شعر

معصومه ضيايي
 به: آنا محمد شاعر و دوست 
 
ترکمني   
 
نه اسب
                         نه سوار
                                                نه آوايِ دو تار
دشت
      بي مرد  و
                                  بي ستاره
 
ماهِ تنها را 
زني
             بر سينه مي فشارد!
 
 
[ بازگشت به صفحه اول ]  [ نسخه قابل چاپ ]  [ اين متن را با ايميل بفرستيد ]

turkmensahra.org