد.

رقص خنجر در یوتیوب
Turkmen Dagger Dance

Azathabr
Teýmur:‘Saz maňa dirilik berýär’
Asly Eýrandan bolan Teýmur Kor Almanda ýaşaýar. Ol 1965-nji ýylyň sentýabrynda Türkmensährada ýerleşen Kümmet Kowus şäherinde dünýä inipdi. Soňra bilim almak üçin Türkmenistana geldi hem 1986-njy ýylda Aşgabadyň Daňatar Öwezow adyndaky ýörite sazçylyk uçilişesine okuwa girdi. Ol halk saz gurallary bölüminde dutar boýunça ýörite sapak aldy. Ol şondan bäri öz durmuşyny hem ömrüni milli sungatdan aýry göz öňüne getirip bilmeýändigini aýdýar. Ol dürli kärde işlese-de, nirede ýaşasa-da, dutary mydama ýanynda.

افزایش توجه جامعه جهانی به مشکلات قومیت‌های ایران
 
سازمان ملت‌های بدون نماینده و سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق اقلیت‌ها در کنار نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، سمینار "حقوق اقلیت‌ها در ایران" را برگزار کردند. احمد شهید نیز در این جلسه حضور یافت.

 
دادگاه ویژه روحانیت ابزار فشار بر روحانیان معترض
 
حسن امینی روحانی کرد به دادگاه ویژه‌ی روحانیت احضار شده است. این دادگاه تاکنون آیت‌الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری، آیت‌الله حسینعلی منتظری، عبدالله نوری، محسن کدیور و تعدادی دیگر را محاکمه کرده است.
 
            بشنوید: مصاحبه با حسن امینی

امین گلی- برگرفته از زبلاگ
turkmenstudy.blogspot.com
سرنوشت یک زبان در دو سوی مرز
در اکتبر ۱۹۲۶ در تورکمنصحرا اولین مدارس دولتی تنها بزبان فارسی ایجاد گردید. در سال ۱۳۰۷ مجلس دست چین شده از طرف رضاشاه، لباس سنتی و ملی اقوام و ملتهای موجود در ایران را غیرقانونی اعلام داشت و در همین سال "انجمن پرورش افکار" با سرمشق از ماشینهای تبلیغاتی ایتالیای فاشیست و آلمان نازی جهت "تفهیم آگاهی ملی" به مردم غیرفارس از طریق مجله، جزوه، روزنامه، کتاب درسی و برنامه های رادیویی، تشکیل گردی!

کاهش نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم
 
تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم در قیاس با دوره‌های پیشین کاهش یافت. کارشناسان گفتند، کنارگذاشته شدن نمایندگان اهل سنت در برخی از نقاط کشور شکاف میان حاکمیت و اهل سنت را بیشتر کرده است.
 
جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف و ترفندهای اداری از ورود ترکمن‌ها به مجلس جلوگیری می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که عدم ورود ترکمن‌ها به مجلس ایران نارضایتی را میان آنها بیشتر خواهد کرد.
 
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، با کنارگذاشته شدن برخی از نمایندگان اهل سنت، سیاست‌های دولت در کنترل امور دینی سنی‌ها تقویت پیدا خواهد داد. علاوه بر آن ناباوری به سیاست‌های نظام نیز در میان پیروان اهل سنت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

نقش پررنگ سایت‌های اجتماعی در کارزار انتخاباتی روسیه
 
انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار می‌شود. کارشناسان تردیدی در پیروزی پوتین ندارند. اما اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز به ابزاری تعیین کننده در شکل‌دهی به افکار عمومی روسیه و سازماندهی اعتراض‌های اجتماعی بدل شده‌اند.

Deutsche Welle
Parlamentswahlen ohne Opposition
 
Der Machtkampf zwischen Präsident Ahmadinedschad und Ajatollah Chamenei dominiert die Parlamentswahlen im Iran. Die Reformkräfte sind entweder ausgeschaltet - oder sie boykottieren die Wahl.

ترکمن‌ها و عرب‌های ایران و انتخابات مجلس نهم
دکتر عبدالرحمان دیه‌جی، تحلیل‌گر سیاسی ترکمن و استاد "دانشگاه تراکیای ترکیه"، در گفت‌وگو با دویچه وله درباره‌ی ترکمن‌ها و انتخابات مجلس می‌گوید: «تحریم انتخابات در ترکمن صحرا بدون وجود نهادها، گروه‌ها یا اشخاصی که بتوانند ترکمن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هدایت و رهبری بکنند، نمی‌تواند به یک رویکرد فراگیر تبدیل شود. ترکمن صحرا در حال حاضر از نظر شرایط سیاسی و امنیتی امکان چنان اجماعی را ندارد، بنابراین نمی‌توان صراحتا گفت که انتخابات تحریم شده است. اما  نخبگان و روشنفکران ترکمن صحرا که همیشه حامی جریانات اصلاح طلب بوده‌اند و به قولی چپ محسوب می‌شوند از تحریم‌ها استقبال می‌کنند.»

 Türkmen Kultur Ojagy
Halkara Enedil Gününiň şanyna
2000-nji milady ýyldan başlap, her ýylyň 21-nji February Unesco tarapyndan Halkara Enedil Güni hökmünde yglan edildi.
Unesco öz açyklamalarynda dünýäde gepleşilýän 6000 tüýsli dilden, olaryň tas ýarysy dürli sebäpler bilen bardykça öçüp, ýitip gitme howpunda bolandygyny aňladýar.

آسیای میانه آنلاین
مبارزه ستیزه جویان ترکمن با نیروهای امنیتی در نواحی قبیله نشین

تحلیلگران می گویند که مسئولان پاکستانی هراس دارند که برخی از سنی های سرسخت ترکمن به جنبش اسلامی ازبکستان وابسته با القاعده ملحق شده باشند تا در کنار شورشیان طالبان در افغانستان و پاکستان مبارزه کنند. آنها هم به مانند ازبک ها، تاجیک ها و عرب ها، اشتیاق خود برای مبارزه با نیروهای ائتلاف در افغانستان و سربازان پاکستانی در وزیرستان را اثبات کرده اند.


Azathabar
Halk derdini halka ýetiren žurnalist
Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Halmyrat Gylyçdurdyýew 22-nji fewralda 72 ýaşynyň içinde agyr keselden soň aradan çykdy. Halmyrat Gylyçdurdyýew 1940-njy ýylyň 31-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde dünýä inýär. Ol Daşkendiň Teatral institutynyň režissýorlyk fakultetini tamamlap, Mollanepes adyndaky Akademiki drama teatrynda, Ýaş tomaşaçylar teatrynda, “Türkmenfilm” kinostudiýasynda , Türkmen telewideniýesinde režissýor bolup işledi, uly sungat ussatlaryndan tälim alyp, halypalyga ýetişdi.

رئیس جمهور شدن پوتین و پیامدهای آن برای ایران
 
کارشناسان در انتخاب پوتین به مقام ریاست جمهوری روسیه در ۴ مارس ۲۰۱۲ تردیدی ندارند. پیروزی پوتین چه پیامد‌هایی برای ایران خواهد داشت؟ نویسندگان زندگینامه وی دراین‌باره توضیح می‌دهند.

 
زبان‌های مادری در ایران، فرصت یا تهدید؟
 
زبان‌های ترکی، ترکمنی، عربی، بلوچی و کردی از جمله زبان‌های مادری شهروندان ایران هستند. اما تدریس به این زبان‌ها در مدارس ایران آزاد نیست. کارشناسان برای حل این مسئله چه پیشنهادهایی دارند؟

 
دریای خزر، کاهش گردشگران و نابودی صیادی
آ
آلودگی دریا و نابودی نسل ماهیان خاویاری برای میلیون‌ها ایرانی که در سواحل خزر زندگی می‌کنند، زیان‌های اقتصادی جبران ناپذیری به‌بار آورده است. صیادان چه می‌گویند و کارشناسان چه پیشنهادی به دولت می‌کنند؟

انگیزه‌های احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران
 
ایران سفیر آذربایجان در تهران را احضار و به آنچه که «اقدامات غیردوستانه» دولت آذربایجان خوانده اعتراض کرده است. جمهوری آذربایجان ادعاهای ایران را رد می‌کند. عوامل واقعی تشدید تنش‌ میان دو کشور همسایه چیست؟

سایت اخبار روز
بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
درباره‍ تحریم "انتخابات" مجلس نُهم رژیم!
طبق آخرین اخبار، تاکنون ۱۳۹ نفر از استان گلستان که بخشی از تورکمنستان جنوبی میباشد، خود را، یا آنها را نامزد کاندیداتوری مجلس نهم رژیم کرده اند که در میان آنها تعدادی تورکمن نیز وجود دارند.

 جیحون سایتی برای ترکمن‌های افغانستان و ایران
www.jayhon.com
وبسایت جیحون به سه زبان ترکمنی، ترکی و فارسی منتشر می‌شود
ما دانشجویان ترکمن در کشور ترکیه تصمیم گرفتیم تا یک سایت فرهنگی ، ادبی و اجتماعی به بار بیاوریم تا در رشد فرهنگ خود خدمتی اگرچه اندک هم باشد به خلق خود کرده باشیم. اگرچه در اوایل انتظارات زیادی نیز از این حرکت خود نداشتیم. اما بعد از گذشت چند هفته با تشویق و تقدیر زیاد دوستان مواجه شدیم که ما را علاقمند ساخت تا کار سایت جیحون را به شکل جدی به پیش ببریم. خوشبختانه با این کار خود نه تنها از طرف جوانان و بزرگان ترکمن در افغانستان تقدیر شدیم ، بلکه با تشویق شایان ترکمنان سراسر دنیا (بخصوص ترکمنان ایران)  نیز مواجه شدیم.

 ایران برای دومین بار کتاب مختوقلی را در ترکمنستان به زبان ترکمنی چاپ کرد
تجديد کتاب چهارده معصوم در اشعار مختومقلي فراغي در تركمنستان
 
رايزني فرهنگي ايران با توجه به اقبال و علاقمندي مخاطبان به کتاب " چهارده معصوم(ع) در اشعار مختومقلي فراغي " اقدام به تجديد چاپ اين کتاب به زبان ترکمني کرد.

موضع کشورهای آسیای‌ میانه درباره حمله نظامی احتمالی به ایران
در صورتی که ایران هدف حمله‌ای‌ نظامی از سوی کشورهای خارجی قرار گیرد، موضع کشورهای آسیای‌ میانه چه خواهد بود؟ آیا آن‌ها طرف ایران را خواهند گرفت یا طرف نیروهای مهاجم را یا اینکه بی‌طرف خواهند ماند؟ گرچه بروز جنگ احتمالی علیه ایران، کشورهای آسیای‌ میانه را هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، ولی سران این کشورها تاکنون پیرامون این موضوع واکنش صریحی نشان نداده‌اند.

تورکمن‌صحرا مدیا
زندانیان سیاسی بیگناه ترکمن را آزاد کنید!
 
چندین ماه از زندانی و حبس غیر قانونی امید کوکبی دانشمند جوان و نخبۀ ترکمنهای ایران، برگزیدۀ المپیاد و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا، و آرش سقر، روزنامه نگار و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در مناطق سنی نشین، در بند۳۵۰ زندان اوین میگذرد.

به خاطر انسانیت، به خاطر دانش و علم از آزادی امید کوکبی دفاع کنیم!
 
امید کوکبی، دانشمند جوانی است که اکنون یک سال است در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد. او دو بار به رئیس قوه قضائیه ایران آقای لاریجانی نامه نوشته و خواستار رسیدگی به وضعیت خود گردید. عده‌ای از دانشمندان و استادان دانشگاه‌های جهان و برندگان جایزه نوبل نیز به رهبر جمهوری اسلامی، آقای سید‌علی خامنه‌ای نامه نوشتند و در آن خواستار رسیدگی به وضع امید و آزادی هر چه سریع‌تر وی گردیدند. متأسفانه تاکنون هیچ یک از این اقدامات ثمری نداده است و امید کوکبی همچنان بلاتکلیف و زیر شکنجه‌های روحی و روانی در زندان اوین محبوس است.

جنگ لفظی روحانیان اهل سنت با مقام‌های دولتی ایران
 
یک مسئول امنیتی استان سیستان و بلوچستان تلاش کرده در خاش در جمع روحانیان اهل سنت مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ ‌اهل سنت زاهدان و مدرسه‌ی مکی دارالعلوم را "بدنام" کند. روحانیان حاضر به شدت اعتراض کرده‌اند.

فشار آمریکا برای قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران
 
در سال ۲۰۰۷ ترکمنستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد. ایران نیز مجبور شد صادرات گاز به ترکیه را متوقف کند. اکنون از فشار مقام‌های آمریکایی و احتمال قطع دوباره صدور گاز ترکمنستان به ایران صحبت می‌شود.
 

امید افغانستان برای ترانزیت گاز منطقه، تخیل یا واقعیت
 
سخنگوی دولت افغانستان در گفتگو با دویچه‌وله اعلام کرد، خط لوله‌ی گاز "تاپی" ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند مرحله نهایی خود را طی می‌کند. کارشناسان به دلیل عدم ثبات و امنیت در افغانستان به اجرای این طرح تردید دارند.

مواضع مشترک ترکیه و روسیه علیه تحریم نفت ایران
 
ترکیه و روسیه با تحریم ‌نفت ایران مخالفند. ترکیه بخشی از نفت و گاز خود را از ایران تامین می‌کند. دویچه‌وله با کارشناسان روس و ترک درباره‌ سود و زیان‌ و همچنین دلیل مخالفت این کشورها با تحریم نفت ایران گفت‌وگو کرد.
 

ترور در باکو، انتقام‌جویی ایران علیه اسرائیل؟
تلویزیون دولتی آذربایجان ۲۹ دی ۱۳۹۰ گزارشی درباره‌ی یک طرح ناکام تروریستی در باکو پخش کرد. گفته می‌شود این‌ ترور از سوی نهاد‌های امنیتی ایران برنامه‌ریزی شده و مدیران یک مرکز آموزشی یهودیان را در باکو هدف قرار داده بود.

سردترین انتخابات جمهوری اسلامی در میان اقلیت‌های قومی
 
بسیاری از نامزدهای انتخاباتی دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی که گرایش‌های انتقاد‌آمیزی داشتند، رد صلاحیت شدند. حذف نام داوطلبان نمایندگی مجلس به‌ویژه در نواحی و مناطق قومی کشور بیشتر بوده است. رد صلاحیت شدگان چه می‌گویند؟
 
 

آرش سقر را آزاد کنید!
وبلاگ مسیح علی نژاد
آرش سقر، دوسال گمنام و بی مرخصی در اوین است

سایت جنبش سبز - جرس
جنبش راه سبز - فرزند پنج ساله آرش سقر: چرا بابام را در یک شیشه

نامه سرگشاده همسر سقر
 نامه سرگشاده آزاده قرنجیک همسر آرش سقر به آقای خامنهای

انتخاب مجلس شورای اسلامی و قومیت‌ها
کارشناسان مسائل قومی در ایران پیش‌بینی می‌کنند در نواحی ساکن قومیت‌های ایران از انتخابات مجلس استقبال شایانی نخواهد شد. از جمله دلایل آن‌ها این است که امید رای دهندگان برای تغییر و تحول در سرنوشت خود در مناطق قومی بیش از پیش کاهش یافته است. از سوی دیگر گفته می‌شود با توجه به کاهش ثبت‌نام نامزدها، به همان میزان علائق رای دهندگان نیز برای شرکت در انتخابات درمناطق قومی کشور کاهش یابد.

اعتراض شدید روحانیان اهل سنت ایران به حکومت
اعتراض رهبران دینی اهل تسنن درایران علیه طرح دولتی "شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل سنت" ادامه دارد. امام جمعه چابهار، زاهدان و حاکم شرع مردمی کردستان از دولت خواستند به دخالت‌ در امور دینی اهل تسنن در کشور پایان دهند.

مصاحبه با حسن امینی حاکم شرع مردمی استان کردستان:
«دولت به دخالت در امور اهل سنت پایان دهد!»

بلوچ‌ها و مسئله‌ی تحریم انتخابات مجلس
مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان خواستار مشارکت دگراندیشان در انتخابات نهم مجلس شد. اگر این شرط وی تحقق نیابد، آیا بلوچ‌ها در انتخابات نهم مجلس همچنان شرکت فعال خواهند داشت یا آن را تحریم می‌کنند؟

جنجال سیاسی دیگر میان جمهوری آذربایجان و ایران
 
آیت‌الله مکارم شیرازی و حجت‌الاسلام اختری، "رئیس مجمع جهانی اهل‌بیت" از سیاست دینی دولت جمهوری آذربایجان انتقاد کردند. مقام‌های آذربایجان اظهارات این دو روحانی را دخالت در امور خود می‌دانند. دلایل واقعی تشدید تنش چیست؟
 

احزاب کرد ایرانی انتخابات مجلس را تحریم کردند
 
حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران با صدور بیانیه‌ی مشترک انتخابات مجلس را تحریم کردند. کارشناسان مسائل کردستان ایران درباره‌ی انگیزه موضع‌گیری احزاب کرد ایرانی و نفوذ این احزاب در کردستان توضیح می‌دهند.

کارشناسان روس: زمینه برای حمله به ایران آماده شده است
 
کارشناسان و رسانه‌های روسیه در تحلیل مانور نظامی ایران در خلیج فارس سناریوهای جنگی مختلفی را پیش‌بینی می‌کنند. صاحب‌نظران امورنظامی روسیه ظرفیت دفاعی ایران را تحلیل می‌کنند و درباره‌ی پیامدهای بروز جنگ سخن می‌گویند.
 

گالری تصویری: خاطراتی از اسب ترکمن به روایت تصاویر منتشر نشده
مقام‌های محلی در ایران هشدار می‌دهند که در آینده آثاری از نژاد اسب ترکمن در کشور باقی نخواهد ماند. در ایران سه گروه از نژاد اسب ترکمن به نام‌های یموت، آخال تکه و چناران مورد شناسائی قرار گرفته‌اند. اسب‌داری زمانی در میان ترکمن‌ها چنان رونقی داشت که تصور زندگی ترکمن‌ها بدون اسب ناممکن بود. تصاویری دیدنی و منتشر نشده از اسب ترکمن در این گالری.

 
نابودی نژاد اسب ترکمن در ایران
آ
  آمار دقیقی از تعداد اسب‌‌های اصیل ترکمن در ایران نیست. مقام‌های محلی هشدار می‌دهند که در آینده آثاری از نژاد اسب ترکمن در ایران باقی نخواهد ماند. کارشناسان برای نجات نژاد اسب ترکمن در ایران چه پیشنهادهایی می‌کنند؟
 

 
ترکیه، ایران هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد
 
سفیر ترکیه در آمریکا می‌گوید، «اگر آمریکا هم با ایران هسته‌ای کنار بیاید، ‌ما نمی‌آییم». در پی تهدید نظامیان ایران علیه ترکیه، رهبران آنکارا پی بردند که یک ایران هسته‌ای تا چه اندازه می‌تواند برای ترکیه خطرناک باشد.

اخراج نماینده صداوسیما از باکو؛ چرا روابط تهران و باکو عادی نمی‌شود؟
 
مقام‌های باکو از ورود نماینده تلویزیون دولتی ایران به باکو جلوگیری کردند. این حادثه، نشانی ازمناسبات پرتنش میان دو کشور است. چرا روابط ایران و جمهوری آذربایجان عادی نمی‌شود؟ این پرسش را با چند کارشناس در میان گذاشته‌ایم.

 


تهدید نظامی روس‌ها علیه خط ‌لوله خزر
 
بحث بر سر اقدام نظامی روسیه علیه احداث خط لوله خزر در محافل مطبوعاتی این کشور شدت گرفته است. مقام‌های روس حتی از "تکرار سناریوی لیبی در خزر" و "حملات هوایی" می‌گویند. کارشناسان درباره‌ی احتمال این اقدام چه می‌گویند؟
 

تحریک درگیری میان شیعه و سنی در ایران
 
مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان به "تخریب چهره‌ی علما و شخصیت‌های اهل سنت" توسط رسانه‌های وابسته به "افراطیون خشونت طلب" اعتراض کرد. آگاهان مسائل اهل سنت نگران تحریک درگیری میان شیعه و سنی در ایران هستند.

احمد مرادی
بیاد دوست گرانقدرم هوشنگ
مصداق این شعر کریم قربان نفس « یازماسی آغئر دوشن غوشغی»، نوشتن این چند سطر نیز در باب یکی از نیک ترین انسانهایی که می شناختم بهمان اندازه دشوار است. بسیاری می آیند و میروند و زندگی و مرگ آنها بقول صمد بهرنگی نه تأثیری برخود داشته و نه محیط اطراف. اما هوشنگ چنین نبود.

 
از آیت‌الله‌ها هم به خدا نزدیکتر هستم
رافق تقی در روز چهارشنبه  دوم آذر۱۳۹۰ در بیمارستانی در باکو درگذشت. پلیس آذربایجان تحقیقات پیرامون سوءقصد و مرگ رافق تقی را ادامه می‌دهد. روزنامه‌های دولتی این کشور خبر درگذشت این نویسنده‌ی منتقد اسلام را بدون تفسیر منتشر کردند، اما رسانه‌های مستقل و وابسته به اپوزیسیون آذربایجان به دست داشتن  عوامل ایران" در این سوءقصد اشاره می‌کنند. در عین حال خود رافق تقی نیز پیش از مرگش "از احتمال دست داشتن عوامل ایران" صحبت کرده بود.

سایت تورکمن‌صحرا مدیا
بمناسبت آغاز ششمین سال فعالیت سایت تورکمن صحرا مدیا !
از فعالیت سایت تورکمن صحرا مدیا پنج سال است که میگذرد. سایت تورکمن صحرا مدیا در طی این پنج سال از فعالیت خویش همواره کوشش نموده است که با نقد سالم و پویا، مسائل تورکمن صحرا و زندگی ملت ترکمن را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بحث گذارده و به روشنگری بپردازد.

دویچه وله
آیا خطر رویارویی نظامی ترکیه با سوریه وجود دارد؟

اصلاح قوانین دینی در آذربایجان  برای مقابله با نفوذ ایران

خبرگزاری مهر
تركمن صحرا زيستگاه شترهاي تك كوهانه
گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: وجود بیش از سه هزار و 200 نفر شتر در گنبد کاووس که اغلبشان را شترهای تک کوهانه تشکیل می دهند، ترکمن صحرا را به زیستگاه مناسبی برای پرورش این حیوان بدل کرده است.

محاکمه دو خلبان روس و تنش در روابط روسیه و تاجیکستان
محکومیت ‌دو خلبان روس در تاجیکستان مناسبات مسکو و دوشنبه را تیره کرده است. روس‌ها از اعمال تحریم ‌علیه تاجیکستان و حتی از گزینه‌ی نظامی برای آزادی خلبانان سخن می‌گویند. صدها کارگر مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شده‌اند.
 

دانشجوی نخبه فوق دکترای فیزیک اتمی در بند ۳۵۰ اوین زندانی است
 
امید کوکبی، نخبه ایرانی که دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا است، در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد.
 

 
اصلاح قوانین امور دینی در آذربایجان برای مقابله با نفوذ ایران
 
پارلمان جمهوری آذربایجان، کنترل دولت بر قوانین امور دینی را تشدید کرده است. یک نماینده پارلمان این کشور در گفت‌وگو با دویچه‌وله تاکید می‌کند که این اصلاحات به دلیل جلوگیری از دخالت‌ ایران انجام گرفته‌اند.

فرصت‌های از دست رفته ایران در مجمع صادرکنندگان گاز
نشست کشورهای صادرکننده گاز در قطر که از یکشنبه ۱۳ نوامبر آغاز شده، در روز سه‌شنبه با حضور سران ۱۲ کشور صادر کننده‌ی گاز ادامه می‌یابد. کارشناسان مسائل منطقه، به موفقیت این مجمع با دیده تردید می‌نگرند.

برنا نیوز
عكس /احمدي نژاد با تماشاچی لر و تركمن

خبرگزاری مهر
گزارش تصويري / اقامه نماز عيد قربان در تركمن صحرا

تشدید فشار بر اهل سنت در آستانه عید قربان
 
در آستانه‌ی عید قربان فشار بر اهل سنت در ایران تشدید می‌یابد. کارشناسان می‌گویند، مخالفت با برگزاری مراسم نماز عید قربان در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران و ممانعت از سفر حج رهبران دینی اهل سنت بخشی از این فشارهاست.

قرقیزستان پس از انتخابات، آشتی ملی یا تنش‌های قومی؟
آلمازبک آتامبایف، رئیس حزب سوسیال دمکرات قرقیزستان، به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری وعده داده است که این کشور را به‌سوی ثبات و بهبود اقتصادی سوق دهد. قرقیزستان نخستین کشور پارلمانی آسیای مرکزی است و قدرت اصلی کشور را پارلمان در دست دارد. به باور کارشناسان، موفقیت این سیستم می‌تواند نظام‌های خودکامه منطقه را نیز به چالش بکشاند، زیرا برای نخستین بار حکومت یک کشور آسیای میانه در دست یک گروه خاص نخواهد بود.

اعتراض‌ مقام‌های رسمی به وضعیت اهل سنت در ایران
امام جمعه بندرلنگه، نماینده خواف و رشتخوار و محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین از وضعیت اهل سنت در ایران انتقاد کرده‌اند. دلایل و انگیزه‌ی این انتقادها چیست؟ آیا اعتراض‌ها به بهبود وضعیت اهل سنت کمکی خواهد کرد؟

دکتر خانگلدی اونق کـا رشــنا س ا رشــد و کا نــد يــدای علوم تاریخ
بمناسبت بیستمین سالگرد استقلال جمهوری مستقلّ و دموکراتیک ترکمنستان
با توجّه به مناسبت برگزاری بیستمین سالگرد استقلال همسایگان شمالی ایران، بخشی از مقالاتی را که در رابطه با روابط و مناسبات همه جانبه ترکمنستان با همسایگان خود بویژه ایران که از اهمیّت زیادی برخوردار است، ارائه میدهیم. این بخش از فعّالیّتهای پژوهشی مربوط میشود به بخش سوّم و چهارم رساله دکتری اینجانب که براساس ضرورت و پیشنهاد آکادمی علوم ترکمنستان، بخش مدیریّت پژوهشکده تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان وزیر مشاور رئیس جمهور وقت ترکمنستان جناب آقای دکتر محّمد آیدوغدیف، تحقیق و کار شده است.

از رسانه‌های ترکمن درباره بیستمین سالگرد استقلال ترکمنستان
مطلبی از وبلاگ ایل گویجی
بیستمین سالگرد استقلال همسایگان شمالی ایران مبارک باد!
با آغاز دوره ی "جهانی شدن" براثر گسترش دستاوردهای علمی وفنی جامعه جهانی، که منجر به متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و "اردوگاه سوسیالیزم واقعا موجود" وپایان یافتن دوره ی "جنگ سرد" گردید. درشمال ایران سه کشور مستقل به نام های جمهوری آدربایجان، جمهوری ارمنستان وجمهوری ترکمنستان پدید آمد و ژئوپولی تیک مناطق قفقاز وآسیای مرکزی دچار دگرگونی گشت.

از رسانه‌های ترکمن درباره بیستمین سالگرد استقلال ترکمنستان
مقاله‌ای از تورکمن‌صحرا مدیا - احمد مرادی
بمناسبت روز اعلام استقلال ترکمنستان ( ١٩٩١ میلادی)
جمهوری ترکمنستان پس از اعلام استقلال خویش در ٢٧ اکتبر سال ١٩٩١، به عنوان یگانه کشور ترکمن به عضویت سازمان ملل متحد درآمده و موضع بیطرفی خود را که درتاریخ ١٢ دسامبر ١٩٩٥ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید،اعلام نمود.

روزنامه‌های روسیه: از خزر بوی گاز و جنگ می‌آید
 
روسیه با احداث خط لوله‌ی گاز خزر مخالف است. اتحادیه اروپا متقابلا روسیه را به محدود کردن بازار گاز اروپا تهدید می‌کند. جنگ لفظی روسیه و اتحادیه اروپا بر سر انتقال نفت و گاز دریای خزر به کجا خواهد کشید؟
 

تاج زاده: در صورت مقابله شهروندان حکومت ایران عقب خواهد نشست
 
مصطفی تاج زاده خواستار مقابله موثر شهروندان ایران با "اقتدارگرایان" شده و ابراز اطمینان کرده که به این وسیله، "جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می‌رود، عقب خواهد نشست".

کارشناسان روسی نگران حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران
 
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، همه‌ی گزینه‌ها علیه ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. خانم دایان فاین‌ستاین، رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا نیز از قرار گرفتن آمریکا و ایران در "مسیر تصادم"  سخن گفت. علی‌اکبرصالحی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها گفته است:«اگر آن‌ها قدرت سیلی زدن دارند، ما چنان مشتی می‌زنیم که نتوانند سر بلند کنند».

همسایگان شمالی ایران بیست ساله شدند
استقلال ۱۵ جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی در بیست سال پیش، یکی از بزرگترین رویدادها‌ی سده‌ی بیستم به حساب می‌آید. گرچه اغلب این کشورها پیش از این نیز به ظاهر جمهوری‌های مستقلی بودند اما همگی آنها در سازمان ملل و یا دیگر مجامع بین‌المللی عضویت نداشتند و امور آنها از طریق "مسکو" انجام می‌گرفت.

وبسایت بایراق- دایره العمارف
www.bayragh.ir
زبان ترکمنی یا فارسی، کدام یک؟
امروزه در ترکمن صحرا شاهد این هستیم که مردم ترکمن با دست خودشان به کمرنگ تر شدن زبان ترکمن کمک می کنند، در این که زبان رسمی کشور ما فارسی است و ما باید بتوانیم زبان فارسی صحبت کنیم و به فرزندان مان نیز زبان فارسی را یاد بدهیم حرفی نیست، اما چرا باید در خانواده ای ترکمن از همان زمان که بچه شروع به حرف زدن می کند با زبان فارسی به او صحبت می کنند؟ مگر زبان ترکمنی چه اشکالی دارد؟!!

"فساد و اختلاس باعث سقوط دیکتاتورها می‌شود"
 
کارشناسان سازمان شفافیت جهانی، فساد و اختلاس را از جمله عوامل اصلی سقوط دیکتاتورها می‌دانند. دو مدیر ارشد این سازمان در برلین در گفت‌وگویی با دویچه‌وله به تحلیل اهمیت این عوامل در قیام‌های کشورهای عربی پرداختند.

سایت سنی آنلاین
انتقاد امام جمعه بندر لنگه از مصادره اموال اهل سنت

 امام جمعه بندرلنگه در استان هرمزگان، از کسانی که به گفته او اموال اهل سنت در این شهر را مصادره می کنند و جلوی اجرای بعضی پروژه های عمرانی را می گیرند ، انتقاد کرد.
به گزارش سایت خبری "هرمزگان نیوز"، رکنی، امام جمعه بندر لنگه، ضمن انتقاد از افرادی که تحت عنوان "ستاد فرمان حضرت امام" در بندرلنگه مستقر شده اند، خاطرنشان کرد: «بنده هیچگونه اطلاعی از آن ندارم و این افراد سر خود اموال برادران اهل سنت را مصادره می کنند و جلو بعضی از پروژه های عمرانی را می گیرند.»


Azathabar
Bagşy Mansur Sabuhy aradan çykdy
Duşenbe güni Türkmenşährada giňden tanalýan ussat bagşy Mansur Sabuhy 45 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol eýran türkmenleriniň meşhur sazadndasy we bagşysydy.
Mansur Sabuhynyň iýmitden zaherlenme sebäpli aradan çykandygy habar berilýar. Aradan çykmazyndan biraz öň ol Türkmensährada çapdan çykýan “Ýaprak” žurnalyna interwýu beripdi.  Şol beren interwýusynda ol özüniň bagşyçylyk hünäri we bu hünäre gelşi bilen baglanyşykly gürrüň beripdi.

رئیس‌جمهور اتریش در حوزه خزر؛ "نابوکو" کلید می‌خورد؟
 
دیدار سه روزه‌ هاینس فیشر، رئیس جمهور اتریش از آذربایجان و ترکمنستان در ۱۹ مهر آغاز شد. مقر کنسرسیوم نابوکو در وین قرار دارد. قرار است گاز خزر به واین گارتن اتریش انتقال یابد. ایران و روسیه با احداث خط لوله خزر مخالفند.

محکومیت یک محقق ترکمنستانی به ۲۱ سال حبس در ایران
 
چاری محمد مرادف شهروند ترکمنستان به دلیلی گرفتن عکس و فیلم از جریان رویدادهای سال ۱۳۸۸ در ایران به بیست و یک سال حبس محکوم شده است. احزاب سیاسی و گروههای مدافع حقوق بشر ترکمنستان این حکم را ناعادلانه می دانند و به آن اعتراض می کنند. آنها از دولت ایران درخواست کردند که این محقق ترکمن را آزاد کنند.
دولت ترکمنستان و ایران تاکنون رسما درباره زندانی شدن آقای مرادف توضیحی نداهه‌اند.

Azathabar
Žurnaliste 5 ýyl iş kesildi
Türkmen žurnalisti Döwletmyrat Ýazgulyýew Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 2-nji bendi boýunça 5 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi. Ol madda görä, “adama haýbat atmak, töhmet atmak, çydamsyz güne salmak ýa-da onuň şahsy mertebesini birsyhly kemsitmek bilen, ony öz-özüňi öldürmäge mejbur edene ýa-da öz-özüňi öldürmek kastyna düşürene, bäş  ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär”.

وبلاگ دانگ آتار
نامه مردم دوگونچی به استاندار
چندی پیش جمعي از اهالي روستاي دوگونچي به استاندار گلستان مهندس قناعت  نامه نوشتند.این نامه به خاطر اهميت موضوع در مطبوعات هم منعكس گردید  . در این  مرقومه مردم خواستار تغيير مسير كنوني  راه آهن از ضلع شرقی  روستا به سمت غربی  شدند . همان مسیری که کارشناسی شده بود و قبلا در آن جا به مدت دو هفته  پروژه کار شده بود .ولی ناگهان بر خلاف انتظار اهالی مسیر راه آهن  سرنوشتی تلخ پیدا کرد و روستاییان را مجبور به اعتراض کرد .

 
انتخابات روسیه: ایران پوتین را به مدودف ترجیح می‌دهد
 
تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری روسیه واکنش‌ آمریکا و آلمان را در‌پی داشت. مقام‌های ایرانی پیرامون این واقعه‌ی سیاسی مهم کشور همسایه واکنش جدی نشان ندادند. کارشناسان روس می‌گویند ایران از نامزدی پوتین خرسند است.

 
عملیات نظامی مشترک ترکیه و ایران علیه شبه نظامیان کرد
 
ترکیه قصد دارد با نیروهای مسلح ایران عملیات مشترکی علیه شبه نظامیان کرد مستقر در منطقه‌ی خودمختار اقلیم کردستان عراق انجام دهد. کارشناسان مدعی شدند که این اقدام با موافقت آمریکا انجام می‌گیرد. ابعاد آن چگونه خواهد بود؟
 

Eýnşteýn ýalňyşan ekenmi
Ýewropanyň Şweýsariýada ýerleşýän ýadro barlaglary baradaky guramasy SERN-niň alymlary özleriniň ýagtylygyň çaltlygyndan tiz hereket edýän subatom bölejiklerini dokumentleşdirendiklerini aýdýarlar. Olaryň eden açyşynyň  netijeleri ylymda düýpgöter özgeriş hasaplanýar. Olar muňa özleriniň hem doly ynanyp bilmeýändiklerini aýdýarlar.

 گالری عکس
آغاز مدارس در نواحی مختلف ایران
 
انتشار گزارشی در مورد "مدرسه‌ای در اتوبوس" در سال گذشته واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. مسئولین آموزش و پرورش در آن زمان در پاسخ به انتقادات مدعی شدند که این "مدرسه" ویژه عشایر بوده است. اما ساکنین محلی گفتند، آنها عشایر و کوچ‌نشین نیستند. دانش آموزی در این مدرسه به نام گلبهار آرزوی ادامه تحصیل در مدرسه راهنمایی را دارد.

شروع کار مدارس و بحث ترک تحصیل
 
تعداد واقعی دانش آموزان محروم از تحصیل یا ترک‌ تحصیل کرده ایران، تاکنون از سوی وزارت آموزش و پروش اعلام نشده است. اما کارشناسان آموزشی این رقم را نزدیک به یک چهارم دانش آموزان کل کشور تخمین‌ می‌زنند.

 اتحادیه اروپا در دریای خزر خط لوله احداث می‌کند
بهرغم لاینحل ‌ماندن رژیم حقوقی خزر اتحادیه اروپا قصد دارد طرح احداث خط لوله خزر را اجرا کند. ایران و روسیه با آن مخالفند. ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان از این طرح پشتیبانی می‌کنند.

شکایت ایران از روسیه به نفع کیست؟

ایران از روسیه به دلیل تحویل ندادن سامانه‌ی دفاعی اس ۳۰۰ به دادگاه بین‌المللی شکایت کرده است. رسانه‌های روسیه از قول سفیرایران نوشتند، اين اقدام به نفع ايران و روسيه است. گرچه کارشناسان روسی دراین‌باره نظر دیگری دارند.


بحران زیست محیطی در ایران: کسی از عمق فاجعه خبر ندارد
 
نام دریاچه‌ ارومیه، دریاچه‌ هامون، تالاب گاوخونی، تالاب‌های بین‌المللی گلستان، تالاب بختگان، رودخانه‌های زاینده رود و کارون به دلیل خشک‌شدن اکنون بر سرزبان‌ها افتاده است. دلایل واقعی این فاجعه‌ی زیست محیطی در ایران چیست؟
 

جمهوری آذربایجان: ایران حق استفاده یکطرفه از ارس را ندارد!
اانتقال آب رودخانه‌ی مرزی ارس به دریاچه‌ی ارومیه مخالفت دولت آذربایجان را برانگیخت. وزیر محیط زیست آذربایجان گفت، تهران بايد رضايت باكو را برای انتقال آب ارس به درياچه اروميه جلب كند. آیا اقدام ایران زمینه‌ی قانونی دارد؟
 

Azathabar
Abdul Mejit Turan barada gepleşik
 
Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky möhüm wakalar we meseleler barada ýörite informasion-analitiki programma. Bu programmada soňky möhüm wakalar we meseleler barada analizler, synlar, söhbetdeşlikler, kommentariýalar we diskussiýalar berilýär. 20-nji Mintda Abdul Mejid Turan barada diňläp bilersiňiz.

 گالری عکس
تاجیکستان: بیست سال استقلال

ایران؛ نزدیکی به تاجیکستان، تنش بیش‌تر با ازبکستان
 
در سفر دو روزه‌ی احمدی‌نژاد به تاجیکستان وعده‌های او درباره‌ی احداث نیروگاه‌های جدید سبب خوشحالی تاجیک‌‌ها شد. در این سفر اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد پس از مدت‌ها غیبت رئیس جهمور را همراهی می‌کرد.

Azathabar
Owgan-türkmen alymy Abdyl Mejit Turan aradan çykdy
Hepdäniň anna güni Owganystanda ýaşaýan etniki türkmen dilçisi we taryhçy alym Abdyl Mejit Turan 51 ýaşynyň içinde agyr keselden aradan çykdy. Abdyl Mejit Turan türkmen we dary dillerinde ýazylan 20-den gowrak kitabyň awtorydyr.

قینانچ حاطی (تسلیت ناما(
دؤویرلـر دولانار گردشلـر دؤنر،     نیچه لـر گؤچرلـر، نیچه لـر قونار،
نیچأنینگ مشعلی تأزه دن یانار،     نیچأنینگ چیره سی اؤچیپ بارادیـر. ماغتیمقولی

    آوغانیستان تورکمن لری نینگ آد قازانان ژورنالیستی، هم ده تورکمن مدنیتی ، ادبیاتی و صونغاتی عالمینده  تلاش ادن مجید توران ۵۱ یاشیندا مرحوم بولیپ دیر.


عبدالمجید توران دار فانی را وداع گفت!
 
عبدالمجید توران، شخصیت ملی و فرهنگی ترکمن‌های افغانستان در روز شنبه سوم سپتامبر برابر با دوازدهم شهریور در شهر کابل دار فانی را وداع گفت. مرحوم بیش از بیست کتاب به زبان ترکمنی نوشته بود و در میان ترکمن‌های ایران و افغانستان شهرت به سزایی داشت. وی دیروز در شهر کابل به خاک سپرده شد
 
پیام تسلیت و همدردی حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان

انتشار کتاب‌های درسی به زبان قومیت‌ها در افغانستان 

"امنیتی‌شدن منطقه" در پی اعتراض‌ها به خشک‌شدن دریاچه ارومیه
 
در تظاهرات پنجم شهریور ۱۳۹۰ در ارومیه و تبریز، شعارهای غیر سیاسی در رابطه با "نجات دریاچه ارومیه" سر داده شد. اما شاهدان عینی از سرکوب شدید گزارش می‌دهند. آن‌ها می‌گویند که منطقه اکنون کاملا امنیتی شده است.

گزارش تصویری سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران
اقامه نماز عید فطر در گنبدکاووس
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران، نماز عید سعید فطر با حضور گسترده نمازگزاران روز چهارشنبه نهم شهریورماه در عیدگاه گنبدکاووس اقامه گردید. در این مراسم سخنرانان ائمه اهل سنت نماز جمعه گنبدکاووس و نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، آقای رستگار بودند.

خبرگزاری ایرنا
تيم صحراگاز آق قلا قهرمان واليبال ساحلي باشگاههاي كشور شد
بندرتركمن - تيم صحرا گاز شهرستان آق قلا كه در مسابقات واليبال ساحلي باشگاههاي كشور شركت كرده بود توانست مقام قهرماني اين دوره را كسب نمايد.
به گزارش ايرنا در اين خصوص 'پرويز فرخي' از ورزشكاران واليبال ساحلي شهرستان تركمن بهمراه آق محمد سلاق هم تيمي خود در قالب تيم صحرا گاز آق قلا در مسابقات واليبال ساحلي باشگاههاي كشور شركت كرده بودند.
رقابتهاي واليبال ساحلي باشگاههاي كشور باشركت تيمهاي مختلف از روز چهارشنبه مورخ 5/5/90 لغايت جمعه 7/5/90در شهرستان اروميه برگزار گرديد.

ممنوعیت مجدد نماز عید فطر برای اهل سنت در تهران
 
نمایندگان اهل سنت در مجلس از رئیس جمهور خواستند برای برگزاری مراسم نماز عید فطر در تهران ممانعتی ایجاد نشود. نمایندگان کردستان، ترکمن‌صحرا و سیستان و بلوچستان این درخواست را با ارسال نامه‌ای به احمدی‌نژاد طرح کردند.

Caspian Way Turkmen-Business
Besuch der Firma Caspian Way
beim Oberbürgermeister von Ashgabat

Besuch der Firma „Caspian Way“bei der Teppichvereinigung Turkmenhaly

Besuch der Firma „Caspian Way“beim Oberbürgermeister von Ashgabat
Am 26. Mai 2011 fand ein Treffen zwischen einer Delegation, bestehend aus Vertretern verschiedener deutscher Unternehmen unter der Führung der Firma Caspian Way – einer auf Turkmenistan spezialisiertes Unternehmensberatung  mit dem Oberbürgermeister von Ashgabat, Durdyliyev Shamuhammet, statt...

پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران
گلستان همچنان داغدار سیل بزرگ/ رشد ۷ برابری وقوع سیل در شمال
ده سال از وقوع سیل خانمانسوز گلستان می گذرد؛ حادثه ای که با برجای گذاشتن خسارتهای زیاد، گلستان را زیر و رو کرد و با کشته و مجروع شدن بیش از ۶۵۰ نفر در مدت دوسال گلستانیها را داغدار کرد.

صحرا تورکمن ادبیاتی
 يوسف آزمون بيلن گوٌررونگدشليك
شاهئر ابراهيم بدخشاندان غوشغی

بحث بر سر موضوع فدرالیسم در ایران
سایت ایران فدرال
جمعه گردی های اسماعيل نوری علا گفتگوی مشوش در کشوری چند مليتی

ایدۀ فدرالیسم در بین اپوزیسیون ایران در حال گسترش است

دریای خزر نظامی می‌شود
 
روسیه و ایران در دریای خزر صاحب نیروی دریایی هستند. اکنون ترکمنستان آکادمی نظامی دریای و قزاقستان نیز پایگاه دریایی در خزر تاسیس کردند. جمهوری آذربایجان نیز بر تعداد ناوگان‌های خود افزود. دلایل نظامی شدن دریای خزر چیست؟

جنجال بر سر تغییر نام پول ملی ایران
 
بانک مرکزی ایران نظرسنجی‌ای در رابطه با تغییر عنوان واحد پولی ایران برگزار کرده است. یکی از عناوین پیشنهادی بجای واحد پولی ریال، "پارسی" است. مصاحبه با دو کارشناس دراین باره.

ابتکار ترکیه و انزوای ایران در مسایل منطقه
 
به باور کارشناسان ترکیه در مسائل مربوط به لیبی، سوریه و فلسطین به یکی از بازیگران اصلی تبدیل شده است. برخلاف ترکیه نقش و نفوذ ایران در میان کشورهای منطقه کاهش می‌یابد. مصاحبه با دو کارشناس در این باره.

تعطیلی شناگاه‌های خزر به دلیل آلودگی میکروبی
 
برخی از شناگاه‌های دریای خزر به دلیل آلودگی میکروبی بسته شدند. آلوده‌ترین استان ساحلی مازندران است؛ گیلان و گلستان ازین حیث رتبه دوم و سوم را دارند. مسئولین میزان آلودگی میکروبی آب دریا را برای مسافران خطرناک می‌دانند.

ترکمنستان "تنها کشوری که با ایران مشکل ندارد"
ترکمنستان و ایران به قول مقام‌های ایران، دو کشور برادر و دوست هستند. در ورای این دوستی مشکلاتی هم هست که لاینحل مانده است. آیا سفر دو روزه‌ی علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه به این کشور، مشکلات را حل خواهد کرد؟ به نظر امین گلی ترکمنستان تنها کشور همسایه ایران است که به رغم مشکلات حل نشده، در قیاس با دیگر همسایگان، مناسبات بسیار خوبی با ایران برقرار کرده است و با ایران مشکلی ندارد. در ۲۰ سال اخیر بین دو کشور هیچگونه برخورد مرزی اتفاق نیافتاده و مناسبات "برادرانه و دوستانه" دو کشور با روی کار آمدن دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و حتی احمدی‌نژاد تغییری نکرده است.

قربانیان انفجار در ترکمنستان ۱۳ نفر یا ۱۳۰۰ نفر؟
 
در انفجار انبار مهمات ترکمنستان "صدها" نفر کشته شدند. در فیلم‌های مربوط به این حادثه در شبکه‌ی اینترنت، انفجار‌و فرار مردم مشاهده می‌شود. دولت که این خبر را پنهان نگاه ‌داشته، اکنون قول بازسازی ویرانی‌ها را داده است.

 تورکمن صحرا مدیا
امید کوکبی را آزاد کنید!
 
امید کوکبی، دانشجوی ترکمن ایرانی، فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، بیش از ٥ ماه است که توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و تا به امروز در زندان اوین بسر میبرد. امید کوکبی که یکی از نوابغ فیزیک اتمی جهان بشمار می آید، دوره دکترای خود را در بارسلون به اتمام رسانده و برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه تگزاس آمریکا دعوت گردید. وی در ١٠ بهمن سال ١٣٨٩ هنگام ترک کشور به مقصد آمریکا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور بازداشت» بازداشت گردید.

چرا تنبیه بدنی در مدارس ایران منسوخ نمی‌شود؟
 
گزارش‌ها در باره تنبیه دانش آموزان در مدارس ایران افزایش می‌یابد. وزیر آموزش و پرورش فیلم‌هایی که در این مورد در اینترنت پخش شده را اثر عوامل خارجی می‌داند. نگاهی به تنبیه در مدارس و راه حل آن در گفت‌وگو با دو کارشناس.

بی بی سی
'افسوس' امید کوکبی دانشجوی زندانی از 'اقرارهای اجباری'
 
امید کوکبی در نامه اش به رئیس قوه قضائیه نوشت: و نوشت که با توجه به اینکه نه خودش و نه خانواده اش سیاسی نیستند از دلیل بازداشت خود خبر ندارد و از رئیس قوه قضاییه خواست تا امکان دفاع عادلانه در دادگاه برایش فراهم شود.

 Azathabar
پوشالاق آرادان چیقدی
Meşhur türkmen satirigi Poşalak aradan çykdy
 
Poşalak ady bilen halk içinde giňden tanalýan Türkmenistanyň halk artisti Gurbannazar Atakgaýew uzaga çeken agyr keselden soň 6-njy iýulda Aşgabatda 77 ýaşynda aradan çykdy. Merhumyň jaýy jennetden bolsun. Diňle

از فوکوشیما تا "فاجعه‌ی وابستگی اروپا به گاز روسیه
بدنبال تعطیلی نیروگاه‌های اتمی آلمان شرکت‌های رقیب گازپروم مجبور شدند برای تامین گاز با این شرکت وارد مذاکره شوند. این وضع وابستگی آلمان را به گاز روسیه بیشتر خواهد کرد.اما دیگر صادرکنندگان‌ گاز چه سودی از آن خواهند برد؟

 
«رئیس جمهور زن دمکرات میان رهبران دیکتاتور»
 
رزا اوتونبایوا، رئیس جمهور قرقیزستان کشورش را از سیستم ریاست جمهوری به نظام پارلمانی تغییر داد. او به مردمش وعده قانون اساسی جدید و کناره گیری از ریاست جمهوری را داد و با این اقدام الگویی برای دیکتاتور‌های منطقه شد.

افزایش نارضایتی اهل سنت در ایران
مسئولان امنیتی ایران رهبران دینی اهل سنت را در شهرهای مختلف تحت فشار قراردادند که در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان شرکت‌ نکنند. آن‌ها تهدید به دستگیری نیز شدند. امسال این مراسم چگونه برگزار شد؟

Turkmenistanmyň Prezidenti aýdym aýtdy
رئیس جمهور ترکمنستان آواز خواند
Saňa meniň ak güllerim
 
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýerine ýetirmegindäki “Saňa meniň ak güllerim” atly aýdym. Aýdymyň sözleri we sazy Gurbanguly Berdimuhamedowyňky diýip, türkmen mediasy habar berdi. Diňle

سفر لاریجانی و مناسبات تیره ایران و آذربایجان
 
رئیس جمهور آذربایجان چندین بار به ایران دعوت شد ولی سفر نکرد. گرچه مقام‌های ایرانی بیشترین سفرها را در میان همسایه‌ها به آذربایجان انجام داده‌اند، مناسبات دو کشور همچنان تیره مانده است. کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟

Dr. Abdurrahman Deveci
Hamaney-Ahmedinejad Çekişmesi
 
İran’da dini lider Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad arasındaki çekişme giderek artmaktadır. İhtilaf Ahmedinejad’ın İstihbarat Bakanı Haydar Moslehi’yi istifaya zorlaması ve Hameney’in buna karşı çıkarak Moslehi’yi tekrar göreve getirmesiyle bariz kendini göstermiştir.

قصد ترکمنستان برای احداث خط لوله دریای خزر
 
ترکمنستان می‌گوید موضوع عبور خطوط لوله از بستر دریای خزر تنها به کشورهایی مربوط است که این خطوط از قلمرو دریایی آنها می‌گذرد. همچنین این کشور وعده می‌دهد که به کنوانسیون حفظ محیط زیست دریای خزر پای‌بند خواهد بود.

تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی خبرنگار بی‌بی‌سی در تاجیکستان
 
اورونبای عثمان‌اف، خبرنگار بی بی سی در تاجیکستان به اتهام همکاری با "حزب التحریر" بازداشت شده است. خانواده‌ی او از شکنجه وی‌ می‌گویند. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار آزادی وی شده‌ا‌ند، اما از واکنش دولت خبری نیست.

نویسنده: یوسف کر
رویدادهای ترکمنصحرا از نگاه پژوهشگر یا حاکمان؟
نگاهی به مصاحبه ی استاد دانشگاه وپژوهشگر تاریخ درباره
ترکمنصحرا، علل وعوامل جنگ اول، واکنش مردم وغیره
درسایت "مرکزاسناد انقلاب اسلامی"، به تاریخ 4 اُردیبهشت 1390 مصاحبه ای درج شده، که درآن عمدتا پیرامون موقعیت جغرافیائی ترکمنصحرا وساختار فرهنگی اهالی آن، علل وچگونگی آغاز و پایان جنگ اول گنبد، نقش چریکهای فدائی خلق و غیره سوال شده است. ولی مجموعه‌ی این پرسش و پاسخ‌ها درسایت مذکور با عنوان "غائله ی گنبد" انتشار یافته است. به نظر می رسد ارگان دولتی حاکم بر "مرکزاسناد انقلاب اسلامی" برسر غائله نامیدن جنگ اول گنبد، که در واقع مقاومت مظلومان دربرابر یورشی مسلحانه درفضای بهار آزادی ناشی از پیروزی تاریخی مردم درسرنگونی رژیم استبدادی بود، تأکید ویژه ای دارند.
 

 “Türkmenler aslynda 24 urugdyr”. (Mahmut Kaşgarly)
ARAZ PARWIŞ BILEN SÖHBETDEŞLIK
IRKI YZLAR
MAHMUT KAŞGARLY, TÜRKMENLER WE OLARYŇ UZAK GEÇMIŞI

Birleşen Milletleriň magaryf, ylym we medeni işler boýunça guramasy UNESCO türki halklaryň beýik alymy Mahmut Kaşgarlyny hormatlap, 2008-nji ýyly Mahmut Kaşgarlynyň ýyly diýip yglan edipdi. Biz hem şol mynasybetli siz bilen söhbetdeşlik geçiripdik. Bu Söhbetdeşligi 3 bölek edip saýtymyzda berdik. Siz şonda Kaşgarlynyň türkmenler hakda köp maglumat berýändigini, olaryň “türkmen” diýen ady alyşlaryny Isgender Zülkarnen bilen baglanyşdyrýandygyny aýdypdyňyz. Ilki bilen şu barada biraz durup geçäýsek...

شادمانی کردهای ایران از انتخاب ۳۶ نماینده کرد در ترکیه
برای نخستین بار ۳۶ نماینده‌ کرد به پارلمان ترکیه راه یافتند. این پیروزی کردهای ترکیه، در عراق، سوریه و ایران نیز سبب شادمانی کردها شده است. دویچه وله درباره این رویداد با ۳ تن از شخصیت‌های کرد گفتگو کرده است. مقام‌های ترکیه از جمله اردوغان، نخست وزیر ترکیه هم وعده دادند که در تغیرات آتی قانون اساسی به وضعیت کردها توجه خواهند کرد. به نظر کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند، مسئله‌ی کرد در ترکیه هنوز حل نشده اما گرایش‌ها برای حل این مسئله در این کشوراکنون تقویت می‌یابد و این روند بر سرنوشت دیگر قومیت‌ها و اتنیک‌ها از جمله در ایران نیز تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

صحرا : تورکمن ادبیاتی
آغشام آرا آق توقايئنگ آيدئم سازلي گيجه سي باشلانيار. توٌرکمن صاحرانئنگ ادبيات موشداق لاري طاراپئندان يؤريته تاييارلئق گؤروٌنن جاي لاردا توٌرکمن صاحرانگ ادبياتچئ لاري، شاهئرلاري، باغشي لاري شاهرئنگ دابارالي توُيوني توُيلاماغا و اوُنونگ اوُجاغي نئنگ يئلي سئنا ايمرينمأنه گلن موشداق لارئنگ غاشئندا آيدئم سازلي و صؤحبت گيجه سي اؤز ايشني باشلايار.

ایران نمی‌تواند در سازمان شانگهای عضو شود
 
ده سال از تاسیس "سازمان همکاری شانگهای" می‌گذرد. اعمال تحریم‌ها شانس ایران را برای عضویت در این سازمان ضعیف‌‌‌تر کرد. احمدی‌نژاد این بار نیز در نشست سران این سازمان در قزاقستان شرکت کرد، اما از عضویت ایران سخنی نگفت.

«ترکیه هرگز مانند ایران اسلامی نخواهد شد»
 
در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب عدالت و توسعه به پیروزی قاطع رسید، ولی نتوانست دوسوم آرا را کسب کند. کارشناسانی که با دویچه وله گفت‌وگو کرده‌اند معتقدند که ترکیه یک جمهوری سکولار است و مانند ایران هرگز اسلامی نخواهد شد.

سخنرانی پیرامون وضعیت ترکمن‌های ایران
متن سخنرانی آرنه گلی، مدیر مرکز مطالعات تورکمن شناسی
در مقر سازمان ملل متحد در ژنو
 
باتشکر از رئیس!  خانم ها و آقایان!
به پانل ارائه توضیحات مختصر مربوط به وضعیت حقوق بشر در میان ترکمنهای ایران خوش آمدید. از اینکه این فرصت را در اختیارم قرار دادید متشکرم و سعی می کنم در فرصتی برای من در نظر گرفته شده مختصری درباره وضعیت حقوق بشر در ترکمنصحرا معلوماتی در اختیار شما قرار دهم.
..

گزارشی از یک سازمان سیاسی ترکمن در ایران
سازمان آزادیبخش ترکمن صحرا – تورکمن صحرا آزادلیق قوراماسی
رئیس جمهور ترکمنستان برای آزادی امید کوکبی اقدام کند!
طبق آخرین گزارشهای سایتهای آزایخواه ایرانی امید کوکبی، دانشجوی فوق دکتری فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس که به «ارتباط با دولتهای متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع» متهم شده است، باردیگر به بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت وزارت اطلاعات می باشد منتقل شده است. به درستی معلوم نیست که عوامل امنیتی چه نقشه ای برای این جوان متفکر و دانشمند ترکمن ایرانی تدارک دیده اند.

نشست مجمع جهانی اقتصاد با موضوع آسیای‌میانه
نشست"مجمع جهانی اقتصاد" در وين تحت عنوان "اروپا و آسیای‌میانه" با حضور۵۰ تن از روسای جمهور، نخست‌وزيران و مقام‌های ارشد دولتی آسیای‌ میانه و اروپا، کار خود را در شهر وین آغاز کرد. اروپا در آسیای‌میانه بدنبال چیست؟

 
دلایل لغو سفراحمدی نژاد به ارمنستان
دلایل لغو ناگهانی سفر احمدی نژاد به ارمنستان رسما اعلام نشد. اما گفته می‌شود که این سفر با موافقت دو طرف به تاخیر افتاد. کارشناسان از افزایش تنش در قفقاز و همزمان با آن از کاهش نفوذ ایران در این منطقه سخن می‌گویند.

استخدام ۱۲ هزار نظامی برای محافظت از خط لوله گاز "تاپی"

 

افغانستان برای محافظت از خط لوله‌ی تاپی ۱۲ هزار نیروی نظامی استخدام می‌کند. این خط لوله جایگزین "خط لوله صلح" ایران به پاکستان و هند است که به دلیل مخالفت آمریکا، اجرا نشد. آیا با تامین امنیت، طرح تاپی به اجرا در می‌آید؟


«هاله سحابی را به زمین انداختند و با لگد به پهلوهایش زدند»
 
هاله سحابی دختر عزت‌الله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش مورد ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و ساعتی بعد فوت کرد. حسین شاه‌حسینی که شاهد کتک خوردن خانم سحابی بوده در گفت‌وگو با دویچه‌ وله از این اتفاق می‌گوید.

ترکمنستان، میدان رقابت ایران و ترکیه
 
۲۵ شرکت ترکیه برای دریافت یک میلیارد دلار طلب خود از ترکمنستان از عبدالله گل کمک خواستند. در حالی‌که مشکلات مالی بازرگانان ایرانی با ترکمنستان نیز لاینحل مانده، این کشور بدل به عرصه‌ی رقابت میان ایران و ترکیه شده است.

قصر یک میلیارد دلاری در ازبکستان
در ازبکستان به کمک چند شرکت‌ آلمانی ‌قصر یک میلیارد دلاری ساخته شد. ۲۳ پیمانکار آلمانی در انجام تزئینات داخلی ۳۰۰ میلیونی آن دخیل بودند. ازبکستان۶۰ میلیون یورو طلب این شرکت‌ها را نپرداخته و دعوا بر سر آن هنوز ادامه دارد.
 

RFE/RL's Turkmen Service reports
Turkmen Pilgrims Return
From Iranian Shrine To National Poet
 
ASHGABAT -- A group of Turkmen pilgrims has returned from the Islamic shrines in northeastern Iran of spiritual leader and poet-philosopher Magtymguly Pyragy and his father Azadi, RFE/RL's Turkmen Service reports.

گزارشی از یک سازمان سیاسی ترکمن در ایران
سازمان آزادیبخش ترکمن صحرا – تورکمن صحرا آزادلیق قوراماسی
امید کوکبی دانشمند ترکمن ایرانی را آزاد کنید!
امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس حدود سه ماه قبل به دلایل نامشخصی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل می شود.  یک ماه در سلول انفرادی محبوس و سپس به بند ۳۰۵ برده می شود. امید جوانی است که هیچ نوع سابقه و فعالیت سیاسی در گذشته خود ندارد و تا به امروز مشغول تحصیلات و تحقیقات علمی خود بوده است.

سایت انجمن فرهنگی ترکمن - آلمان (کلن) افتتاح شد
www.turkmenkultur-ev.de
Magtymguly  Pyragynyň 278 ýaşy gutly bolsun!
Beýik Pyragyň 278-nji ýaş toýy, dünýä türkmenleri bilen bir hatarda, Almanyň Köln şäherinde hem uzak ýyllar bäri däp bolup gelşi ýaly, 21.05.2011, şenbe güni uly dabara bilen geçirildi.
Ýöne bu ýylky baýramçylygyň aýratynlygy, onuň dürli we täzelikli bolmagyndady.Çykyş eden ildeşler dürli-dürli temalary ara atyp, inçeläp we açyklap gürrüň berenlerinden soň, al-elwan saçakda ýerleşdirilen çekdirme, süzme, unaş we börek ýaly türkmen tagamlaryndan kükän ys ähli myhmanlary özüne çekýärdi.

رشوه‌خواری در کشورهای پیشرفته

 

سازمان شفافیت جهانی در گزارش سالانه‌ خود وضعیت ۳۷ کشور پیشرفته دنیا را به لحاظ پرداخت رشوه در خارج از کشور مقایسه کرده است. ۲۱ کشور در لیست "بدترین‌کشورها" قرار گرفتند.


شکایت دختر رئیس‌جمهور ازبکستان از رسانه فرانسوی
لاله کریم‌اوا، دختر اسلام‌کریم‌اف، رئیس جمهور ازبکستان پایگاه خبری فرانسه "Rue89" را به افترا علیه پدرش متهم کرد. دادگاهی در پاریس روز ۱۹ مه این شکایت را مورد رسیدگی قرار داد. رای دادگاه هنوز صادر نشده است.
 

برگزاری مراسم سالروز مختومقلی در آلمان
Türkmen Kultur Ojagy-Alman (Köln)
"Magtymguly sözlär dili türkmeniň"

تأخیر در اجرای طرح نابوکو
 
راینهارد میچک، مدیر عامل خط لوله‌ نابوکو خبرداده اجرای این طرح که قرار است گاز دریای خزر و آسیای ‌میانه را به اروپا انتقال دهد به تاخیر افتاده است. آیا تصمیم به کنار گذاشتن ایران از این پروژه می‌تواند دلیل تعویق آن باشد؟

چرا فک‌های خزر می‌میرند؟

۹۰ درصد از یک میلیون فک دریای خزر نابود شده‌اند. قرار گرفتن نام این پستاندار خزر در فهرست سیاه گونه‌های مورد تهدید جانداران هم مانع نابودی آنها نشده است. نظر کارشناسان درباره‌ی علل مرگ و راه‌های حفاظت فک‌های خزر چیست؟


Azathabar
“WikiLeaks” biznesmen Ahmet Çalygyň “içini dökýär”
WikiLeaks” – paş ediji internet saýty 12-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky ilçihanasyna degişlidigi aýdylýan ýene bir gizlin diplomatik telegrammany çap etdi. Telegramma 2007-nji ýylyň 24-nji sentýabryna degişli. Maglumatda ABŞ-nyň Türkmenistandaky şol wagtky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Riçard Hogland bilen türkiýeli tanymal biznesmen Ahmet Çalygyň arasynda bolan gürrüňdeşligiň mazmuny beýan edilýär.

Omid Turmeden çykmaga arzuw etýär

Asly eýran Turkmenlerinden bolan 29 ýaşly, Ýadro fizikasy boýunça alym Omid Kowkabiniň şu ýylyň fewral aýynda tussag edilendigni
Eýranyň dürly habar çeşmeleri şol sanda Järäs, Käläme, Bamdad  Internet sahypalary ýazdylar.

Ýusup Kor bilen söhbetdeşlik
Britanýanyň milli arhiwinda
Turkmensähra barada çykan dokumentler
Britanýanyň Milli Arhiwi 30 ýyl mundan owalky bolan iň möhim wakalar barada dokumentlerni aç açan ýaýratýar. Bu dokumentler alymlaryň hemde Tarihçylaryň işlerinde uly kömek etýär. Sonky ýardylan dokumentlerde Eýran Turkmenleriň ýakyn tarihina degişli anygrak aýtsak 1980-nji ýylda Turkmensährada bolan waka barada hem Britanýanyň Milli arhiwinda çykan dokumenlerde maglumat berilipdir. Biz şol maglumatlar bilen tanyş bolmak uçun hemde dogyrdanam Turkmensähradaky wakalaryň göz şaýady hökmunde  Berlinden Ýusup Kor bilen söhbet etdik.

 وبسایت بالاترین
شش ماه اسارت امید کوکبی دانشمند نخبه فیزیک

امید کوکبی یکی از بزرگترین نخبگان فیزیک اتمی جهان
سرنوشت نامعلوم امید کوکبی دکتری فیزیک دانشگاه تکزاس
 
به گزارش کلمه، وی که از هموطنان اهل سنت و ترکمن است و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی ندارد، بهمن ماه سال ۸۹ هنگامی که برای دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد.

کوکبی که به «ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» متهم شده است، از بزرگترین نخبگان فیزیک اتمی جهان است و پیش بینی می شود در سالهای آینده به یکی از بزرگترین دانشمندان این رشته تبدیل شود، اما در صورت تداوم حضور در زندان این فرصت برای وی و کشور از بین خواهد رفت. امری که به نظر می رسد بخش هایی از وزارت اطلاعات با برنامه ریزی قصد آن دارند، چه گرایشی در این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا از رشد علمی نخبگان ایرانی که اقلیت قومی یا مذهبی هستند ممانعت به عمل آورد.

The University of Texas at Austin
Omid Kokabee
- Omid's testimonial on "Entrepreneurship in Photonics 2010" appears in the 2011 version's flyer (here, p.8 )Entrepreneurial Education and Funding Sources in Central Texas workshop on Nov 17, 2010 (here)
- UT Venture Exposition by Texas Venture labs to be held on Nov 19, 2010 in UT (here)
- Omid is selected for TVL practicum program by McCombs Business School for Spring 2011
- Deadline to submit a contribution to CLEO 2011 is Dec 2, 2010 (here)

افت تحصیلی در مناطق قومی ایران
 
معلمان در مناطق قومی علاوه بر مشکلات صنفی و معیشتی در تدریس مواد آموزشی برای دانش‌آموزان دوزبانه مشکلاتی دارند. دولت برای حل آن چاره‌اندیشی نکرده و در نتیجه افت تحصیلی در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر است. چاره چیست؟

احداث پالایشگاه بهشهر در کشاکش مجلس و سازمان محیط زیست
 
در حالی که بحث ‌بین مجلس و سازمان محیط زیست بر سر احداث پالایشگاه نفت بهشهر ادامه دارد صدای مدافعان محیط زیست نیز رساتر شده است. آنها این طرح را آلاینده محیط و مغایر کنوانسیون دریای خزر می‌دانند. طرح احداث پالایشگاه بهشهر به محل کشمکش برخی از نمایندگان مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده است.

سایت جدید ادبی ترکمن
www.turkmenedebiyaty.com
Saýtymyza hoş geldiňiz! Saýtymyzy täzeledik. Köp wagt bolmanlygy sebäpli el degmedi. Mundan beýläk nesip bolsa, täze eserleri size ýetirmekçi. Sahypamyzy ilki guranymyzdan bäri agzalarymyz edebi eserleri ýygnamada köp kömek etdiler. Olarada sagbolsyn aýdýarys...

گزارشی از یک سازمان سیاسی ترکمن در ایران
سازمان آزادیبخش ترکمن صحرا – تورکمن صحرا آزادلیق قوراماسی
مردم ترکمن صحرا محروم از دیدن برنامه های تلویزیونی ترکمنستان!
امضای سند همکاریهای پنچ جانبه منطقه ای بین ترکمنستان و ازبکستان و ایران و دو کشور عربی دیگر در عشق آباد نشان می دهد که ترکمنستان نه به دنبال ایجاد تنش با کشورهای همسایه خود بلکه در پی توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی است.

کارگران افغان در ایران: از بیکاری تا بیگاری
 
کارگران مهاجر افغان سخت‌ترین کارها را در ایران انجام می‌دهند. اما از حق بیمه‌ی بیکاری،درمان، عیدی و یا مزایای دیگر برخوردار نیستند. "کمک‌های یارانه‌‌ای" نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد. آیا وضعیت اسفناک آنان بهبود خواهد یافت؟

عرب‌های ایران درباره‌ی اعتراض‌ها در اهواز چه می‌گویند؟
 
مقام‌های قضایی و انتظامی کشور درباره‌ی دستگیری برخی از شهروندان عرب ایرانی خبر دادند. پیرامون درگیری‌های اهواز، انگیزه و راه حل آن سه تن از صاحب‌نظران و فعالان حقوق بشری عرب‌های ایران به پرسش‌های دویچه‌وله پاسخ می‌دهند.
   بشنوید: مصاحبه با دکتر کریم عبدیان
   بشنوید: مصاحبه با حمزه نوری
   بشنوید: مصاحبه با مهدی هاشمی

تی ار تی تورکمنچه
تۆرکمن حاط اوستاسی عظیم‌بردی گؤکی‌نینگ سرگیسی آنکارادا آچیلدی
 
تانیمال تۆرکمن حاط و مینیاتور اوستاسی عظیم بردی گؤکی‌نینگ "سماع قلم" آدینداقی سرگیسی آنکارانینگ قیزیل‌آی مترو دورالغاسی‌نینگ گالریسینده آچیلدی.
موندان اؤۆنچأک ده ایستامبولینگ کۆچۆک چکمه‌جه شهرچه‌سینده "عشق ایچینده مشک" آدلی سرگیسینی آچان گؤکی باشغا داشاری یورتلاردا دا حاط و مینیاتور سرگیسی آچیپدی.

انتقاد از سفر احمدی‌نژاد به سیستان و بلوچستان  
احمدی‌نژاد در سیستان و بلوچستان وعده داد که این استان به زيباترين و امن‌ترين استان كشور تبديل شود. رهبران اهل سنت بلوچ انتقاد می‌کنند که رفع تبعیضات، مهمتر از مصوبات عمران و آبادانی است. وضعیت این استان چگونه خواهد بود؟

چرا بیکاری در میان اقوام در ایران بیشتراست؟

طبق آمارهای دولت، استان‌هایی که در آنها اقوام زندگی می‌کنند از بیشترین میزان بیکاری برخوردارند. دلایل و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن چه می‌تواند باشد؟ سفرهای استانی رئیس جمهور تابحال به حل این مشکلات کمکی کرده است؟

Gynanç hat
Kümiş (Amanbibi Ak) agamyz Gylyç Tekäniň maşgalasy 13.-nji Aprilda Kanadada aradan çykdy.  Bu ajy habar bizi hem gaty gynandyrdy. Biz hem bu agyr derdi Gylyç Teke hemde merhumyň beýleki hossarlary bilen deñ paýlaşýarlars. Merhumyñ ýatan ýeri ýagty bolsun!  
Turkmensahra sahypasy (16.-nji April 2011)

هشدار دانشمندان روس: تکرار فاجعه چرنوبیل در ایران!
روسیه وعده می‌دهد که ایمنی نیروگاه‌های ساخت این کشور را بالا ببرد. این در حالی ست که کارشناسان این پرسش را طرح می‌کنند که آیا "تجربه‌نیروگاه چرنوبیل در بوشهر تکرار خواهد شد" و ضمانت ایمنی روسیه به ایران تا چه حد است؟

سیاست «حذف ویزا» در ترکیه»
سال گذشته ترکیه بیش از ۲۱ میلیارد دلار از صنعت جهانگردی درآمد داشت. یک میلیون و ۸۰۰ هزار ایرانی از جمله ۲۹ میلیون گردشگرانی بودند که سال پیش به ترکیه سفر کردند. راز موفقیت ترکیه در گردشگری و جذب گردشگران چیست؟

تحولات کشورهای عربی و اهمیت منابع انرژی خزر
حوادث کشورهای عربی علاقه‌ی‌ واردکنندگان اروپائی گاز را به منابع حوزه‌ی دریای خزر بیشتر کرده است. گفته می شود این امر ساخت خط لوله‌ی "ترانس‌کاسپین" و "نابوکو" را نیز تسریع خواهد بخشید. ایران در این میان چه سودی می‌برد؟

سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن
سخنراني ستار سوقي در انجمن چاريار
 
ستار سوقي شاعر پرآوازه ي تركمن در نشست فرهنگي كه چهارشنبه شب ، دهم فروردين در منزل نورالله دوگونچي در روستاي دوگونچي از توابع آق قلا با حضور مشتاقان ادبي تركمني برگزار گرديد در باره شعر و ادبيات تركمني به سخنراني و شعرخواني پرداخ وبه سؤالات حاضرين پاسخ گفت .وي شعر را به سه نوع ياماما، قوشما، يازما تقسيم كرد و گفت ياماما شعري است كه في البداهه سروده ميشود . قوشما شعري الهامي و يازما شعري است اكتسابي كه افراد اديب آنرا مي سرايند .

جنجال سریال نوروزی "پایتخت" و اعتراض مازندرانی‌ها
سوژه‌ی مجموعه‌ی نوروزی پایتخت ماجرای خانواده‌ای است که پیش از زمان تحویل سال نو، تصمیم می‌گیرد به تهران مهاجرت کند. اعضای این خانواده در تهران با مشکلاتی روبرو می‌شوند و اتفاقاتی عجیب برای آنها رخ می‌دهد. در این فیلم هنرپیشه‌ها با "لهجه‌ی مازندرانی" صحبت می‌کنند.
سریال «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم در نظرسنجی سایت"خبرآنلاین" نیز با کسب بیش از ۳۷ درصد آرا‌‌ء به عنوان بهترین مجموعه‌ی نوروزی و پرمخاطب‌ترین سریال انتخاب شده است. در این نظرسنجی که نزدیک به ۲۰ هزار کاربر اینترنتی شرکت کرده‌اند، سریال پایتخت در میان گزینه‌های مختلف بیشترین رای را آورده است.

ضرب و شتم خانواده‌های زندانیان در تبریز
با ضرب و شتم خانواده‌های ده‌ها تن از زندانیانی که در تجمع اعتراض به نابودی دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند، خیابانهای اطراف زندان تبریز به صحنه شعارهای تند و درگیری با نیروهای امنیتی تبدیل شد.

سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن
در سوگ عثمان اکرامی؛ مدیر وب سایت اولکامیز
عثمان در آخرین پنج شنبه سال ،آخرین برگ کتاب عمرش ورق خورد و به پایان رسید . هجرتی بی بازگشت از این عالم به عالمی که ما را یارای درک آن نیست ولی بر این باوریم که زندگی به نوع دیگر ادامه دارد و با برگ پرونده ی عمرانسان بسته نمی شود و همچنان گشوده شده است . عصر همان روز در قبرستان قوش دفه جسم بی جانش را به خاک سپردند و روح بی قرارش نیز به ملکوت پرواز کرد چرا که جسم زمینی و روح آسمانی است و اسیر خاک نمی شود .

شرکت ۹۰ درصدی مردم قزاقستان در انتخابات ریاست جمهوری
روز یکشنبه مردم قزاقستان به پای صندوق‌های رای رفتند تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. برگزاری چنین انتخاباتی حدودا دو ماه پیش به طور غیرمنتظره از سوی نورسلطان نظربایف رییس جمهور فعلی این کشور اعلام شده بود.

رئیس‌جمهور قزاقستان و سخنان جنجالی‌اش درباره حجاب
 
در روز سوم آوریل (۱۴ فروردین) انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان برگزار می‌شود. سخنان "صریح و قاطع" نظربایف درباره‌ی حجاب در آستانه‌ی انتخابات جنجال برانگیخته است. قزاقستان امسال ریاست "کنفرانس اسلامی" را نیز برعهده دارد.

ابهام در بهره‌برداری ایران از نفت و گاز خزر
 تحریم‌های اقتصادی و موقعیت جغرافیایی ایران یعنی عمق زیاد آب دریای خزر در قست مربوط به ایران، مانع بهره‌برداری ایران از نفت و گاز دریای خزر شده است. با توجه به این عوامل استفاده‌ی ایران از منابع انرژی خزر چگونه خواهد بود؟

 
به رفسنجانی فشار می‌‌آورند، ما که سنی هستیم
"سنی‌آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل‌سنت ایران" گزارش می‌دهد، در سعادت‏آباد تهران نمازخانه‌ی قدیمی و سنتی ‌اهل ‌سنت پلمپ شده است. ماموران امنیتی بنابه گزارش این سایت، از مسئولین دو نمازخانه دیگر خواستند، فعالیت‌هایشان را پایان دهند. برخی از منابع خبری سنی همچنین نوشتند، موج فشارهای جدید از تهران آغاز شد که اهل ‌سنت پایتخت‏ بدلیل "محرومیت از داشتن مسجدی برای عبادت"، توسط عوامل امنیتی از برگزاری نماز جماعت در منازل و محل‌های اختصاص یافته، منع شدند.

UN- UPR (Geneva)
Human Rights in Iran: Ethic Groups

مهمانان نوروزی احمدی‌نژاد؟
مراسم جهانی نوروز در اول فروردین ۱۳۹۰ در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد. در ایران نیز مراسم جهانی نوروز با مشارکت سران کشورهای همسایه در ۷ فروردین برگزار خواهد شد. امسال مخالفت‌ها نیز با برگزاری آن در ایران ادامه دارد.

متن سخنرانی یوسف کـُر درمقر سازمان ملل متحد در ژنو

مقدمه : ترکمنهای ایران دراستانهای شرق دریای خزر (گلستان وخراسان شمالی) زندگی میکنند. به لحاظ تاریخی پس از شکست ترکمنها درجنگ برعلیه تجاوز ارتش استعماری در ژانویه 1881 ، دولت وقت ایران طی ارسال تبریک نامه به روسیه ایجاد مرز کنونی درشرق دریای خزر را تقاضا می کند. ولی با وجود امضای قراردادایجاد مرز در 9 دسامبر 1881 ، بخش جنوبی نیز تا ماه مه 1918 دراشغال ارتش تزارروسیه باقی می ماند. این منطقه تا سال 1925 از جانب حکومت محلی ترکمنها با استفاده از ماده "انجمن ایالتی- ولایتی" قانون اساسی انقلاب مشروطیت (1906) بر قرارشده بود، اداره می شد.


Turkmensahra sahypasy
Osman Ekrami aradan çykdy
Ýatan ýery ýagty bolsyn!
Penjşenbe güni ajy habary eşitdik. Osman Ekrami aradan çykdi. Ol Turkmensähranyň Ak-Gala şähärinde aktiw iş alyp barýan Ulkämiz diýýen Internet sahypasna 3 ýyla golaý ýolbaşçylyk etdi.
Ekrami bu işi bolen öz dogdyk mekany Ak-Gala Ülkesini gowy tanatdy.
Merhum Osman Ekraminiň ýaş aradan çykmagy bizi gaty gynandyrdi. Biz onyň hossarlary bilen dertdaş. Merhumyň ýatan ýery ýagty bolsyn we jaýy jenetden!

وضعیت کنونی زنان در آسیای میانه
 
زنان به ریاست جمهوری قرقیزستان و ریاست مجلس ترکمنستان رسیده‌ و در عرصه تجارت نیز خوش درخشیده‌اند. زنان آسیای میانه در قانون نیز با مردان برابرند اما سهم‌شان در میدان سیاست، اقتصاد و کار همچنان از مردان کم‌رنگ‌تر است.
 

چرا تلویزیون "نوروز" راه اندازی نمی‌شود؟
بحث بر سر راه‌اندازی تلویزیون مشترک فارسی زبانان درآستانه‌ی نوروز امسال  نیز داغ‌تر می‌شود. خبرگزاری فارس سال پیش به نقل از علی‌اصغر شعردوست، سفیر ایران در تاجیکستان، خبر داده بود: «تاجيكستان و ايران در زمينه‌ی راه‌اندازی شبكه‌ی واحد فارسی زبانان به توافق رسيده‌اند، اما افغانستان تابحال تصميم نهايی خود را در اين زمينه اتخاذ نكرده و پاسخی نداده است.»

اعتراض اقلیت‌های قومی به اعدام و زندان
 
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی قوم‌های ایرانی با انتشار فهرستی از زندانیان سیاسی و افراد اعدام‌شده، کمپینی برای دفاع از زندانیان سیاسی برپا کرده‌‌اند. گفت‌وگوی دویچه‌وله با سه کارشناس مسائل قومی درباره این اقدام.

برای نخستین بار در افغانستان یک ازبک رئیس مجلس شد
بی بی سی
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد
نمایندگان اقوام تاجک، پشتون و هزاره در مجلس نمایندگان ظرف روزهای اخیر درگیر جنجالها در انتخابات رئیس مجلس بودند و برای پایان دادن به این جنجال، به نظر کمیسیون، باید فردی جدا از این اقوام به ریاست مجلس می رسید. آقای ابراهیمی که سرانجام به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد، از قوم ازبک است.

سایت دانشجویان و دانش آموختگان ایران
هنرمندان موسیقی ترکمن در جشنواره خرم آباد خوش درخشیدند
در گروه موسیقی ترکمن که به‌عنوان نماینده استان گلستان در این جشنواره کشوری شرکت کرده بودند، آقایان: موسی جرجانی(سرپرست گروه و پژوهشگر فرهنگ و ادب ترکمن)، استاد عاشورگلدی گرکزی (خواننده و نوازنده دوتار)، استاد ارازمحمد باخوشی (خواننده و نوازنده دوتار)، استاد رحمان قلیچ یمودی (نوازنده کمانچه)- آقای سراج¬الدین باشقره (نوازند دوتار و خواننده) حضور داشتند.

بیانیه کمپین دفاع از زندانیان  سیاسی ملیت‌های ایران 
ایران سرزمینی است سرشار ازتنوع رنگها، آداب، عقاید، زبا ن ھا، ادیان و تبارها و مردمان گوناگون، و بهمین سبب زمینه ساز همزیستی و آمیزش مسالمت آمیز ملل با فرهنگهاى گوناگون درتاریخ دور و دراز این سرزمین بوده است.  به رسمیت شناختن تكثرفرهنگی و ملی موجود درایران کنونی، و دمیدن روح پلورالیسم سیاسی و فرهنگی مدرن  در كالبد این سرزمین كثیرالمله،  می تواند خمیرمایه ی فراگیرشدن دمكراسی درمنطقه ای گردد كه دیكتاتوری و واپسگرایی حاكم بر آن، در تقابل با بالندگی و دموکراسی قرارگرفته است.

خط لوله گاز تاپی جایگزین خط لوله آزادی
هند تلاش‌های تازه‌ای را برای رقابت با چین، روسیه و غرب در آسیای میانه آغاز کرده است. هدف این کشور دستیابی به منابع انرژی منطقه است. سرمایه‌های هند اکنون به جای ایران روانه آسیای میانه می‌شود.

احتمال بازگشت شوان پرور خواننده‌ی کرد به ترکیه

معاون نخست وزیر ترکیه دو هفته پیش در دیدار با شوان خواننده‌ی کرد از او خواست پس از ۳ دهه مهاجرت به ترکیه برگردد. هرچند برخی گروه‌های سیاسی کرد با این امر مخالفند، اما بخش عمده‌ کردهای ترکیه منتظر بازگشت او هستند.


زبان‌های قومی در قانون اساسی ایران و همسایگان آن
 
سازمان ملل متحد روز ۲۱ فوریه را روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است. ترکیه، عراق و افغانستان به لحاظ ترکیب قومیتی شباهت زیادی به ایران دارند. بنابراین زبان مادری و مسئله قومیت‌ها در این کشورها چگونه در قانون اساسی این کشورها تعریف شده است. آیا وضعیت این کشورها در قیاس با ایران بهتر است؟

قرارداد خط ریلی ۱۳ میلیارد دلاری ایران با چین

درخبری که در سایت"شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور" منتشر شده، آمده است که بر اساس این قرارداد ساخت بیش از ۵۳۰۰ کیلومتر خط ریلی در ایران در نظر گرفته شده است. مسعود رهنما، مدیرعامل این شرکت که وابسته به وزارت راه و ترابری ایران است، خبر می‌دهد این قرارداد در سفر یک هیئت بلندپایه‌ی چینی به ایران امضاء شده ‌است.


چرا عبدالله گل به ایران سفر کرد؟

رئیس جمهور ترکیه برای نخستین بار به ایران سفر می‌کند. ترکیب هیئت او نشان می‌دهد، این سفر مقاصد تجاری و سیاسی دارد. سه کارشناس مسائل ترکیه و ایران به سوالات دویچه‌وله پیرامون دیدار چهار روزه عبدالله‌گل از ایران پاسخ می‌دهند.

هنر ترکمن‌های ایران از مکزیکوسیتی تا استانبول

 

عظیم بردی گوکی نقاشؤ مینیاتوریست و آهنگساز ترکمن ایرانی است که نمایشگاه مینیاتوری وی در شهر استانبول افتتاح شد. دویچه وله همزمان با افتتاح نمایشگاه این هنرمند که تا ۲۰ فوریه برابر با اول اسفند ادامه خواهد یافت، مصاحبه کرد.

 

        بشنوید: مصاحبه با عظیم بردی گوکی، هنرمند ایرانی ترکمن


۱۲ میلیون مصری آسیب دیده از رکود جهانگردی

ژانس‌های مسافرتی اروپا و آمریکا کلیه سفرهای خود را به مصر تا پایان فوریه امسال تعطیل کرده‌اند. درآمد بیش از ۱۲ میلیون نفر از مردم مصر به صنعت توریسم وابسته است. رکود صنعت جهانگردی چه تاثیری بر جنبش مصر خواهد داشت؟


انتشار کتاب‌های درسی به زبان قومیت‌ها در افغانستان
 
مدارس افغانستان پس از چاپ ‌کتاب‌های درسی به زبان قومیت‌ها، تدریس به زبان مادری را آغاز کرده‌اند. مسئولان "وزارت معارف" این کشور در گفتگو با دویچه‌وله به تجربه تدریس به زبان‌های قومی در مدارس افغانستان می‌‌‌پردازند.

Türkmen Sahra Kültür ve Dayanişma Derňegi
www.turkmensahra.org.tr
Türkmensahra Türkmenlerinin tarihini uzun süre birlikte yaşadıkları Türkmenista Türkmenlerinden ayrı tutmak mümkün değildir. TürkmensahraTürkmenleri 1881’e kadar Türkmenistan ile ortak kaderi paylaşmıştır. 1881’de, Türkmenlerin Türkmenistan’daki Göktepe Kalesi’nde Çarlık Rusyası ordusuna yenilmesinden sonra, İran ve Çarlık Rusyası arasında yapılan Ahalteke anlaşması çerçevesinde, iki tarafta yaşayan Türkmenler arasına sınır çekilmiştir.

دیکتاتورهای آسیای‌میانه هم نگرانند!
 
نظربایف رهبر قزاقستان دستور داد، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور زودهنگام برگزار گردد. رئیس جمهور ترکمنستان نیز از آزادی احزاب سیاسی صحبت می‌‌کند. آیا امواج حوادث تونس و مصر در شمال آفریقا به آسیای‌میانه هم رسیده است؟

Turkmenstudy Internet saýtyndan
درس‌هائی از انقلاب ۵۷

Medeni we Sıýasy Ojagyň döredilmeginiň we şehitler Tumaç, Magtym, Wahedi we Jürjaniň aramyzdan gidenligi mynasibetli yötite buroşur neşir edildi. Ony şu adresden okap bilersiňiz: www.turkmenstudy.blogspot.com


نگرانی تاجیک‌ها از نفوذ اقتصادی چین
 
در پی سرمایه‌گذاری‌های سنگین چین در تاجیکستان، بخشی از قلمرو این کشور نیز اخیرا به چین واگذار شد. دولت تاجیکستان همچنین ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی را به چینی‌ها اجاره داده است. مردم تاجیکستان نگران فزاینده چینی‌ها هستند.

آتیلا عمادی- تورکمن صحرا مدیا
فوتبال و شوونیسم
راستش من خیلی به مسابقات فوتبال علاقه مند هستم. اکنون نیز مسابقات قهرمانی آسیا در قطر برگزار میگردد که اکثر مسابقات این دوره را از تلویزیون تماشا می کنم. مسابقه فوتبال ایران و عراق را تماشا می کردم. بازی نسبتا خوبی بود. ولی مفسر ورزشی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بازی را به کامم تلخ کرد.

ایران و افغانستان از دوستی به دشمنی؟
 
مناسبات ایران و افغانستان ظرف سال‌های گذشته فراز و نشیب‌هایی داشت، اما تا به حد تنش‌های امروز نرسید. ریشه‌ی این بحران درکجاست؟ آیا افغانستان میدانی برای مناقشه ایران با غرب تبدیل شده است؟ راه برون رفت از این بحران چیست؟

احداث نخستین خط لوله گاز در دریای خزر
 
نابوکو تائید می‌کند که براساس قوانین بین‌الملل احداث خط لوله در محدوده‌ مرزی کشورهای ساحلی خزر امکان‌پذیر است. ترکمنستان نیز جذاب‌ترین راه برای انتقال گاز به اروپا را خط لوله‌ی خزر می‌داند. آیا این خط لوله احداث می‌شود؟

انتقاد به مذاکرات اروپا با اسلام کریم‌اف
سیاست اتحادیه اروپا در حمایت از "رژیم‌مستبد و دیکتاتور کریم‌اف» مورد انتقاد جدی کارشناسانی است که با دویچه‌وله گفتگو کردند. لاوبش اعتقاد دارد که  استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای میانه باید توجه بیشتری نسبت به پایمال شدن حقوق بشر داشته باشد. بخاربایوا می‌گوید که همکاری اتحادیه اروپا با ژریم دیکتاتور و مستبدی چون اسلام کریم‌اف نه به لحاظ اخلاقی، بلکه به لحاظ استراتژیکی نیز اشتباه است.

خرید گاز از همسایگان دلایل و انگیزه‌های ایران
 
ایران صاحب دومین ذخائر‌ گاز دنیا از همسایگان خود گاز می‌خرد. تاکنون دو خط لوله از ترکمنستان کشیده شده و آذربایجان نیز قراراست سالانه ۳ میلیارد مترمکعب گاز به ایران بفروشد. دلیل نیاز ایران به گاز همسایگان چیست؟

برد و باخت ایران در تقسیم دریای خزر
ایران سرگرم تبادل نظر با روسیه در خصوص مشخص شدن محدوده مرزی ۲۵ مایلی دریایا خزر است. آیا تعیین مرزها منافع ایران را تامین خواهد کرد؟ دو کارشناس در این رابطه به این سئوال پاسخ می‌دهند.

Şiraly Nurmyrat
Nurmuhammet Andalyba hormat
Geçen asyryň 82-nji ýylynda, Mollanepes adyndaky drama teatrynyň oba-şäher söküp gastrolda gezen toparyna ýolbaşçylyk edip ýörkäm, Türkmengala topragyna ýolumyz düşüpdi. Şonda şabram şelpeleriň ussady, meşhur bagşy Gurt Ýakubyň hassa düşeginde ýatandygyny eşidip, halyny soramaga bardym. Halypanyň haly teňdi. Her niçigem bolsa, heniz dilden-agyzdan galman ekeni. Salam-helikden soň ýaşuly meniň näme pişeler bilen meşguldygymy sorady.

بلوچ‌های ایران، دور باطل انتقام و انتحار
 
در استان سیستان و بلوچستان عملیات انتحاری و اعدام‌ها فزونی می‌یابد. خشونت‌ در بلوچستان چگونه می‌تواند پایانی داشته باشد؟ پیرامون این مسئله فعالان حقوق بشر بلوچ و آگاهان به مسائل این اقلیت قومی پاسخ می‌دهند.

خط لوله نابوکو و آینده مبهم نقش ایران
راینهارد میچک مدیرعامل خط لوله‌ی نابوکو در گفت‌وگو با دویچه‌وله به پرسش‌هائی پیرامون امکان همکاری این خط لوله با ایران پاسخ داد. به‌نظر وی، ایران خود هنوز نیازمند خرید گاز است و نمی‌تواند در پروژه نابوکو شرکت‌ کند.

امید اتحادیه‌ اروپا به گاز دریای خزر

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی این اتحادیه، قرار است ۱۳ ژانویه به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان سفر ‌کنند. هدف اصلی این سفر تامین انرژی اروپا از منابع دریای خزر اعلام شده است.


“Nabukko” ylalaşyga taýýarlyk görýär
“Nabukko” konsorsiumynyň dolandyryjy direktory Raýnhard Mitsçek türkmen resmileriniň “Nabukko” bilen hyzmatdaşlyk etmek baradaky planlaryna gowy baha berýär. Onuň aýtmagyna görä, Ýewropanyň iri gaz kompaniýalary türkmen tarapy bilen gepleşiklere başlan bolmaly diýp “Nabukko” konsorsiumynyň ýolbaşçysy Raýnhard Mitsçek aýtdi.

چشم‌انداز آزادی زبان کردی در ترکیه

به تازگی سران دولت ترکیه با نمایندگان کردهای این کشور دیدار کردند. کردها خواستار خودگردانی و به رسمیت یافتن زبان مادری خود شدند. نظرکارشناسان درباره امکان آزادی زبان کردی و سیاست کنونی ترکیه در قبال کردها .


وضعیت مبهم تقسیم خزر در سال ۲۰۱۱ 

ایران و روسیه پیشنهاد کرده‌اند که روند تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۱ به اتمام رسد و تدوين كامل رژيم حقوقی آن نهايی شود. آیا دریای خزر با گذشت حدود ۲ دهه از سقوط شوروی، بین ۵ کشور ساحلی تقسیم خواهد شد؟

 

انتقال یا فرار سرمایه از ایران به ترکیه؟
رونامه‌های ترکیه گزارش دادند، سپرده‌های بانکی ایرانی‌ها در بانک مرکزی این کشور افزایش می‌یابد. در طول ۶ ماه گذشته ۳۶۰ شرکت ایرانی در این کشور به ثبت رسیده. درباره‌ی رشد مبادلات تجاری دو کشور نظر کارشناسان را پرسیدیم.

وبلاگ مرکز مطالعات تورکمن شناسی
www.turkmenstudy.blogspot.com

مخالفت اسلام‌گراها با ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان
 
گروه‌های اسلام‌گرا در جمهوری آذربایجان، با انجام تظاهراتی خواستار لغو ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور شده‌‌اند. بخشنامه وزارت امور تحصیلات جمهوری آذربایجان، دانش‌آموزان دختر را به پوششی یکسان در مدارس فرا می‌خواند.

یک‌سال سود و زیان مناسبات اقتصادی ایران با همسایگان شمالی

ایران با کشورهای آسیای‌میانه و قفقاز مرز طولانی دارد. ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت استراتژیک ایران می‌تواند آن را به"غول اقتصادی منطقه" تبدیل کند. اما تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۰ جلوی نفوذ بیشتر ایران در منطقه را گرفت.


شکست بزرگ ایران در بازار گاز منطقه

 
 
بزرگترین توافقنامه گازی منطقه بین ترکمنستان- افغانستان- پاکستان و هند در عشق‌آباد امضا‌‌ء شد. ترکمنستان بدنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران عملا جای ایران را در تامین گاز کشورهای منطقه برعهده گرفت و به رقیب ایران تبدیل شد.

ادامه توقیف گذرنامه‌های رهبران دینی اهل سنت
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در فرودگاه امام خمینی تحت بازرسی و تفتیش قرار گرفت. او در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید که گذرنامه‌اش توقیف شده و نامش در فهرست ممنوع الخروج‌هاست. وی دلیل این محدودیت‌ها را توضیح می‌دهد.
 
 بشنوید: مصاحبه با حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان
 بشنوید: مصاحبه با کاوه قریشی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد
 

بازار گاز جهان و شانس‌های برباد رفته ایران
تحریم‌ها امکان حضور ایران در بازار گاز دنیا و تبدیل آن به کشور ترانزیت گازی منطقه را ضعیف‌ و گاز آسیای‌میانه و حوزه خزر را جایگزین گاز ایران کرده است. ادامه‌روند کنونی را کارشناسان شکست سیاست گازی ایران توصیف می‌کنند.

محدودیت روزنامه ها و اینترنت در تاجیکستان
به دنبال اقدامات تروریستی اخیر در تاجیکستان، کنترل دولت بر رسانه‌ها تشدید یافت. سه هفته‌نامه و تعدادی از سایت‌های خبری سیاسی بسته شدند. آیا اعمال این محدودیت‌ها راه را برای استقرار استبداد در این کشور هموار می‌کند؟

 
نتایج نشست سران کشورهای حوزه‌ی دریای خزر
اجلاس رهبران کشورهای حوزه‌ی دریای خزر در کاخ گنج‌لیک باکو در شامگاه پنجشنبه (۱۸ نوامبر/۲۷ آبان) پایان یافت. گرچه درباره‌ی رژیم حقوقی دریای خزر توافقی حاصل نشد، اما کارشناسان دستاوردهای مهم این نشست را تائید کردند.
 
 روس‌ها درباره‌ سهم ايران از دريای خزر چه می‌‌گويند؟
 

 
ممنوعیت ۵ هزار سایت اینترنتی در ترکیه
انتشار فیلم اهانت‌آمیز علیه رهبر حزب جمهوری‌خواه ترکیه در یوتیوب زلزله‌ی سیاسی پدید آورد و سبب ممنوعیت دوباره یوتیوب شد. اینترنت هنوز جایگاه مطلوبی در ترکیه ندارد. اما تصور زندگی روزمره بدون اینترنت نیز دشوارشده است.
 

گالری عکس
ایران از نگاه یک گردشگر آلمان
ایران از نگاه یک گردشگر آلمانی (متن)   

انتخابات پارلمانی آذربایجان، آزمون سخت دموکراسی

انتخابات پارلمانی آذربایجان چگونه گذشت؟
 
یکشنبه ۷ نوامبر (۱۶ آبان) انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. برخلاف دوره‌‌ی قبل این‌بار احزاب مخالف دولت اعتراض‌های خیابانی برپا نکردند. بیش از ۱۰۲۴ ناظر بین‌المللی نیز بر این انتخابات نظارت خواهند کرد.
 

حمایت روسیه از طرح گازی ترکمنستان به‌جای ایران

 
شرکت گازپروم برای مشارکت در خط لوله‌ی گاز "ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هندوستان" وارد مذاکره شده است. ۴ سال دیگر بهره‌برداری از این طرح آغاز ‌می‌شود. سرنوشت طرح صدور گاز ایران به هندوستان با ابهامات بیشتری روبروست.

سازمان شفافیت جهانی: ایران یکی از فاسدترین کشورها
 مسئولین سازمان شفافیت جهانی وضعیت ایران را شبیه به اوضاع کشورهای کمونیستی سابق ارزیابی می‌کنند و با اشاره به این‌که جمع‌آوری اطلاعات پیرامون رشوه‌خواری در ایران بسیار دشواراست، تاکید دارند: «بر اساس آماری که سازمان ما توانست به دست آورد، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد اداری و مالی در رده‌ی فاسدترین کشورهای دنیا قراردارد».

ممنوع‌الخروج‌شدن تعدادی از روحانیان اهل سنت در ایران
 
منابع خبری اهل ‌سنت در ایران اعلام کردند، گذرنامه‌ تعدادی از علمای سنی توقیف و از سفر آنها به خارج از کشور ممانعت شده است. مقامات رسمی کشور درباره این اقدام اظهارنظری نکرده‌اند. کارشناسان از انگیزه مقامات ایران می‌گویند.

سایت خبری و فرهنگی ترکمنصحرا
تازه گول به خاک سپرده شد
مراسم خاک سپاری تازه گول سیدی صبح روز جمعه در تاریخ ۱۵ اکتبر در آرامگاهی در شهر دورن آلمان انجام گرفت. تازه گول هم همچون برگ خزان در این صبحگاه پائیزی در سرزمینی دور و بیگانه از درخت زندگی کنده و به خاک سپرده شد.
هوا هنوز نم داشت و آسمان نیز تصمیمی به گریستن نداشت و ابرها هم به آفتاب فرصت نمایان شدن نمی‌داند.
دوستان و یاران تازه گول در آخرین لحظات در این دنیای گذر و کوتاه او را همراهی کردند و به بازماندگان او تسلیت گفتند.     
روحش شاد باد و یادش گرامی!

گفت‌وگو با دو صاحب‌نظر
مشکل بلوچ‌ها در ایران چگونه حل می‌شود؟
 
 عبدالهی معاون امنیتی ویر کشور ایران از حمله غافلگیرانه به نیروهای انتظامی در منطقه سیستان و بلوچستان خبر داده است. گروههای بلوچ نیز از ادامه درگیری ها صحبت می کنند. دویچه وله با دو کارشناس مسائل بلوچ‌ها درباره مشکلات بلوچ‌های در ایران گفتگو کرد و درباره راه حل مشکلات آنها سئوال کرد.
 
Turkmen Sesi
Iranda türkmen adlaryna rugsat berildi
Owganystanda türkmen arab-pars elipbiýy döredildi
 Eýranyň Prezidenti Mahmud Ahmadinejad geçen hepde Gülustan welaýatyna resmi sapar bilen bardy.  Mundan soňra welaýatyň ýolbaşçylary Eýranda ýaşaýan Turkmenleriň
öz çagalaryna Türkmen atlaryny dakmagy barada ýörite kitap çap ediljekdigini habar berdiler.Ýerli Turkmenler bu çärelery gowy garşy aldylar diýp Germanýanyň paýtagty Berlinde ýaşaýan Turkmensahraly bilermen Ýusup Kor aýtýar.  Diňle

تشدید فعالیت بریتیش پترولیوم در دریای خزر
شرکت انگلیسی "بی پی" قراردادی را برای استخراج و بهره‌برداری گاز دریای خزر با دولت آذربایجان بست. این قرارداد پس از واقعه‌ی نشت مواد نفتی در خلیج مکزیک بسته می‌شود. دویچه‌وله نظر کارشناسان را درباره‌ی‌ این قرارداد پرسید.

 
انتشار کتابچه ثبت احوال برای نام‌های ترکمنی در ایران
 
ترکمن‌ها اجازه دارند از نام‌های قدیمی و سنتی خود که فقط در کتابچه‌ی ثبت احوال ایران قراراست چاپ شود، استفاده کنند. دویچه‌وله این مشکل ترکمن‌های ایران را با دو کارشناس اداره‌ی ثبت احوال مطرح کرد.
 

انتخابات پارلمانی قرقیزستان چگونه گذشت؟
قرقیزستان در ۶ ماه گذشته شاهد حوادث سرنوشت‌سازی بود. قیام مردم علیه حکومت، رفراندوم، درگیری‌های قومی و انتخابات پارلمانی از جمله این رویدادها هستند. تحلیل‌گران قرقیز در گفت‌وگو با دویچه‌وله پیرامون انتخابات صحبت کردند.

Gynançly habar

Gynanç bilen şenbe güni (09.10.2010), Ejekemiz Täzegül Seýýidi (Enekäbejeke Aguzy) Almanyň Düren şäherinde, uzak hassalykdan soň dünýäden ötdi.
 Täzegül ejeke 1934-nji ýylda Kümüşdefe şäherinde doglup, onuň başdan geçiren ýaşaýşy, soňky 87 ýyllykda Türkmensahraň çeken görgüleriniň şaýadydyr. Täzegül ene öz bütün duýgy dünýäsini türkmen dilinde beýan edýän nesildendi. Jaýy jennetden bolsun!
Hudaýnazar agamyza, Nurgeldi we Bibijana sabyr we uzak ömür dileýäris!
Turkmen Kultur Ojagy – Köln,  10.10.2010,   Tko.koeln@googlemail.de

 Turkmensahra Sahypasy
Gynanç haty
Täze Gül aramyzdan gitdi
تازه‌ گول سیدی دار فانی را وداع گفت
 Şenbe güni irden (09.-nji Oktoberda) Täze Ggül (Aguzy) Seýýdiý Almanyň Düren şäherinde 78 ýaşynda aradan çykdy. Merhum1934 -nji ýylyň 04-nji aprilinda (Gamari ýylynda1353 we Şamsi ýylynda 1313) Türkmensähranyň Kümüşdepe şäherinde eneden dogypdy. Täze Gül Dr. Hudaý-Nazar Seýýdiýnyň maşgalasydy. Ondan bir ogul we bir gyz galdy. Täze Gül Seýýdiy Iran ynkylabyndan soň ýurdy terk edip çykdy. Ol bosgunlykda agyr günleri başyndan geçirdi. Täze Gül ilden aýra düşsede soňky demine çenli „Ah urup ili gözledi“ we öz goşgylary bilen başyndan geçiren agyr günlerni beýan ederdi. Täze Gülüň aramyzdan gitmegi hasam daşary ýurtlarde ýaşaýan Türkmenleri gaty gynandyrdy we olar Dr. Hudaý-Nazar Seýdiý, ogly Nurjan we gyzy Bibijan bilen bu agyr derdi deñ paýlaşýarlar we häzirki pursatda beýik Tañrydan olara sabyr dileg edýärler. Merhumyñ ýatan ýeri ýagty bolsun! Onuñ imany hemra, jaýy jennetden bolsun!   Turkmensahra sahypasy  (09.-nji Oktober 2010)

Turkmen Sesi
Köln şäherniň meden jemgyýety barada söhbtdeşlik
Türkmenler dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşýarlar. Ýewropada olaryň sanynyň sonky ýyllarda artdy. Türkmenleriň bir bölegi Germaniýada ýaşaýar. Olar bu ýurduň Köln, Berlin, Hamburg we Frankfurt ýaly şäherlerinde ýerleşdiler.Ýewropadaky türkmenler milli däp-dessurlaryny hem-de dillerini goramak üçin medeni merkezlerini hem dörtdiler. Şol guramalaryň biri Germaniýanyň Köln şäherinde döredilen “Türkmen medeni jemgyýeti”.  Bu jemgyýetyň golaýdaky umumy maslahaty barada guramanyň agzasy Hajy Hallymuhammedi bilen gürrüňdeş boldyk.

گالری عکس: در جستجوی ماشین‌های آلمانی در ایران
تیدو که‌کر، گردشگر آلمانی، در سفری به ایران، ماشین‌های زیادی را در خیابان‌های این کشور دیده که ساخت آلمان بوده‌اند؛ ماشین‌هایی که بعضی‌هایشان تا آن اندازه قدیمی‌اند که دیگر به زحمت می‌توان در آلمان نشانی از آنها یافت. آقای که‌کر هر کجا که ردپایی از ماشین‌های آلمانی در ایران پیدا کرده، با دوربینش تصویر آنها را ثبت کرده است. او برخی از این عکس‌ها را در اختیار بخش فارسی دویچه‌وله قرار داده است.
 
مصاحبه با گردشگر آلمانی: در جستجوی ماشین‌های قدیمی آلمانی در ایران

 
قرقیزستان در آستانه انتخابات: نظام پارلمانی یا حکومت نظامی؟
بنظربرخی از کارشناسان محلی انتخابات قرقیزستان یکی از مهمترین رویدادهای جمهوری‌های سابق شوروی به حساب می‌آید، زیرا این کشور نظام پارلمانی را به عنوان مدل حکومتی خود پذیرفته است. به قول همین کارشناسان استقرار نظام پارلمانی در قرقیزستان بویژه بر کشورهای همسایه با نظام‌های حاکم تک‌حزبی و دیکتاتوری، تاثیرخواهد گذاشت.

Turkmen Sesi
Owgan Türkmenlerniň
Stanbuldaky guramalarnyň tejribeleri
تجربه‌ای از "تشکل ترکمن‌های افغانستان" در استانبول
Stambuldaky Owganistan türkmenleriniň sosýal ýardymlaşma we daýanyşma diýen guramasnyň başlygy Abudulbasir Alimiynyň sözlerne görä Turkiýe olary gowy garşy alypdyr we Owgan Turkmenlerini jaý we iş bilen üpjün edip, olara öz raýatlygny hem beripdir.    Diňle

تالاب‌های استان گلستان باز هم در بحران
من در شهریورماه سفری داشتم به یکی از روستاهای حاشیه‌نشین تالاب‌های آلماگل، آلاگل و آجی‌گل به نام تنگلی که مردمش به شدت تحت فشار بودند. مردم آنجا جمع شده بودند و فکر می‌کردند که من از طرف یک مقام مسئول به آنجا رفتم و می‌توانم حرف‌ها و صدای آن‌ها را به گوش مسئولان برسانم. آنها خیلی عصبانی و در عین حال امیدوار بودند. باور کنید چندتایشان سر من فریاد زدند که چرا هیچ کسی به داد ما نمی‌رسد. ما اینجا برای آب روزانه‌مان مشکل داریم. ما اینجا آب نداریم لباس بچه‌هامان را بشوریم.

Azathabar
Eýranly türkmenler gabawda ýaşaýar
Eýranda Türkmenistanyň medeni günleri açyldy 
Şenbe güni Eýran Yslam respublikasynda Türkmenistanyň medeni günleri açyldy.
Eýranda ilkinji gezek geçirilýän şeýle uly gerimdäki medeni çärä gatnaşmak üçin şenbe güni Eýranyň Gülistan welaýatynyň merkezi şäheri bolan Gürgen şäherine Türkmenistandan ýörite delegasiýa bardy. Bu delegasiýanyň düzümine türkmenistanly belli suratçylar, ýazyjy-şahyrlar, aýdymçylar we sazandalar, kino we teatr işgärleri, žurnalistler girýärler.
Eýranda Türkmenistanyň medeni günlerini geçirmeklik Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejatyň geçiren ýokary derejeli duşuşyklarynda ylalaşylypdy.

انتقال گاز دریای خزر به ترکیه
 
خرید گاز خزر توسط ترکیه وابستگی گازی این کشور به روسیه و ایران را کاهش خواهد داد. کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر انتقال گاز به ترکیه منطقه ایران است. اما ایران فرصت ترانزیت گاز منطقه را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است.

گزارش دویچه وله بمناسبت آغاز سال تحصیلی
آغاز سال تحصیلی، امسال هم بدون زبان مادری!
 
اول مهر بار دیگر مدارس باز می‌شوند و صدها هزار کودک ایرانی به کلاس‌های درس می‌روند. زبان مادری بخشی از آنها فارسی نیست. این مسئله سبب مشکلاتی از جمله افت تحصیلی شده و آموزش و پروش برای رفع آن بودجه‌ای را اختصاص داده است.
 

نگرانی‌ها نسبت به درگرفتن یک جنگ داخلی در تاجیکستان

 

حمله مهاجمان مسلح به نظامیان و برجای گذاردن بیش از ۲۵ کشته، سوءقصدهای انفجاری و نیرو گرفتن گروه‌های افراطی اسلام‌گرا، می‌رود که تاجیکستان را به ورطه‌ی یک جنگ داخلی سوق دهد. نگرانی در این زمینه رو به فزونی است.


هندوستان به جای ایران از ترکمنستان گاز می‌خرد

 

وزیر خارجه‌ی هندوستان پشتیبانی کشورش را از طرح خط لوله‌ی گاز "ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هندوستان" معروف به "تاپی"، اعلام کرد. کارشناسان از ناموفق بودن طرح‌ایران برای فروش گاز خود به پاکستان و هند سخن گفته‌اند.


سایت برای یک ایران
گزارش کمیسیون رفع تبعیض نژادی و "سکوت" رسانه‌های ایرانی
کمیسیون و یا کــمـیـته هیجده نفره ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتـحـد (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) در گزارش (۱) دوره ای خود که دیروز جمعه پنجم شهریور۱۳۸۶ در مقر سازمان ملل در ژنو منتشر شد، در راستای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران مصرانه تقاضا نمود تا به تبعیض نژادی (Racial Discrimination) برعلیه اقوام (ملیت های) ایرانی نظیر بلوچ، کرد، آذری، عرب، ترکمن و غیره پایان دهد.

Söhbetdeşlik
Türkmensähraly şahyr Badhşan bilen söhbetdeşlik
Eýran türkmenleriniň meşhur şahyrlarynyň biri Ebraýym Badahşan Eýrandaky Türkmenlerıñ şahyrlary we olaryñ eserlerı barada gürruň berdi.
Şahyr Badahşan öz döreden goşgylary hemde Eýrandaky çykaran kitablary barada söhbet etdi.

ترکیه پس از رفراندوم به کجا می‌رود؟
س از همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی چه تغییرات و تحولاتی در انتظار ترکیه است؟ آیا ترکیه به ایران و کشورهای مسلمان نزدیک خواهد شد و یا به اتحادیه‌ی اروپا؟ و اصلاحات قانون اساسی ترکیه چه پیامدی برای ایران خواهد داشت؟

طرح مسئله‌ی اقوام ایران در آلمان
"بنیاد مدافع حقوق اقوام تحت ستم" در سال ۱۹۷۰ در شهر گوتینگن آلمان تاسیس شد و یکی از بزرگترین سازمان‌های حقوق بشری در کشورهای آلمانی‌زبان است. این بنیاد در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله در اتریش، سوئیس و ایتالیا دفتر نمایندگی دارد. در کشور آلمان بیش از ۱۲ هزار نفر از این بنیاد حمایت می‌کنند.
تیلمان زولتس Tilman Sülz دبیرکل این بنیاد درگفت‌وگو با بخش فارسی دویچه وله خاطرنشان می‌کند که این بنیاد در خصوص وضعیت اقوام و اقلیت‌های دینی تحت ستم در جهان با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر بین‌المللی مشورت و همکاری نزدیکی دارد.

وبلاگ نگاهی از دور
www.drdiyeji.blogspot.com
دو مطلب از وبلاگ شخصی دکترعبدالرحمان دیه جی

Trend- news English
Experts: Blasts in Tajikistan unlikely to destabilize country
The recent blasts in Tajikistan are unlikely to destabilize the country, experts believe.
Two blasts occurred in Tajikistan over the past two week inside a club in Dushanbe and in front of the Department for Combating Organized Crime in Khujand. Two people died and more than 35 were injured.

پایان عمر خاویار خزر؟

در چند سال‌ گذشته گزارش‌های زیادی پیرامون "انقراض نسل ماهیان خاویاری"، "مرگ و میر فک‌های آبی"، "پیدایش جلبک‌های کشنده"، "نشت نفت و ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی" در روزنامه های روسیه و ایران انتشار یافته است. کشورهای حاشیه خزر همدیگر را متهم می‌کنند که در آلودگی دریا، صید بی‌رویه ماهیان خاویاری و بالاخره قاچاق خاویار دست دارند.


وبسایت تورکمن صحرا مدیا
در اعتراض به کشتار و اعدام زندانیان دربند
سایت ترکمنصحرا مدیا ضمن حمایت از اقدام هیئت کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان و همبستگی عمیق با خانواده این زندانیان، همچنین خواهان آزادی بی قد وشرط  خانم شیوا نظر آهاری بوده و بهمراه تمام نیروهای آزادیخواه، دمکرات، انساندوست  و همینطور احزاب ، سازمانهای سیاسی و سازمانهای حقوق بشری  به وقوع اعدامها و کشتارها از سوی رژیم جمهوری اسلامی اعتراض نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط  کلیه زندانیان سیاسی، فعالین مدنی ، فرهنگی و مدافعین حقوق بشر میباشد. 

خط لوله‌ی گاز "ترانس‌افغان" به جای خط لوله‌ی صلح؟
مقام‌های افغانستان و ترکمنستان از طرح خط لوله‌ی انتقال گاز تركمنستان از طریق افغانستان به پاكستان و هند خبر می‌دهند. این طرح "تاپی" یا "ترانس‌افغان" نامیده می‌شود. دویچه وله از چند کارشناس در باره‌ی این طرح پرسیده است.

آقمیرات گورگنلی
غازاوات غیرغینچیلیغی
(
حیواداقی یوموتلارینگ روس گنرالی فون- کاوفمان طاراپیندان غیرغینچیلیغا اوچراماغی)
امین گلی
رحیولاردا یوموتلارینگ اۆستـۆنه جزا بریجی توپار ایبرلن واغتیندا کاوفمانینگ، گنرال گولیواچوفه برن تابشیریغی ساقلانیپ غالیپدیر. ۱۸۷۳-نجی ییلینگ ۶-نجی اییولینداقی (جولای) ۱۱۶۷ نومرلی تابشیریقدان:
"یوموتلارینگ آراسیندا سالغیدینگ ییغنالشینا یاقیندان گؤزِگچیلیک اتمک اۆچین سیزینگ ۷-نجی اییولدا توپار بیلن غازوادا گیتمنگیزی، شول تایدا توپاری آماتلی یرده یرلشدیرمنگیزی حاییش ادیأرین. اگر-ده یوموتلارینگ پول ییغناماق بیلن مشغوللانمان، قشونا غایتاویل برمأگه، بلکی-ده گؤچۆپ گیتمأگه تاییارلانیاندیقلارینی گؤرسنگیز اوندا سیز شول بادا غازاوات یابی- نینگ و اونونگ شاخالاری نینگ بویوندا یرلشیأن اوبلارینگ اۆستـۆنه باریپ یوموت اوبالارینی و ماشغالالارینی بۆس-بۆتین توزدورماغی و غیرماغی، املأکلرینی، ماللارینی و بـِیله کی زاتلارینی اللریندن آلماغی تکلیپ ادیأرین."

کارشناسان: تبعیض قومیت‌ها در ایران نهادینه شده است
 
کمیته ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دوره‌ای خود به‌شدت از وضعیت قومیت‌ها در ایران انتقاد کرده است. دویچه وله نظر دو کارشناس مسائل قومی ایران، دکتر کمال سیدو و عبدالستار دوشوکی، را در این باره جویا شد.

رسانه‌های روسیه: نیروگاه بوشهر بهانه‌ای برای جنگ
 
روزنامه‌های روسیه از "کاراندازی فیزیکی نیروگاه بوشهر" ستایش کردند. در عین حال برخی از مفسران روسی درباره‌ی "احتمال حمله‌ی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران" هشدار دادند و پیرامون پیامدهای احتمالی آن برای روسیه نوشتند.

محدود شدن فعالیت سازمان‌های غیردولتی در ایران
 
سازمان‌های غیردولتی (NGO)‌ها در ایران، با وضعیت دشواری مواجه شده‌اند. در مناطق قومی، فعالیت این سازمان‌ها که نقش مهمی در حفظ زبان ایفا می‌کنند، محدود شده است. دویچه‌وله در این باره با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.

Eýranda türkmen edebiýaty
Soňky ýyllarda türkmenistanly ýazyjydyr şahyrlaryň kitaplary Eýranda pars diline köp terjime edildi. Şol eserler türkmençe arap – pars elipbiýinde hem türkmen okyjylaryna hödürlendi. Edebiýatçy Kasym Nurbatow Türkmensähradaky türkmenleriň edebiýatyny türkmenistanlylara tanatmakda alada eden bolsa, Eýranda çykýan “Sähra“ gazetiniň baş redaktory Dr.Abdolrahman Düýeji hem türkmenistanly ýazyjydyr şahyrlaryň eserlerini pars diline terjime edip, eýranlylara tanadyp başlady.

گفت‌وگو با حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان
«دادگاه ویژه‌ی روحانیت، دادگاهی سیاسی ـ مذهبی است»
تعدادی از روحانیون اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی ، حاکم شرع مردمی استان کردستان و تعداد کثیری از رهبران دینی اهل سنت تابحال به دادگاه ویژه روحانیت احضار و در این دادگاه محاکمه شده اند. شخصیت های دینی اهل سنت با این دادگاه مخالفت می کنند. برای آشنائی با نقطه نظرات اهل سنت دویچه وله با حسن امینی ، حاکم شرع مردمی کردستان گفتگو کرده است.
 
  بشنوید: گفت‌وگو با حسن امینی

بیکاری در ترکمنصحرا، همچنان معضل اصلی مردم است!
از مدت ها پیش به این سو یکی از نگرانی ها و مشغولیت ذهنی و اصلی اکثریت پدران و مادران ترکمن، آینده فرزندان و جگرگوشه هایشان است. از یکسو اژدهای اعتیاد دهانش را برای بلعیدن نوجوانان و جوانان گشوده و از سوی دیگر ناامنی آینده. بسیاری از این والدین تمام کوشش و توانایی هایشان را به کار می گیرند و حتی در خیلی از موارد با رفتن به زیربار قرض و بدهی با هدف تضمین آینده فرزندانشان آن ها را به دانشگاه می فرستند تا بلکه زندگی مطمئن تری داشته باشند.

Dünýä türkmenleri prezidentlerini mahabatlandyrmaýar
Dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň konferensiýasyna azyndan 200 sany daşary ýurtly türkmen gatnaşýar. Soňky ýyllarda Dünýä türkmenleriniň şeýle konferensiýalary diňe prezidenti mahabatladyrýan serişdä öwrüldi diýlip, habar berilýär.
Eýranda, Owganystanda we Günbatarda ýaşaýan türkmenler Türkmenistanyň telewidenýesinde prezidenti köpçülikleýin öwmeli bolandyklaryny aýdýarlar.
Emma prezidenti öwmek Günbatarda, hatda Owganystanda we Eýranda hem däp däl.

ایران و کاهش فشار تحریم به کمک همسایه‌ها
 
ایران برای کاهش فشار تحریم‌ها، تلاش دارد مناسبات تجاری خود را با کشورهای همجوار توسعه دهد. اما همسایه‌های ایران نیز به دلیل فشار جامعه‌ی جهانی تمایلی به توسعه‌ی مناسبات تجاری خود با ایران نشان نمی‌دهند.

“Sähra” gazetiniň baş redaktory bilen söhbet
Soňky ýyllarda eýranly türkmenleriň arasynda gazetler, žurnallar we kitaplar köp çykyp başlady. Häzirki wagtda resmi taýdan hasaba alnan türkmen metbugatlarynyň sanawyna “Sähra” gazeti, “Pyragy” hem-de “Ýaprak” žurnallary hem girýär.
“Sähra” gazetiniň döreýşi we häzirki ýagdaýy barada gazetiň baş redaktory Dr.Abdolrahman Düýeji gurruň berýär.    
Diňle

نگاهی به وضعیت پناهجویان ایرانی در قبرس
برس در میان کشورهایی که ایرانیان در آن پناه می‌جویند، رتبه چهارم را دارد. هزاران ایرانی در قبرس تقاضای پناهندگی کرده‌اند که برخی از آنان ماهها بلاتکلیف در بازداشتگاه بسر می‌برند.

 Akmyrat Gürgenli Taryh ylymlaryň kandidaty

Türkmenistanyň jan damary suwa bagly!

Türkmenlerde “suw damjasy, altyn zerresi” diýlip ýersiz ýere aýdylmadyk bolsa gerek. Türkmenistanyň ýerleşýän topragy gynansakda suwa diýseň gaty zar. Beýle ýagday ilatyň durmuşynda öz öçmejek täsirini galdyrypdyr we galdyryp gelýär. Geçen asyrlarda diňe öýlenenlere “ýerden we suwdan” paý berlipdir. Suwuň sakasynyň üstünde bolsa ganly çaknyşyklar bolupdyr.

تشدید دشواری‌ها در ایجاد خط لوله‌ی گاز نابوکو

شرکت های غربی سهیم در احداث خط لوله نابوکو اعلام کردند که بدون ضمانت ترکمنستان و آذربایجان برای پرکردن خاط لوله گازی نابوکو اجرای آن با مشکلاتی مواجه شده است. از سوی دیگر بنابه ادعای کارشناسان امور گاز روسیه نیز در پیشرفت طرح نابوکو سنگ اندازی می کند.


Türkmençe-parsça sözlük çykdy
Golaýda owganystanly türkmenleriň arasynda “Farhange Rasyh“ atly sözlük çap edilip, halka ýetirildi.
25 müň sözden ybarat bolan türkmençe-parsça bu sözlügi Balh uniwersitetiniň Edebiyat fakultetiniň mugallymy Muhammed Salyh Rasyh taýýarlady.

اخراج مهاجران افغان در سیستان و بلوچستان
اخراج مهاجران افغان در سیستان و بلوچستان سبب اعتراض مردم و برخی از رهبران دینی این استان شد. با اخراج این مهاجران برخی از شهروندان ایرانی مقیم این استان نیز، به دلیل نداشتن اسناد تابعیت ایرانی، دچار مشکل شدند.
 
آنچه خشم مردم و رهبران دینی را برانگیخته جمع‌آوری برخی از شهروندان ایرانی استان سیستان و بلوچستان بوده که مدرک شناسایی نداشتند و "مشکوک‌التابعیت" تشخیص داده شدند.

دیدار هیلاری کلینتون از همسایه‌های شمالی ایران
سفر کلینتون به آذربایجان و ارمنستان (در ۴ و ۵ ژوئیه) زمانی آغاز شد که مناقشه‌ی قره‌باغ تشدید یافت. انتظار می‌رود مشارکت فعال آمریکا در این مناقشه حداقل بتواند مانع شعله ور شدن یک جنگ دیگر میان دو کشورهمسایه گردد.

Stambuldaky türkmenleriň durmuşy
Dürli taryhy çeşmeleriň tassyklamagyna görä, türkmenler seljuklar döwründe Türkiýä geçipdirler. Seljuklara goşulyp Anatoliýa baran Oguz türkmenleriniň sany 550 müň töweregi bolupdyr diýip, türkiýeli taryhçylar aýdýarlar. Taryhçylar Türkiýedäki 28 ýeriň adynyň türkmenleriň ady bilen göni baglanyşyklydygyny hem belleýärler

 
مخالفت با کنترل مدارس اهل سنت در ایران
طرح دولت برای ساماندهی امور حوزه‌های علمیه اهل ‌سنت با مخالفت‌های رهبران دینی و پیروان اهل ‌تسنن درایران روبرو شده است. آنها این طرح را دخالت در امور دینی خود تلقی می‌کنند. دولت نیز عملا اجرای آن را به تاخیر انداخته است.

زيان‌هاى اقتصادی روسيه از تحريم‌ها علیه ايران
روسیه با تحریم‌ یکجانبه‌ی اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا علیه ایران به شدت مخالف می‌کند. احتمال می‌رود شرکت‌های"اتم استروی"، "لوک اویل"، "تات نفت" و برخی دیگر از شرکت‌های فعال روسی در ایران از این تحریم‌ها زیان کنند.

Hangeldi Ownuk bilen söhbet
Türkmenleriň soňky ýyllarda bosgunlyga giden ýurtlarynyň biri hem Kanada. “Olar iňlis dilini öwrenýärler. Çagalary bolsa ol ýeriň mekdeplerine gatnap bilim alýarlar” diýip, asly Eýran türkmenlerinden bolan kanadaly Dr.Hangeldi Ownuk aýdýar. Hangeldi Ownuk Kanada barmazdan ozal Türkmenistanda ýaşapdy hem-de ol ýerde Türkmenistanyň Ylymlar akademýasynyň Şaja Batyrow adyndaky Taryh institutynda işläpdi.

قرقیزستان برای رفراندوم آماده می‌شود
قرقیزستان برای رفراندوم قانون اساسی جدید آماده می‌شود. به‌رغم وضعیت ناآرام این کشور قرار است این رفراندوم روز یکشنبه (۲۷ ژوئن) برگزار ‌شود. مقامات وعده داده‌اند که در اوایل اکتبر امسال نیز انتخابات پارلمانی برگزار کنند.

یک مسجد برای اهل سنت تهران

مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان باردیگر احداث یک مسجد برای پیروان اهل سنت در تهران را از دولت ایران درخواست کرد. رهبران دینی سنیان انتقاد می کنند، ۳۱ سال است مجوز ساخت مسجد برای اهل سنت در تهران صادر نمی شود.


37-niñ edebi bulançagy
Edebiýatçy Tejen Nepesow bu makalasynda Staliniň repressiýasyna duçar bolan, Türkmenistanyň edebiýat we sungat meýdanynda täze gülläp ösüp barýan milli kardrlaryň ýanalyşy we olaryň ýok edilşi dogrusynda gyzykly maglumat berýär. Şol döwürde milli kadrlaryň pajarlap ösüşine böwet döredildi, ol böwetler we ýanamalar ondan soňraky nesillere özüniň ýaramaz täsirini galdyrandygyny, halk tarapynda duranlaryň gözleriniň otlarynyň alnandygy soň-soňlar öz netıjesini berdi. Şonda edebiýat meýdanynda birgiden çalasowat, göýdük zehinleriň ýokary wezipleri eýelemegine sebäp bolandygy köplere mälim bolsa gerek.

واکنش‌ها به اعدام عبدالمالک ریگی
اعدام عبدالمالک ریگی در زندان اوین در بامداد روز یکشنبه (۳۰ خرداد)، ابهامات را بیشتر کرده است. آیا اعدام ریگی خشونت‌ها را در شرق ایران کاهش خواهد داد؟ محافل بلوچ درقبال این اعدام چه واکنشی نشان داده‌اند؟

Türkmenler Eýranda Jumhuryýet döredipdiler
 
86 ýyl mundan ozal, 1924-nji ýylyň maý aýynda eýranly türkmenleriň ýaşaýan ýeri Türkmensährada Jumhuryýet düzgüni yglan edilýär. Bu düzgün ýaşulularyň we ahunlaryň maslahaty bilen Omçalda döredilen geňeş tarapyndan jar edilýär.

دکــتـر عــبــدالــسـتـار دوشـــوکــی
حقایق زندگی عبدالمالک ریگی از صعود تا سقوط
ساعاتی پیش در سحرگاه امروز با اعدام ظاهراً زود بهنگام ِعبدالمالک ریگی بنیانگزار جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جــنــدالله در تهران، نام وی به لیست طولانی "یاغیان" و رهبران جنبش های چریکی بلوچ که  برعلیه تبعیض و ظلم و ستم حکومت های مرکزی به شورش برخاسته بودند، به تاریخ پیوست. هشتاد سال پیش نیز مـیـر دوست محمد خان بارانزهی که با بسیج چند هزار بلوچ مسلح بر علیه رضا شاه قیام کرده بود، در۲۶دی ماه  ۱۳۰۸ در زندان تهران اعدام شد. 

وضعیت روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران محلی در ایران

روزنامه‌های محلی چه ویژگی دارند؟ آیا سانسور دامن این رسانه را گرفته است؟ آنها درباره‌ی جنبش سبز چگونه اطلاع رسانی کرده‌اند؟ دویچه وله در مورد این موضوع با دو تن از سردبیران هفته نامه‌های محلی گفتگو کرده است.


Türkmen studentleri ýurda dolanýarlar
Türkmenistan hem Gyrgystandan öz raýatlaryny çykarmak üçin alada edýär. Türkmen Howa Ýollary Gyrgyzystana uçarlaryny iberdi. Synçylar we Türkmenistanyň ýaşaýjylary türkmen häkimiýetleriniň bu çärelerine gowy baha berdiler. Häzir Oşdaky studentleriň yza galanlary Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň kömegi bilen Oşdan çykarylýarlar. Şu tema barada Dr. Muhammed Düýeji bilen hem söhbetdeşlik.    Diňle

Besuch des Deutsch - Turkmenischen Kulturinstituts in Ashgabat aus
 Anlass des Tages des Turkmenischen Teppichs
Köln, 6. Juni 2010. Am letzten Sonntag im Mai feiert Turkmenistan traditionsgemäß den Tag des turkmenischen Teppichs.
Deutschland war in diesem Jahr erstmals durch eine Delegation des Deutsch-Turkmenischen Kulturinstituts im Deutsch-Turkmenischen Forum e.V. vertreten. Die Delegation wurde von Herrn Cambis Gesseljay, Vorsitzender des Deutsch-Turkmenischen Instituts und Kulturbeauftragter des Deutsch - Turkmenischen Forums e.V. geleitet. Herr Cambis Gesseljay ist ein erfolgreicher Kölner Geschäftsmann turkmenischer Abstammung, der noch in Turkmenistan zur Schule gegangen ist.

Oşdaky türkmen studentleri kömege garaşýar
Gyrgyzystanyň dürli uniwersitetlerinde 10 müň çemesi türkmen studenti bilim alýar. Gyrgyzystandaky wakalaryň barşynda çaknyşyk turan ýerlerde türkmen studentleriniň hem ýagdaýy erbetleşdi. Türkmen studentleri Azatlyk Radiosyna beren interwýularynda öz janlarynyň howp astyndadygyny aýdýarlar.       Diňle

قرقیزستان در آستانه جنگ داخلی

درگیری‌ها در قرقیزستان از شهر اوش به استان جلال‌آباد این کشور رسید. کارشناسان محلی این نبردهای خونین را شبیه جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ در تاجیکستان می‌دانند و از دخالت روسیه در امور قرقیزستان نیز صحبت می‌کنند.

Türkmen Sesi
Germaniýadaky türkmenleriň durmuşy
Türkmenler dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşýarlar. Ýewropada olaryň sanynyň sonky ýyllarda artýandygy duýulýar. Türkmenleriň bir bölegi Germaniýada hem ýashaýar. Olar bu ýurduň Köln, Berlin, Hamburg hem-de Frankfurt ýaly şäherlerinde ýaşaýarlar.Ýewropadaky türkmenler däp-dessurlaryny hem-de dillerini goramak üçin öz medeni guramalaryny hem dörtdiler. Şol guramalaryň biri hem Germaniýanyň Köln şäherinde döredilen “Türkmen medeni jemgyýeti”.      Diňle

توصیه مقام‌های روسیه به احمدی نژاد
 
رسانه های روسیه پیرامون پیامد تحریم ها علیه ایران و نیز تحویل موشک های روسی اس ۳۰۰ نوشتند و از جمله به بحث و درگیری لفظی پوتین و احمدی نژاد و  دلایل عدم عضویت ایران در سازمان شانگهای گزارش دادند.
 
  بزرگترین چالش سازمان همکاری شانگهای: عضویت ایران
  احمدی‌نژاد در تاجیکستان دنبال چیست؟


فیلم سرکوب ترکمنهای ایران توسط نیروهای ویژه جمهوری‌اسلامی

Film28mb.wmv

Film126mb.wmv

در این فیلم که بطور مخفیانه و از نقطهای دور گرفته شده صحنههایی از حمله نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی به مردم ترکمن مشاهده میشود. فیلم این رویداد برای نخستین بار در اینترنت توسط یک سازمان سیاسی ترکمن در ایران پخش شده است.
   درگيري در ترکمنصحرا

فیلمی از یک سازمان سیاسی ترکمن در ایران
سازمان آزادیبخش ترکمن صحرا – تورکمن صحرا آزادلیق قوراماسی
فیلم مقاومت ترکمنهای اوقی تپه
در برابر نیروهای ویژه جمهوری اسلامی  ایران
در سال ۱۳۸۴مسئولین جهاد کشاورزی  و اداره منابع طبیعی گنبد کاووس طی توطئه ای شرم آور علیه روستائیان محروم ترکمن، سعی می کنند تا محل چرای دامهای دامداران روستای اوقی تپه  را به فراد ذی نفوذ در سپاه پاسداران واگذار کنند که این عمل  آنان با مقاومت مردم قهرمان اوقی تپه روبرو می شود.

تغییر لحن رسانه‌های روسیه در باره‌ی ایران

رسانه های ایران پیرامون وضعیت دشوار اقتصادی ایران، تحریم ها و تحویل مشوک های اس ۳۰۰ به ایران تفسیرها و مقالات وزیادی منتشر کردند. آنها در تحلیل های خود از مواضع ایران در مسئله هسته ای نیز انتقاد می کنند.

رسپوبلیکا پیش بینی ‌‌‌‌‌می‌کند که اقدامات دولت ایران در حذف یارانه‌ه